REAGENS TARTÁLYA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mindig tartsa be a tartózkodási helye szerinti ország hatályos jogszabályait. A hatályos jogszabályok be nem tartása miatt a járműtulajdonos eljárás alá vonható.

Működési elv

A reagens SCR (szelektív katalitikus reduktor) rendszerrel szerelt dízelmotorhoz szükséges.

A reagens használata csökkenti a nitrogénoxidok mennyiségét a kipufogó gázokban.

A reagens fogyasztása a gépkocsi használati körülményeitől, felszereltségétől és a vezetési stílustól függ.

Reagens minősége

Csak az ISO 22241 szabványnak megfelelő reagenst használja, tanksapkán található címkének megfelelően.

A reagens nem kerülhet bőrre vagy szembe. Ha mégis sav kerül a bőrre vagy a szembe, öblítse le bő vízzel. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

Feltöltés

Az üzemanyagtartály hasznos térfogata: 17 liter körülbelül.

Kikapcsolt gyújtásnál nyissa ki a(z) A burkolatot, csavarja le a(z) 1 fedelet.

A tankolás alatt a zárósapkát a fedélen lévő tartóra 2 teheti.

Megjegyzés: ammónium-hidroxid gőzök távozhatnak a sapka lecsavarásakor, ha a tartály hőmérséklete elég magas.

Reagenssel való feltöltés előtt le kell állítania a motort (nem csak készenléti állapotba a STOP and START funkcióval felszerelt járművek esetében). Ki kell kapcsolnia a gyújtást A MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA.

Ha a(z) „xxxKM hiba AdBlue töltés” üzenet jelenik meg, töltse fel a reagens tartályát és tekintse meg a feltöltéssel kapcsolatos útmutatót.

A gépkocsi elgurulhat.

A betöltőnyílás zárósapkája speciális kivitelű.

Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válassza. Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válassza! Forduljon márkaszervizhez A betöltőnyílás környékét ne mossa nagynyomású mosóberendezéssel.

Töltés (folytatás)

A tartályt benzinkútnál lehet feltölteni. Kikapcsolt gyújtásnál illessze be a töltőpisztolyt és vezesse be ütközésig, mielőtt a betöltést elindítja (kifröccsenés veszélye).

A táplálás első automatikus kikapcsolása után kettőnél több tankolást nem lehet elvégezni, hogy maradjon egy kis tágulási térfogat.

Más töltési esetekben feltétlenül olvassa el a reagens tartályon (pl. palack vagy üveg) lévő információt.

Használati tanácsok

Töltéskor:

- óvatosan kezelje a reagenst. Károsíthatja a ruhákat, cipőket, karosszéria-elemeket stb.;

- ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a tartályba.

Ha a reagens túlfolyik vagy a fényezésre kerül, tisztítsa meg gyorsan a felületet sok hideg vízzel és puha kendővel.

Megjegyzés: ha a reagens kikristályosodik, használjon puha szivacsot.

Szélsőséges hideg időjárási körülmények között

Fagyos időben, a reagens tartályát fel kell tölteni, ha a kijelzőegységen megjelenik a jelzés, és a „AdBlue feltöltés 1200 km-en belül” üzenet.

Különleges esetek

A reagens megfagy -10 °C alatt.

Ebben az esetben, ne próbálja feltölteni, ha a folyadék megfagyott. Ha után kell tölteni vagy teljesen fel kell tölteni a tartályt reagenssel ( be), álljon a gépkocsival melegebb helyre, ha lehetséges, így a reagens kiolvadhat. Egyéb esetben kérjen meg egy szakembert, hogy töltse fel a reagenst.

Miután feltöltötte a reagens tartályát, ellenőrizze, hogy lezárta-e a fedelet és a burkolatot, indítsa be a motort és VÁRJON 10 másodpercet álló helyben, járó motorral mielőtt újra elindulna.

Ha ez a lépés kimarad, a tartály feltöltését csak jó néhány percnyi haladás után észleli automatikusan a rendszer.

A(z) „--- AdBlue feltöltés” üzenet látható marad, és a jelzőlámpa továbbra is villogni fog, amíg a rendszer figyelembe nem veszi a feltöltést.

A rendszer egyetlen pontján sem lehet dolgozni. Sérülések elkerülése érdekében csak hálózatunk képzett szakemberei dolgozhatnak a rendszeren.

Karbantartás/Megtehető távolság

A kijelzőegységen megjelenő információt hangjelzés kísérheti

Visszajelzőlámpák

Üzenet

Teendő

-

„AdBlue feltöltés 2400 km-en belül”

Ha az üzenet megjelenik a gyújtás kikapcsolásakor, akkor kevesebb, mint 2400 km-es a hatótáv.

Töltse fel vagy vigye el márkakereskedésbe, ahol feltöltik vagy utántöltik a tartályt.

A kigyullad.

„AdBlue feltöltés 1200 km-en belül”

Ha az üzenet megjelenik a gyújtás kikapcsolásakor, akkor a hatótáv 1200 km és 800 km között van.

Töltse fel vagy vigye el márkakereskedésbe, ahol feltöltik vagy utántöltik a tartályt.

A kigyullad.

„xxxKM hiba AdBlue töltés”

Az üzenet megjelenik a gyújtás bekapcsolásakor és megismétlődik:

- kb. 100 kilométerenként, a hatótáv 800 km és 200 km között található;

- kb. 50 kilométerenként, a hatótáv kevesebb, mint 200 km.

Bármilyen esetben a lehető leghamarabb töltse fel a reagens tartályt, vagy vigye el márkakereskedésbe, ahol feltöltik Önnek.

villog.

« 0KM FAILURE TOP UP ADBLUE »

A motor nem indul.

Az újraindításhoz fel kell töltenie a tartályt.

Rendszer meghibásodásai

A kijelzőegységen megjelenő információt hangjelzés kísérheti

Visszajelzőlámpák

Üzenet

Értelmezések

A és a © kigyullad.

« CHECK ANTI- POLLUTION SYSTEM »

„AdBlue minősége ellenőrizendő”

„AdBlue rendszer ellenőrizendő”

A rendszer meghibásodását jelzi. A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.

A és a © kigyullad.

„xxx KM hiba környezetvédelem”

Rendszerhibát jelez, ami szerint 800 km-en túl nem lehet újraindítani a gépkocsit.

Ezek a figyelmeztetések ismétlődnek:

- 100 kilométerenként, amíg körülbelül 800 km és 200 km közötti mennyiség marad még hátra mielőtt a járművet újra lehet indítani;

- 50 kilométerenként, ha kevesebb, mint 200 km van hátra, és a gépkocsi nem indítható újra.

A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.

A és a © kigyullad.

« 0KM FAILURE TOP UP ADBLUE »

Azt jelzi, hogy a jármű a gyújtás lekapcsolása után nem fog újból elindulni. Forduljon márkaszervizhez.