Vissza a listához

STOP AND START FUNKCIÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A rendszer az üzemanyag és az üvegház hatást okozó gázok kibocsájtását csökkenti.

A jármű elindulása után a rendszer automatikusan aktiválódik.

Haladás közben a rendszer leállítja a motort (készenléti leállás), amikor a jármű megáll (csúcsforgalom, jelzőlámpa...).

Készenléti állapot

A jármű az utolsó megállása óta halad.

Kézi sebességváltó esetén:

- a sebességváltó semleges (üres) állásban van;

és

- a gépkocsi körülbelül 3 km/óránál kisebb sebességgel halad.

és

- a tengelykapcsoló pedál felengedett állapotban van.

Ha a visszajelzőlámpa villog, ez arra figyelmezteti Önt, hogy a tengelykapcsoló-pedál nincs eléggé felengedve.

Minden gépkocsi esetén:

A visszajelzőlámpa folyamatosan világít a műszerfalon, ha a motor készenléti üzemmódban van.

A gépkocsi berendezései a motor leállása alatt tovább működnek.

Ha a motor készenlétbe kapcsol, akkor a kormányszervo működése megszűnhet.

Ebben az esetben ismét működésbe lép, ha a motor nincs készenlétben, vagy a jármű sebessége meghaladja az 1 km/h-t (lejtmenet, lejtő stb.).

A motor lefulladása esetén, ha a rendszer működik, a tengelykapcsoló pedál teljes benyomásával újból beindítjuk a motort.

Amikor elhagyja a gépkocsit, hangjelzés figyelmeztet a motor nem leállított és készenléti állapotáról.

A gépkocsi elhagyása előtt a motort le KELL állítani (nem elég a készenléti állapot). A MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA.

Ne menjen a gépkocsival, amikor a motor készenléti üzemmódban van (a visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen).

Akadályozza meg a motor készenléti üzemmódba kerülését

Bizonyos helyzetekben, mint például egy útkereszteződésnél történő megálláskor, a rendszer bekapcsolt állapotában a gyors újrainduláshoz járva hagyhatja a motort.

Mechanikus sebességváltó

Tartsa lenyomva a tengelykapcsoló pedált:

A motor készenléti állapotának megszüntetése

Kézi sebességváltó esetén:

- a vezetőoldali ajtó nyitásakor, ha a sebességváltó nincs sebességben, és a tengelykapcsoló-pedál fel van engedve;

vagy

- a vezető biztonsági övének kikapcsolásakor, ha a sebességváltó nincs sebességben és a tengelykapcsoló-pedál fel van engedve;

vagy

- a sebességváltó üres fokozatban van, a tengelykapcsoló-pedál pedig enyhén le van nyomva;

vagy

- tegye sebességbe a sebességváltót és teljesen nyomja be a tengelykapcsolót.

Külön megjegyzés: A gépjárműtől függően, ha kikapcsolja a gyújtást, amikor a motor készenléti üzemmódban van, a Ä visszajelző lámpa néhány másodpercre kigyullad a műszerfalon.

A motor készenléti állapotának kizárása

Bizonyos körülmények nem teszik lehetővé a motor készenléti állapotba kerülését, nevezetesen:

- a vezetőoldali ajtó nincs becsukva;

- a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsolva;

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a motorháztető nincs bezárva;

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a parkolást segítő rendszer működés alatt áll;

- a tengerszint feletti magasság túl nagy;

- a motor nincs eléggé bemelegedve;

- a környezetvédelmi rendszer regenerálási fázisban van;

-...

A kijelzőegységen megjelenő visszajelzőlámpa figyelmezteti arról, hogy a motor készenléti üzemmódja nem érhető el.

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok

Az újraindítás megszakadhat, ha a tengelykapcsoló-pedált túl gyorsan engedik fel kiválasztott fokozat mellett.

Az üzemanyag feltöltéséhez le kell állítani a motort (nem csak készenléti állapotba, ha a jármű a következővel felszerelt: STOP and START funkció): hanem a gyújtást is le kell kapcsolnia A MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA.

Tűzveszély.

Bármely, motortérben végzett művelet előtt ki kell kapcsolnia a gyújtást A MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA.

A motor automatikus újraindulásával kapcsolatos jellemzők

Bizonyos körülmények között, a motor beavatkozás nélkül is újraindul az Ön biztonsága és kényelme érdekében.

Ez a következő körülmények esetén fordulhat elő:

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi sebessége nagyobb 5 km/óránál (lejtmenetben...);

- ismételt fékre lépés vagy a fék rendszerre szükség van;

-...

A visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen, hogy figyelmeztesse a motor automatikus újraindítására.

A funkció be és kikapcsolása

Nyomja meg a kapcsolót 1 a rendszer kikapcsolásához. A 1 gomb visszajelzőlámpája világít.

Az újbóli megnyomással ismét bekapcsolja a rendszert. A 1 gomb visszajelzőlámpája elalszik.

A rendszer automatikusan újra bekapcsol a jármű minden egyes, indítógombbal történő indítása során. A MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA.

Működési rendellenességek

Amikor a kijelzőegységen megjelenik a „Stop & Start ellenőrizendő” üzenet, és az 1 gombba beépített visszajelzőlámpa kigyullad, akkor a rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon márkaszervizhez.

Különleges megjegyzés: Egyes gépkocsitípusok esetében bizonyos feltételek teljesülése esetén a motor automatikus újraindítása le van tiltva, ha valamelyik ajtó nyitva van.

Különlegesség: a motor készenléti állapotában nyomja meg a 1 kapcsolót a motor automatikus újraindításához.

A gépkocsi elhagyása előtt a motort le KELL állítani (nem elég a készenléti állapot). A MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA.

STOP & START RENDSZER