Vissza a listához

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ez a rendszer tájékoztatja a vezetőt arról, ha az észlelési tartományban A jármű tartózkodik.

A rendszer akkor működik, amikor a gépkocsi körülbelül 30 km/óra és 140 km/óra közötti sebességgel halad.

A funkció érzékelőket 1 használ, amelyek az első és hátsó lökhárító mindkét oldalára vannak felszerelve.

Sajátosság

Ügyeljen arra, hogy az érzékelőket semmi ne takarja (piszok, sár, hó stb.).

Ha valamelyik érzékelőt takarja valami, a(z) „Holttérfigyelő érzékelő koszos” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Tisztítsa meg az érzékelőket.

Ez egy kisegítő funkció, amely a gépkocsi holtterében haladó járművek jelenlétére figyelmeztet.

Ezért semmilyen körülmények között sem helyettesítheti sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie azokra az esetleges hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

Bekapcsolás/kikapcsolás

Ha megnyomja a következő kapcsolót: 2, a rendszer bekapcsol. A következő üzenetet: „Holttérfigyelő aktív” jelzi ki a műszerfal, és a kapcsolón kigyullad a jelzőfény.

Ha ismét megnyomja a következő kapcsolót 2, a rendszer kikapcsol.

Különleges körülmény utánfutóval

Ha a jármű fel van szerelve rendszer által felismert vonóhoroggal, a „Utánfutó: holt- térfigy. kikapcs” üzenet megjelenik a kijelzőegységen, amely tájékoztatja Önt, hogy a funkció nem működik. A kapcsolóba épített visszajelzőlámpa kialszik.

A járműnek megfelelő felszerelés kiválasztása érdekében forduljon márkaszervizhez.

Működés

Ez a funkció figyelmeztet:

- ha a gépkocsi sebessége körülbelül 30 km/h és 140 km/h között van;

- ha a holttérben jármű található, amely a gépkocsival azonos irányban halad.

Ha gépkocsijával egy másik gépkocsit előz, az 3 irányjelző csak akkor kapcsol be, ha a leelőzni kívánt gépkocsi egy másodpercnél hosszabb ideig a holttérben található.

A motor beindításakor a rendszer visszaáll a gyújtás kikapcsolása előtti legutóbbi állapotába.

3 Kijelző

Mindkét 4 visszapillantó tükrön található egy 3 jelzőlámpa.

Megjegyzés: tisztítsa a visszapillantó tükröket 4 rendszeresen, hogy a jelzőfények 3 láthatók legyenek.

B kijelzés

A funkció be van kapcsolva és nem érzékel egy járművet sem.

C kijelzés

Első figyelmeztetés: a 3 kijelzés azt jelenti, hogy a holttérben járművet érzékel.

D kijelzés

Bekapcsolt irányjelző mellett a kijelző 3 villog, ha a funkció abban az irányban érzékel a holttérben járművet, amerre Ön el fogja fordítani a kormánykereket. Ha kikapcsolja az irányjelzőt, a kijelző visszavált az előző figyelmeztetésre (C kijelzés).

A rendszer észlelési távolsága átlagos útszélességhez igazodik. Ha keskenyek a forgalmi sávok, a rendszer a többi sávban haladó járműveket is észlelheti.

A rendszer nem működik, ha:

- Az objektum nincs mozgásban;

- ha nagy a forgalom;

- kanyarban haladáskor;

- ha az első és hátsó érzékelők ugyanabban a pillanatban érzékelnek egy objektumot (például: egy hosszú kamion esetében).

-...

Működési rendellenességek

Ha a rendszer rendellenességet észlel, a(z) „Holttérfigyelő ellenőrizendő” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Forduljon márkaszervizhez.

Megjegyzés: a motor indításakor 3-szor felvillan a 3 jelzőfény B kijelzése. Ez normális.

Ha utánfutót csatlakoztat a gépkocsihoz, a rendszert ki kell kapcsolni a(z) 2 gombbal.

Mivel érzékelők találhatók a lökhárítókban, ezért javasolt a munkavégzést (javítások, cserék, fényezés javítás stb.) szakképzett szerelőre bízni.

- A rendszer észlelési teljesítménye átlagos útszélességhez igazodik. Ha széles úton vezet, előfordulhat, hogy nem észleli a holttérben haladó járművet.

- Az erős elektromágneses hullámoknak való kitettség (nagyfeszültségű vezetékek alatt tartózkodás stb.) vagy a nagyon rossz időjárási körülmények (zuhogó eső, hó stb.) ideiglenesen megzavarhatják a rendszert. Figyeljen a közlekedésre.

Balesetveszély.

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER