Vissza a listához

FÉNYSZÓRÓK: izzócsere

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tompított fényszórók

Szerelje le a fedelet A.

Billentse el az izzótartót 3 a kiakasztáshoz, és cserélje ki az izzót.

Izzó típusa: H7.

Az izzó cseréjét követően győződjön meg róla, hogy a világítás beállítását szakember végzi-e.

Fényszóró

Szerelje le a fedelet B.

Billentse el az izzótartót 1 a kiakasztáshoz, és cserélje ki az izzót.

Izzó típusa: H7.

Ne érintse az izzó üvegét. A fémrésznél fogja meg.

Feltétlenül U.V. 55W-szűrős típusú izzókat használjon, hogy a fényszóró műanyag burkolata ne károsodjon. Az izzó helyét jegyezze meg a kivétel előtt, hogy a megfelelő helyre tegye visszatételkor.

Ha az izzót kicserélte, ellenőrizze a fedél megfelelő visszahelyezését.

Irányjelző lámpák

Fordítsa el egy negyed fordulattal az izzótartót 2 az izzóhoz való hozzáférés érdekében.

Izzó típusa: PY21W.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően ill. elővigyázatosságból: vásároljon márkaszervizben tartalék izzókészletet és biztosítékkészletet.

Az izzók nyomás alatt vannak, ezért a csere robbanásveszéllyel jár.

Fennáll a sérülés veszélye.

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat. A figyelmeztetőlámpa a motortérben emlékezteti erre.

Fennáll a sérülés veszélye.

Nappali világítás, 4 LED-es első helyzetjelző világítás

Forduljon márkaszervizhez.

Bármely, motortérben végzett művelet előtt ki kell kapcsolnia a gyújtást. A MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA.

Az elektromos berendezéseken javítást vagy módosítást csak márkaszerviz végezhet, mert egy hibás csatlakoztatás az elektromos rendszer (a kábelek, és különösen a generátor) meghibásodását eredményezheti. A szakszervizben ezenkívül minden, a javításhoz vagy a módosításokhoz szükséges alkatrész megtalálható.