ÜZEMANYAGTARTÁLY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Benzinés dízelmotoros változat

Az üzemanyagtartály hasznos űrtartalma: körülbelül 50 liter.

Az üzemanyag-betöltő nyílás fedelének B nyitásához helyezze be az ujját a mélyedésbe C.

Bizonyos gépkocsiknál, a zárósapkát 1 a gyújtókulccsal is ki lehet nyitni. Ha nem, csavarja le az üzemanyagtartály zárósapkáját, amely műanyag huzallal kapcsolódik a gépkocsihoz.

A betöltés alatt használja a zárósapka-tartót 2 a fedélen B, a zárósapka 1 elhelyezésére.

Az üzemanyagtartály feltöltésével kapcsolatban tekintse meg a „Tankolás” részt.

A bezáráshoz nyomja le a fedelet B a kezével, amennyire csak lehet.

Gépjárműtől függően a kapocs A megakadályozza az oldalsó tolóajtó teljes kinyílását.

A tankolást követően ellenőrizze a zárósapka és a fedél záródását.

Az üzemanyag feltöltéséhez le kell állítani a motort (nem csak készenléti állapotba, ha a jármű a következővel felszerelt: STOP and START funkció): hanem a gyújtást is le kell kapcsolnia A MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA.

Tűzveszély.

A betöltőnyílás zárósapkája speciális kivitelű.

Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válassza. Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válassza! Forduljon márkaszervizhez.

Nyílt láng vagy hőforrás közelében ne nyissa ki a tanksapkát!

A betöltőnyílás környékét ne mossa nagynyomású mosóberendezéssel.

Az üzemanyag minősége

Jó minőségű üzemanyagot használjon, amely megfelel az adott országban érvényben lévő jogszabályoknak. Kötelező betartani a fedél belső részén látható címkén D szereplő specifikációkat. A MOTOR MŰSZAKI JELLEMZŐI.

Benzinmotoros típusok

Kizárólag ólommentes benzint használjon. Minden esetben a fedél belsején található címkén D megadott oktánszámú (RON) üzemanyagot használjon. A MOTOR MŰSZAKI JELLEMZŐI.

Dízelmotoros változatok

Létfontosságú, hogy a fedél belsején található címkén D megadott adatoknak megfelelő dízelüzemanyagot használjon. A MOTOR MŰSZAKI JELLEMZŐI.

Üzemanyagtípusok, amik megfelelnek az európai szabványoknak, ezekkel kompatibilisek az Európában forgalomba helyezett gépkocsik: tekintse meg a táblázatot A MOTOR MŰSZAKI JELLEMZŐI.

Ne keverjen benzint (ólommentes vagy E85) a gázolajhoz, még kis mennyiségben sem.

Ne használjon etanol bázisú üzemanyagot, ha a gépjárműje nem alkalmas erre.

A benzinbe ne keverjen reagenst, mert ez károsíthatja a motort.

Ha szeretne valamilyen adalékanyagot tölteni az üzemanyaghoz, használjon a műszaki osztály által jóváhagyott terméket.

Forduljon márkaszervizhez

Tankolás

Illessze be a töltőpisztolyt a csappantyú betolásával. Vezesse be ütközésig, mielőtt a betöltést elindítja (kifröccsenés veszélye).

Tankolás közben tartsa ebben az állásban. A tankolás közben bekövetkező első automatikus leállás után maximum kétszer indítsa újra a töltést, hogy maradjon egy kis tágulási térfogat.

A betöltés során ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a tartályba. A csappantyúnak és környezetének tisztának kell maradnia.

Benzinmotoros típusok

Ólomtartalmú benzin használata a katalizátor meghibásodását okozhatja, és a garancia elvesztésével jár.

Az ólomtartalmú benzinnel történő tankolás elkerülése érdekében a benzintartály betöltőcsonkja olyan biztonsági rendszerrel van ellátva, amely csak az ólommentes benzin adagolópisztolyának használatát teszi lehetővé (benzinkútnál).

Különleges eset

Ha a gépkocsi körülbelül három hónapig le volt állítva, üzemanyagot kell töltenie a gépkocsiba az üzemanyag-szivattyú károsodásának megelőzése érdekében.

Ehhez kikapcsolt gyújtásnál töltsön legalább 5 liter üzemanyagot a tartályba, majd indítsa be a motort a szivattyú működtetéséhez, és az üzemanyag megújításához az üzemanyag-körben.

Ha nem lehet legalább 5 liter üzemanyagot tölteni a tartályban lévő üzemanyagszint miatt, vezesse a járművet addig, amíg van üzemanyag a tartályban.

Tartós üzemanyagszag

Állandó üzemanyagszag észlelése esetén a teendők:

- a forgalmi viszonyoknak megfelelően álljon meg, és kapcsolja ki a gyújtást;

- kapcsolja be a vészvillogót, és szállítson ki mindenkit a járműből, távol tartva az utasokat a járműforgalomtól;

- forduljon márkaképviselethez.

Dízel járművek kiürült üzemanyagtartálya

Állítsa a gyújtókapcsolót „Be” pozícióba C BEJÁRATÁS, GYÚJTÁSKAPCSOLÓ és várjon néhány percet az indítás előtt az üzemanyagkör légtelenítéséhez.

Ha a motor nem indul be, ismételje meg a műveletet.

Ha a motor többszöri próbálkozás után sem indul, forduljon márkaszervizhez.

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat. A figyelmeztetőlámpa a motortérben emlékezteti erre.

Fennáll a sérülés veszélye.

Bármilyen beavatkozás vagy változtatás az üzemanyagrendszeren (elektronikus egység, kábelek, üzemanyag-hálózat, befecskendező szelepek, védőlemezek stb.) biztonsági okokból szigorúan tilos és balesetveszélyes (kivéve a márkahálózat kiképzett szakembereit).