SEBESSÉGTARTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességtartó lehetővé teszi, hogy folyamatosan egy előre kiválasztott állandó sebességgel haladjon, ennek a sebességnek a neve szabályozott sebesség.

Ez a szabályozott sebesség folyamatosan állítható 30 km/h értéktől kezdődően.

Kapcsolók

1 Központi be- és kikapcsoló.

2 Emlékeztető a tárolt szabályozott sebességértékre és a szabályozott sebességérték növelése (RES/+).

3 A szabályozott sebesség bekapcsolása, elmentése, illetve csökkentése (SET/-).

4 A funkció készenléti állapota (a szabályozott sebességérték memorizálásával) (0).

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Soha nem válthatja fel a sebességkorlátozások betartását, valamint a vezető éberségét és felelősségét.

A járművezetőnek mindig uralma alatt kell tartania a járművet.

A sebességtartó automatika nem használható sűrű forgalomban, kanyargós vagy csúszós úton (jegesedés, vízhártya, kavics) és kedvezőtlen időjárási körülmények között (köd, eső, oldalszél stb.).

Balesetveszély.

Üzembe helyezés

Nyomja meg a kapcsoló 1 oldalát .

6 visszajelző lámpa zölden világítani kezd, és a gépkocsi típusától függően megjelenik a(z) „Seb. szabályozó bekapcsolva” vagy a(z) „Seb.szabályozó --- km/h” üzenet a kijelzőegységen vonalak kíséretében. Ez jelzi, hogy a sebességtartó funkció működésbe lépett, és várja a szabályozott sebességérték rögzítését.

A sebességszabályozás indítása

Állandó sebesség (kb. 30 km/h) mellett nyomja meg a 3 kapcsolót (SET/-): a funkció aktiválódik, és a pillanatnyi sebesség tárolódik.

A szabályozott sebesség a vonalak helyébe lép. A sebességtartó funkció működését a gépkocsi típusától függően a(z) „Seb. szabályozó bekapcsolva” vagy a(z) „Seb.szabályozó XXX km/h” üzenet és a 5 zöld visszajelzőlámpa, valamint a 6 visszajelzőlámpa megjelenése erősíti meg.

Vezetés

Ha van elmentett sebességérték és a szabályozás be van kapcsolva, leveheti a lábát a gázpedálról.

Figyelem: mindenképpen tartsa a lábait a pedálok közelében, hogy vészhelyzet esetén be tudjon avatkozni.

A szabályozott sebesség megváltoztatása

A szabályozott sebesség változtatása lehetséges egymás utáni gombnyomással:

- a kapcsoló 2 (RES/+) a sebesség növeléséhez,

- a kapcsoló 3 (SET/-) a sebesség csökkentéséhez.

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A szabályozott sebesség túllépése

Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség átlépésére a gázpedál megnyomásával.

Amíg a sebesség meghaladja a szabályozott sebesség értékét, a sebességérték villog a kijelzőegységen.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: néhány másodperc után a gépkocsi automatikusan felveszi az eredeti szabályozott sebességértéket.

Ha a sebesség tartása nem lehetséges

Meredek lejtő esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem képes tartani a tartandó sebességet: tájékoztatásul a tárolt sebesség villog a kijelzőegységen.

Ha a sebességtartó már nem érhető el (az aktiválás többszöri megkísérlése után), forduljon egy hivatalos márkaszervizhez.

A funkció készenléti állapota

A funkció készenléti állapotba kerül, ha megnyomja:

- a kapcsolót 4 (0) ;

- a fékpedált;

- a tengelykapcsoló pedált.

A rendszer mindhárom esetben megőrzi a szabályozott sebességet, és a gépkocsi típusától függően megjelenik a következő üzenet a kijelzőegységen: „Memorizált érték” XXX km/h.

A visszajelzőlámpa kialvása visszaigazolja a készenléti állapotot.

A szabályozott sebesség alkalmazása

Ha van elmentett sebességérték, van mód annak előhívására, miután meggyőződött arról, hogy a forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik (forgalom, út állapota, időjárási viszonyok stb.). Nyomja meg a 2 (RES/+) gombot, ha a gépkocsi sebessége 30 km/h felett van.

A memorizált sebesség visszahívása esetén, a sebességtartó funkció bekapcsolását a visszajelzőlámpa kigyulladása igazolja vissza.

Megjegyzés: ha a korábban elmentett sebességérték jelentősen magasabb az aktuálisnál, a gépjármű erőteljes gyorsításba kezd egészen annak az eléréséig.

A sebességtartó rendszer felfüggesztett állapotában a 3 (SET/-) kapcsoló egyszeri megnyomása bekapcsolja a funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi aktuális haladási sebességét veszi figyelembe.

A funkció kikapcsolása

A sebességtartó funkció kikapcsol, ha megnyomja az 1 gombot. Ekkor a rendszer elfelejti a tárolt sebességértéket. A kijelzőegységen a zöld visszajelzőlámpák és kialvása a funkció kikapcsolódását jelzi.

A sebességtartó funkció készenléti állapotba kapcsolása vagy kikapcsolása nem eredményezi a sebesség gyors csökkenését: ehhez fékeznie kell a fékpedál megnyomásával.

TEMPOMAT