Vissza a listához

AKTÍV VÉSZFÉKEZÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A radar 1 segítségével a rendszer meghatározza a gépkocsi és az előtte haladó jármű közötti távolságot és a frontális ütközés kockázatának fennállása esetén figyelmezteti a vezetőt. Előfordulhat, hogy a rendszer szándékosan fékez a gépkocsin az ütközés okozta kár minimalizálása érdekében.

A radar helymeghatározása

Győződjön meg arról, hogy az 1 sebességmérő kamera nincs eltakarva (piszok, sár, hó stb. vagy egyéb felszerelt tartozékok, például gallytörő rács által).

Működés

Menet közben (30 és 140 km/óra közötti sebesség esetén), ha fennáll a gépkocsi előtt haladó járművel történő ütközés kockázata, egy hangjelzés kíséretében a 2 visszajelzőlámpa pirosan jelenik meg a kijelzőegységen.

Ha a vezető rálép a fékpedálra és a rendszer még mindig ütközésveszélyt észlel, a rendszer növeli a fékezés erejét.

Ha a figyelmeztetést követően a vezető nem reagál és az ütközés be fog következni, a rendszer fékez.

A rendszer csak a gépkocsi haladási irányával megegyező irányban haladó járműveket észleli. Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a motorkerékpárokat, mivel az ezek által leírt pályát nehéz előre meghatározni.

A rendszer be- és kikapcsolása

Navigációs rendszerrel felszerelt gépkocsik

A multimédiás képernyőn 3válassza ki a „Jármű” menü, „Vezetési segéd”, „Aktívfék” lehetőségeket, majd a „ON” vagy a „OFF” lehetőséget.

Az „Vezetési segéd” menüpontot a 4 gomb megnyomásával közvetlenül is elérheti.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

- a beállítások menüjének eléréséhez a gépkocsi álló helyzetében nyomja meg hosszan a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg többször egymás után a 6 kapcsolót felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig. Nyomja meg a kapcsolót 5 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 6 felfelé vagy lefelé a(z) „Aktívfék” menüpont eléréséig és nyomja meg a kapcsolót 5 OK.

Nyomja meg újra a(z) 5 OK kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= funkció aktivált

< funkció kikapcsolva

A rendszer kikapcsolásakor a(z) visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen. A rendszer a gyújtás minden egyes bekapcsolása után bekapcsol.

A rendszer letiltásának feltételei

A rendszer nem aktiválja:

- ha a sebességváltókar semleges vagy üres állásban van;

- ha a parkolófék be van kapcsolva;

- kanyarban;

- négykerék-meghajtású járművek esetén, amikor az alulkormányzást ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel felszerelt ESC dinamikus menetstabilizáló rendszer ESC ki van kapcsolva (tájékozódjon az „ESC dinamikus menetstabilizáló rendszer ESC alulkormányzást ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel” című részekben az előző oldalakon). A visszajelzőlámpa világít.

Átmenetileg nem elérhető

Ha a rendszer átmeneti meghibásodást észlel, a figyelmeztető lámpa megjelenik a kijelzőegységen.

A lehetséges okok a következők:

- a rendszer működése átmenetileg akadályozott (például: piszok, sár, hó stb. takarja a sebességmérő kamerát). Ebben az esetben parkolja le a gépjárművet és állítsa le a motort. Tisztítsa meg a sebességmérő kamera érzékelési zónáját. A motor következő indításakor a visszajelző lámpa kialszik és az üzenet megszűnik;

- ha nem ez az ok, akkor egy másik probléma okozhatja, forduljon egy hivatalos kereskedőhöz.

Működési rendellenességek

A © és megjelenik a kijelzőegységen: ez működési hibát jelez. Forduljon márkaszervizhez.

Aktív vészfékezés

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. A funkció azonban semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a radar helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A sebességmérő kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, fényezés javítása) csak képzett szakember végezhet.

- Tilos olyan tartozékok (gallytörő rács stb.) felszerelése, amelyek eltakarhatják a radart.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (fémhíd stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.).

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál, és lehet, hogy nem figyelmezteti a gépkocsivezetőt, vagy véletlenül fékez.

Aktív vészfékezés

A rendszer működésének korlátai

- A rendszer csak a mozgó vagy a mozogni észlelt járműveket veszi figyelembe.

- Az ellenkező irányban haladó járművek nem váltanak ki figyelmeztetéseket és nem befolyásolják a rendszer működését.

- A rendszer megfelelő működése érdekében a radart és környékét tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a rendszer a kisebb járműveket (pl. motorkerékpár, kerékpár) nem veszi ugyanúgy figyelembe, mint a többi járművet.

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál, és lehet, hogy nem figyelmezteti a gépkocsivezetőt, vagy véletlenül fékez.

A funkció kikapcsolása

A funkciót ki kell kapcsolni, ha:

- a féklámpák nem működnek;

- ha a gépkocsi elejét behatás érte vagy megsérült;

- a gépkocsit vontatják (autómentés).

A funkció megszakítása

A gázpedál megérintésével bármikor kikapcsolhatja az aktív fékezési funkciót.

Ha a vezető a rendszer rendellenes működését észleli, forduljon márkaszervizhez.