Vissza a listához

KÜLSŐ VILÁGÍTÓ ÉS JELZŐ BERENDEZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Helyzetjelző lámpa

Forgassa a gyűrűt 2, hogy a szimbólum a jellel 3 szemben legyen.

Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

Nappali világítás bekapcsolás funkció

(csak az első lámpák)

Ha a gépkocsi felszereltségéhez tartozik, a nappali világítás automatikusan bekapcsol az 1 beállítókar mozgatása nélkül a motor elindításakor, illetve kikapcsol a motor leállításakor.

Megjegyzés: a nappali menetfény automatikusan kikapcsol, ha az irányjelző működésbe lép.

Ha bal kormányos járművel balra tartó közlekedésben halad (vagy fordítva), a lámpákat feltétlenül szükséges beállítani tartózkodása idejére. FÉNYSZÓRÓK BEÁLLÍTÁSA.

Éjszakai vezetés előtt ellenőrizze az elektromos berendezések állapotát, és állítsa be a fényszórókat (ha a jármű terhelése eltér a megszokottól). FÉNYSZÓRÓK BEÁLLÍTÁSA. Ellenőrizze, hogy a fényszórókat semmi sem takarja (piszok, sár, hó, szállított tárgy stb.).

k Tompított fényszórók

Kézi működtetés

Forgassa a gyűrűt 2, hogy a szimbólum a jellel 3 szemben legyen. Ez a visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen.

Automatikus működés

(típustól függően)

Forgassa a gyűrűt 2, hogy az AUTO szimbólum a jellel 3 szembe kerüljön: járó motor esetén a tompított fényszórók a külső fényviszonyok függvényében automatikusan be- vagy kikapcsolódnak, a kapcsolókar 1 működtetése nélkül.

A tompított fényszórók kikapcsolása:

- forgassa a gyűrűt 2 a következő pozícióba: š.

vagy

- a gépkocsitól függően a következő pozícióba: 0;

A figyelmeztető lámpa k kialszik a kijelzőegységen.

A világítás kikapcsolása

A lámpák automatikusan kialszanak a motor leállítása után, a vezetőoldali ajtó kinyitásakor vagy a jármű bezárásakor. Ebben az esetben a motor beindításakor a lámpák a gyűrű 2 helyzetétől függően fognak kigyulladni a külső fényviszonyoknak megfelelően, a kar 1 működtetése nélkül.

á Távolsági fényszórók

Járó motor és bekapcsolt tompított fényszórók mellett nyomja meg a kombinált kapcsolókart 1. Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

Ha ismét a tompított fényszórókat akarja bekapcsolni, húzza újra maga felé a kombinált kapcsolókart 1.

Figyelmeztető hangjelzés arra az esetre, ha a világítás égve maradt

A vezetőoldali első ajtó kinyitásakor, ha a gyújtás ki van kapcsolva, hangjelzés figyelmeztet, ha a lámpák égve maradtak (az akkumulátor lemerülésének megakadályozása érdekében).

g Első ködlámpák

Forgassa a kombinált kapcsolókar 1 középső gyűrűjét 4, hogy a szimbólum a jelzéssel 3 szembe kerüljön, majd engedje el.

A ködlámpák működése a kombinált világításkapcsoló kar állásától függ, a működését a kijelzőegységen a megfelelő visszajelzőlámpa jelzi.

f Hátsó ködlámpa

Forgassa a kombinált kapcsolókar középső gyűrűjét 4, hogy a szimbólum a jelzéssel 3 szembe kerüljön, majd engedje el.

Gépkocsitól függően a kar visszatér eredeti helyzetébe vagy ugyanabban a helyzetben marad.

A ködlámpák működése a kombinált világításkapcsoló kar állásától függ, a működését a kijelzőegységen a megfelelő visszajelzőlámpa jelzi.

Ne felejtse kikapcsolni a ködlámpákat, ha már nincs rájuk szükség, mert zavarhatják a közlekedésben résztvevőket.

A világítás kikapcsolása

Forgassa el a középső gyűrűt 4 úgy, hogy a jelzés 3 a kikapcsolni kívánt ködlámpa szimbólumával szembe kerüljön. A megfelelő visszajelző-lámpa kialszik a kijelző-egységen;

A külső világítás lekapcsolása az első és hátsó ködlámpák lekapcsolását is eredményezi.

Ködös, havas időjárás esetén vagy a tetőn túllógó tárgy szállításakor a fényszórók automatikus bekapcsolása módosulhat.

A ködlámpák működését a vezető irányítja: a kijelzőegység kijelzői adnak információt a lámpák bekapcsolt állapotáról (visszajelzőlámpa világít) vagy kikapcsolt állapotáról (visszajelzőlámpa nem világít).

„Külső tájékozódó világítás”

(gépkocsitól függően)

Ez a funkció lehetővé teszi a tompított fényszóró rövid idejű bekapcsolását (kapu nyitásához stb.).

Kikapcsolt gyújtás és világítás, valamint a 2 gyűrű AUTO állása mellett húzza maga felé az 1 kapcsolókart: a helyzetjelző lámpák és a tompított fényszóró körülbelül 30 másodpercre bekapcsol a kijelzőegység š és k visszajelzőlámpái mellett.

Az idő meghosszabbításához a kart négy alkalommal húzhatja meg (legfeljebb két perc időtartam).

A művelet nyugtázására megjelenik a következő üzenet: „Kisérőfény_ _ _”, valamint a kijelzőegységen a világítás aktiválásának időtartama is látható lesz. Ekkor bezárhatja a gépkocsit.

A világításnak az automatikus kikapcsolódása előtt történő kikapcsolásához forgassa el a 2 gyűrűt bármelyik irányba, majd állítsa vissza AUTO helyzetbe.