AZ AJTÓK NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Első ajtók

Az ajtók nyitása kívülről

Nyitott ajtózárak mellett A NYÍLÁSZÁRÓ ELEMEK ZÁRÁSA ÉS NYITÁSAfogja meg a fogantyút 1, és húzza maga felé.

Nyitás belülről

Nyitott ajtózárak esetén húzza meg a fogantyút 2.

Biztonsági okból az ajtó nyitását és zárását kizárólag akkor végezze, ha a gépkocsi áll.

Figyelmeztető hangjelzés arra az esetre, ha az egyik nyílászáró nincs megfelelően bezárva

Gépjárműtől függően, a vezetőoldali ajtó vagy minden ajtó ven ezzel a hangjelzéssel felszerelve.

Álló motornál, ha egy ajtó ki van nyitva vagy nincs jól becsukva, kigyullad egy visszajelzőlámpa 2.

Haladás közben hangjelzés kíséretében kigyullad egy visszajelzőlámpa 2, amint a gépjármű eléri a 20 km/h sebességet.

Figyelmeztető hangjelzés arra az esetre, ha a világítás égve maradt

A vezetőoldali ajtó nyitásakor, ha a gyújtás ki van kapcsolva, hangjelzés figyelmezteti Önt, ha a lámpák égve maradtak (az akkumulátor lemerülésének veszélye stb. miatt).

Különlegesség

Gépkocsitól függően, a kiegészítő berendezések (pl. rádió) működése a motor leállításakor, az ajtók központi zárásakor vagy a vezetőoldali ajtó kinyitásakor leáll.

Oldalsó tolóajtó

Az ajtók nyitása kívülről

Nyissa ki az ajtót, majd húzza meg a fogantyút 3 és tolja hátra az ajtót a gépkocsi hátsó része felé a rögzüléséig. Az ajtók nyitása KULCS, RÁDIÓFREKVENCIÁS TÁVIRÁNYÍTÓ: használat.

Oldalsó tolóajtó (az üzemanyagbetöltő-nyílás felőli oldalon)

Egyes gépkocsiknál az üzemanyag-betöltőnyílás fedelének kinyitása megakadályozza az oldalsó tolóajtók teljes kinyitását. A NYÍLÁSZÁRÓ ELEMEK ZÁRÁSA ÉS NYITÁSA.

A gyermekek biztonságáért

(típustól függően)

Ha szeretné, hogy a hátsó ajtókat belülről ne lehessen kinyitni, forgassa el a zárat 4 a kulccsal, majd csukja be az ajtót.

Ellenőrizze belülről, hogy az ajtók be vannak-e zárva.

Az ajtó kinyitása csak a gépkocsin kívülről lehetséges.

Az oldalsó tolóajtó működtetésével kapcsolatos megjegyzések

Az ajtók zárása és nyitása során (ugyanúgy, mint a gépkocsi többi nyílászárója esetén) ügyeljen a következőkre:

- ellenőrizze, hogy sem ember, sem állat, sem pedig tárgy nincs sérülésveszélynek kitéve, amikor ezt a manővert végzi;

- soha ne használjon mást, kizárólag az ajtó külső és belső fogantyúit;

- az ajtót nyitáskor és záráskor egyaránt óvatosan működtesse;

- figyelem: ha lejtőn parkolt a járművel, óvatosan nyissa ki az ajtót, amíg az eléri a rögzített helyzetet;

- minden esetben győződjék meg arról, hogy a tolóajtó teljesen zárva van-e menet közben;

- az alsó tartóelemet ne használja fellépőnek.

Nyitás belülről

Húzza meg a fogantyút 6, és tolja hátra az ajtót ütközésig a gépkocsi hátsó része felé.

Az ajtó bezárása belülről

Tolja a fogantyút 5 a gépkocsi első része felé, amíg az ajtó teljes becsukódik.

Kézi zárás

7 gombot állítsa a nyitott pozícióba, majd forgassa a jármű eleje felé (A mozdulat).

Kézi nyitás

7 gombot állítsa a zárt pozícióba, majd forgassa a jármű hátulja felé (B mozdulat).

Hátsó szárnyasajtó

A nagy ajtó nyitása

Nyitott ajtózárak esetén húzza meg a fogantyút 8. Az ajtók nyitása KULCS, RÁDIÓFREKVENCIÁS TÁVIRÁNYÍTÓ: használat.

A kis ajtó nyitása

Mozgassa el a kart 9 a kis ajtó nyitásához.

Az ajtók teljes kinyitása

Minden egyes ajtónál húzza meg a biztonsági reteszelőt 10 az ajtónyitásszöghatároló kiszabadításához. Nyissa ki az ajtót, amennyire lehet.

Kézi bezárás kívülről

Először a kis ajtót zárja be, majd a nagyot.

Hajtsa be az ajtókat majdnem teljesen, majd kattintsa be őket.

Erős szél esetén ne hagyja nyitva a hátsó ajtószárnyakat. Sérülésveszély.

Az út szélén való parkoláskor, ha a csomagtartó ajtaja teljesen nyitva van, előfordulhat, hogy a hátsó lámpák nem láthatóak. Ilyenkor a közlekedés többi résztvevőjét a vészjelző háromszög vagy más, az illető országban előírt eszköz segítségével figyelmeztesse, hogy a jármű ott áll.

Kézi zárás

Ha a távirányító nem működik, a hátsó ajtókat kézzel is bezárhatja.

A nagy méretű ajtó nyitott helyzetében forgassa el a csavart 11 (egy laposvégű csavarhúzóval) és csukja be az ajtót. Ez azt jelenti, hogy az ajtó most kívülről van bezárva.

Az ajtó csak a jármű belsejéből nyitható ki: ehhez meg kell nyomni a nyitókapcsolót, vagy a rádiófrekvenciás távkapcsoló megfelelő gombját.

A gépjárművezető felelőssége a gépkocsi parkolása vagy leállítása esetén

Még rövid időre se hagyja soha a kártyát a járműben, ha ott gyermek, felügyeletet igénylő személy vagy állat marad.

Például a motor beindításával vagy egyéb kiegészítők (ablakemelő, ajtózár stb.) működtetésével veszélyhelyzet állhat elő.

Ne feledje, hogy meleg és/vagy napos időben az utastér nagyon gyorsan felmelegszik.

HALÁLOS VAGY SÚLYOS SÉRÜLÉS VESZÉLYE.