Vissza a listához

MOTOROLAJSZINT: általánosságok

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A motor a mozgó alkatrészek kenésére és hűtésére használja az olajat, és teljesen normális, hogy két olajcsere között pótolni kell.

Ha azonban a bejáratás után az utántöltés mennyisége meghaladja az 1000 kilométerenkénti 0,5 litert, keresse fel a legközelebbi márkaszervizt.

Ellenőrizze rendszeresen az olajszintet, nagyobb utazás előtt mindig, ezzel megelőzheti a motor károsodását.

Bármely, motortérben végzett művelet előtt ki kell kapcsolnia a gyújtást. A MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA.

Ellenőrizze a motorháztető megfelelő rögzülését.

Győződjön meg arról, hogy semmi nem zavarja a rögzítőrendszer megfelelő rögzülését (kavics, rongy stb.).

Motorolaj hozzáadása

Használjon csövet, vagy védje a betöltőnyílás területét, hogy a motorolaj ne kerüljön a motortér valamelyik felforrósodott elemére vagy érzékeny alkatrészére (pl. elektromos alkatrészek).

Tűzveszély.

Az olajszint ellenőrzése

Az ellenőrzést vízszintes talajon a motor hideg állapotában kell elvégezni.

A pontos olajszint megismeréséhez és annak ellenőrzéséhez, hogy a maximális olajszintet nem lépte-e túl (tönkremehet a motor), feltétlenül használja a szintjelző-pálcát.

A jármű típusától függően a kijelzőegység kijelzője csak alacsony olajszint esetén figyelmeztet:

- vegye ki az olajszintjelző pálcát és törölje le egy tiszta és nem feslő ruhával;

- tolja be ütközésig a pálcát (a „szintmérőzárósapkával”C felszerelt gépkocsiknál csavarja be teljesen a zárósapkát);

- húzza ki újra a olajszintjelző pálcát;

- olvassa le az olajszintet: soha nem lehet a „mini” A jelzés alatt és a „maxi” B jelzés felett.

A szint leolvasása után ügyeljen arra, hogy a mérőpálcát ütközésig benyomja vagy a szintjelző-zárósapkát teljesen rácsavarja.

Ha az olajszint feltűnően vagy ismétlődően alacsony, forduljon márkaszervizhez.

A maximum motorolajszint túllépése

Tilos a maximum feltöltési szintet B túllépni: tönkremehet a motor és a környezetvédelmi rendszer.

Ha a maximum olajszintet túllépte, ne indítsa be a gépkocsit, vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

FOLYADÉKSZINTEK (MOTOROLAJ, HŰTŐFOLYADÉK, FÉKEK)