GYERMEKEK BIZTONSÁGA: első utasoldali airbag kikapcsolása, bekapcsolása

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Utasoldali frontálisairbag deaktiválás

Mielőtt gyermekülést szerelne az első utasülésre:

- ellenőrizze, hogy a gyermekülés elhelyezhető-e erre az ülésre;

- feltétlenül kik kell kapcsolnia a airbag menetiránynak háttal álló gyerekülés esetén.

A(z) airbag kikapcsolása: a gépkocsi álló helyzetében, kikapcsolt gyújtásnál, nyomja meg és fordítsa el az 1 reteszt OFF állásba.

Amikor be van kapcsolva a gyújtás, feltétlenül ellenőrizze, hogy a visszajelzőlámpa 2 ] ég-e.

Ez a visszajelzőlámpa folyamatosan világít, jelezve, hogy a gyermekülés elhelyezhető, a légzsák ki van kapcsolva.

Az utasoldali airbag ki- és bekapcsolását kizárólag a gépkocsi álló helyzetében, kikapcsolt gyújtás mellett végezze.

Bekapcsolt gyújtásnál végzett műveletek esetén a visszajelzőlámpa å kigyullad.

Annak érdekében, hogy a légzsák airbag állapota megfeleljen a kapcsoló állásának, kapcsolja ki a gyújtást, majd kapcsolja vissza.

A műszerfalon található jelölések és az utasoldali napellenző 3 két oldalán elhelyezett matricák A (ld. a fenti példákat) ezekre az utasításokra figyelmeztetnek.

VESZÉLY

Mivel az első utasoldali airbag kinyílása és a gyermekülés menetiránynak háttal történő elhelyezése nem összeegyeztethető, ezért SOHA ne helyezzen gyermekeknek kifejlesztett visszatartó rendszert a menetiránynak háttal, ha az ülés BEKAPCSOLT AIRBAG egységgel felszerelt. Ez a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

Utasoldali frontálisairbag aktiválás

Ha kiveszi a gyermekülést az első utasülésből, kapcsolja vissza a légzsákokat - airbag, hogy az első utas ütközés elleni védelme biztosítva legyen.

A airbag újbóli aktiválása: a gépkocsi álló helyzetében, kikapcsolt gyújtásnál nyomja meg és fordítsa el a 1 reteszt ON állásba.

Amikor be van kapcsolva a gyújtás, feltétlenül ellenőrizze, hogy a visszajelzőlámpa 2 ] kialudt-e.

Az első utas oldali légzsák airbag be van kapcsolva.

Működési rendellenességek

Ha az első utasoldali légzsákok - airbag ki- és bekapcsoló rendszere meghibásodott, az első ülésre tilos a menetiránynak háttal gyermekülést beszerelni.

Ilyenkor az sem ajánlott, hogy ezen az ülésen utas foglaljon helyet.

Forduljon azonnal márkaszervizhez.

VESZÉLY

Mivel az első utasoldali airbag kinyílása és a gyermekülés menetiránynak háttal történő elhelyezése nem összeegyeztethető, ezért SOHA ne helyezzen gyermekeknek kifejlesztett visszatartó rendszert a menetiránynak háttal, ha az ülés BEKAPCSOLT AIRBAG egységgel felszerelt. Ez a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

Az utasoldali airbag ki- és bekapcsolása a gépkocsi álló helyzetében végezhető el.

Bekapcsolt gyújtásnál végzett műveletek esetén a visszajelzőlámpa å kigyullad.

Annak érdekében, hogy a légzsák airbag állapota megfeleljen a kapcsoló állásának, kapcsolja ki a gyújtást, majd kapcsolja vissza.