Vissza a listához

SEBESSÉGHATÁROLÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességhatároló funkció biztosítja, hogy a kiválasztott sebességhatárt menet közben ne tudja túllépni.

Kapcsolók

1 Központi be- és kikapcsoló.

2 Emlékeztető a tárolt szabályozott sebességértékre és a szabályozott sebességérték növelése (RES/+).

3 A sebességhatár bekapcsolása, tárolása és csökkentése (SET/-).

4 A funkció készenléti állapota (a sebességhatár memorizálásával) (0).

Üzembe helyezés

Nyomja meg a kapcsoló 1 oldalát . A visszajelzőlámpa 5 narancssárgán világít, és gépkocsitól függően a(z) „LIMIT” üzenet vagy a visszajelzőlámpa jelenik meg a műszerfalon vonalak kíséretében, annak jelzésére, hogy a sebességhatároló funkció működik, és várja a sebességhatár elmentését.

A pillanatnyi sebesség tárolásához nyomja meg a(z) 3 kapcsolót (SET/-): a korlátozott sebesség jelenik meg a vonalak helyén.

A minimális memorizálható sebességérték 30 km/h.

Vezetés

Ha a sebességhatárt a rendszer tárolta, de a vezetés során nem éri el ezt a sebességértéket, a közlekedés azonos a sebességhatárolóval nem rendelkező gépkocsik esetében megszokottal.

Amint elérte a sebességhatárt, a gázpedál lenyomása nem teszi lehetővé a beprogramozott sebesség túllépését, sürgős esetet kivéve (tájékozódjon a „Sebességhatár túllépése” című részben).

A sebesség változtatása

Megváltoztathatja a sebességhatárt egymás után megnyomva a következőket:

- a kapcsoló 2 (RES/+) a sebesség növeléséhez,

- a kapcsoló 3 (SET/-) a sebesség csökkentéséhez.

A sebességhatár átlépése

Bármikor lehetőség van a sebességhatár átlépésére: nyomja be határozottan és teljesen a gázpedált (az „ellenállási ponton” túlhaladva a pedállal).

Amíg a beállított sebességnél gyorsabban halad, a kijelzőegységen villog a sebességhatár értéke.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: a sebességhatároló funkció ismét működésbe lép, amint a gépkocsi sebessége a memorizált érték alá csökken.

Ha a sebesség betartása nem lehetséges

Menet közben, meredek úton a rendszer nem minden esetben képes tartani a sebességhatárt: a tárolt sebesség pirosan villog a kijelzőegységen, és egyes gépkocsiknál rendszeres időközönként megszólal egy hangjelzés, amely tájékoztatja a vezetőt a helyzetről.

A sebességhatároló automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

Ha a sebességhatároló nem érhető el (az aktiválás többszöri megkísérlése után), forduljon egy márkaszervizhez.

A funkció készenléti állapota

Az 4 (0) gomb működtetése esetén a sebességhatároló funkció készenléti üzemmódba kerül. A sebességhatár tárolva marad, és a gépkocsitól függően a kijelzőegységen megjelenik a sebesség és a következő üzenet: „MEM” vagy egy visszajelző lámpa .

Az elmentett sebességérték lehívása

Ha egy sebességérték el van mentve, a kapcsoló 2 (RES/+) segítségével elő lehet hívni.

A funkció kikapcsolása

A sebességhatároló funkció kikapcsol, ha megnyomja a kapcsolót 1, ekkor nem marad elmentett sebességérték. A kijelzőegységen a narancssárga visszajelzőlámpa kialvása a funkció kikapcsolódását jelzi.

Ha a sebességhatároló készenléti állapotban van, akkor a(z) 3 (SET/-) kapcsoló megnyomásával ismét aktiválhatja a funkciót a tárolt sebesség figyelembevétele nélkül: a gépkocsi sebessége kerül figyelembevételre.