Vissza a listához

PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A berendezés működési elve

Az 1 nyilakkal jelölt ultrahangos érzékelők a lökhárítókba vannak szerelve, a jármű és egy akadály közötti távolság méréséhez.

Ez olyan ismétlődő hangjelzést ad, amelynek gyakorisága a jármű mögötti akadály közelségével arányosan nő, és ha ez a távolság eléri a kb. 20-30 centimétert, a hangjelzés folyamatossá válik.

A rendszer a gépkocsi előtt, mögött és oldalán észleli az akadályokat.

Ha a gépkocsi kb. 10 km/h-nál kisebb sebességgel halad, a parkolást segítő rendszer aktív marad.

A parkolást segítő rendszer nem veszi figyelembe vontató, teherszállító stb. rendszereket.

Különleges funkciók

Győződjön meg arról, hogy a 1 nyilakkal jelölt ultrahangos értékelőket semmi sem takarja (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, nem módosították (beleértve a fényezést is) és a gépkocsi elején vagy hátulján nincs felszerelt tartozék.

Ez egy kisegítő funkció, amely a manőverek során hangjelzés segítségével jelzi a jármű és az akadály távolságát.

Semmiképpen nem helyettesíti az éberséget vagy a vezető felelősségét.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie vezetés közben az esetlegesen hirtelen bekövetkező eseményekre: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

Megjegyzés:2 kijelző hangjelzésekkel kiegészítve megjeleníti a gépkocsi környezetét.

Művelet

A gépkocsi hátuljához, vagy a gépkocsi típusától függően az elejéhez közel lévő tárgyakat észleli.

Egyes gépkocsik esetében a területek a kijelzőn 2 is megjelennek.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például: útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációjához).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

A rendszer kikapcsolása

Parkolást segítő rendszer kikapcsolása kézzel

Nyomja meg a kapcsolót, 3 ezzel kikapcsolja a rendszert.

3 gomb visszajelzőlámpa azt jelzi, hogy a rendszer ki van kapcsolva.

A kapcsoló újabb megnyomása a rendszert bekapcsolja, és a kijelző kialszik.

A funkció le kell tiltani, ha:

- vonóhorog, tartófelszerelés vagy utánfutó van az ultrahangos érzékelők előtt;

- abban az esetben, ha az ultrahangos érzékelők sérültek.

A parkolást segítő rendszer automatikus kikapcsolása

A rendszer kikapcsol:

- ha a gépkocsi sebessége nagyobb kb. 10 km/h-nál;

- gépkocsitól függően, ha a gépkocsi körülbelül öt másodpercnél hosszabb ideig áll, és a rendszer akadályt érzékel (például közlekedési dugóban stb.);

- ha a gépkocsi üres fokozatban van.

Működési rendellenességek

Gépkocsitól függően, ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, a kijelző-egységen megjelenik a(z) „Parkolás érzéke- lőt ellenőrizni” üzenet, a © visszajelző-lámpa kíséretében, és körülbelül 5 másodpercen keresztül hangjelzés hallható. Forduljon márkaszervizhez

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például: útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációjához).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

PARKOLÓRADAROK

TOLATÓKAMERA