Vissza a listához

DEFEKTJAVÍTÓ KÉSZLET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A készülék a gumiabroncs futófelületén levő A 4 mm-nél kisebb sérüléseket javítja meg. Nem használható a 4 mm-nél nagyobb, és a gumiabroncs oldalán elhelyezkedő B sérülések megjavítására.

Ellenőrizze, hogy a keréktárcsa állapota megfelelő-e.

Ha a defektet okozó tárgy még mindig a gumiabroncsban van, ne vegye ki.

Ne használja a gumiabroncsjavító készletet, ha a defektes gumiabronccsal történő haladás következtében a gumiabroncs károsodott.

Minden beavatkozás előtt ellenőrizze gondosan a gumiabroncs oldalfelületét.

Ha leeresztett (teljesen lapos vagy defektes) gumiabronccsal közlekedik, ez csökkenti a biztonságot, és a gumiabroncs javíthatatlanná válhat.

Ez a javítás csak ideiglenes.

Defekt után vizsgáltassa meg (és lehetőség szerint javíttassa meg) a gumiabroncsot egy szakemberrel.

Ha a készülékkel megjavított gumiabroncsot cseréltet ki, figyelmeztesse a szakembert erre.

A gumiabroncsban a befújt anyag miatt menet közben rezgések jöhetnek létre.

A készülék csak az eredetileg a készülékkel felszerelt járművek gumiabroncsainak megjavítására használható.

Semmi esetre sem használható más jármű gumiabroncsainak vagy más eszköznek (úszógumi, gumicsónak stb.) a felfújására.

Vigyázzon, hogy a palackból ne jusson javítóanyag a bőrére. Ha mégis rácsöpög, azonnal öblítse le.

A javítókészletet gyermekektől elzártan tárolja.

A palackot ne dobja el. Adja le márkaszervizben vagy az ilyen jellegű hulladék összegyűjtésével foglalkozó szervezetnek.

A palacknak a címkén jelzett szavatossági ideje van. Ellenőrizze a felhasználhatóság idejét.

Márkaszervizben cseréltesse ki a felfújótömlőt és a javítóanyagot tartalmazó palackot.

Defekt esetén használja a csomagtérben, a csomagtér padlószőnyege alatt található készletet.

Járó motornál és behúzott kéziféknél

- Kösse le a segédberendezéseket a segédberendezések csatlakozóiról;

- kövesse a gépkocsi csomagtartójában található kompresszor javítókészlet utasításait;

- fújja fel a gumiabroncsot az előírt nyomásra (tájékozódjon a „Gumiabroncsok levegőnyomása” című részben);

- legfeljebb 10 perc után állítsa le a felfújást és ellenőrizze a nyomást (a nyomásmérőn 1);

Megjegyzés: a palack kiürülésig (kb. 30 másodperc) a nyomásmérő 1 rövid ideig 6 bar nyomást jelez, majd a nyomás lecsökken.

- Állítsa be a nyomást: a növeléshez folytassa a felfújást a készülékkel; a csökkentéshez nyomja meg a 2 gombot.

Ha az előírt 1,8 bar nyomás nem érhető el 10 perc alatt, javítás nem lehetséges. Ne vezesse a járművet. Forduljon a márkaképviselethez.

A gépkocsi út szélén történő leállítása esetén jeleznie kell a közlekedés többi résztvevőjének a jármű jelenlétét. Ehhez használjon elakadásjelző háromszöget és az adott országban érvényes előírásoknak megfelelő egyéb eszközt.

A készlet használata előtt állítsa le a gépkocsit forgalomtól távol, kapcsolja be az elakadásjelző lámpát, húzza be a kéziféket, szállítsa ki az utasokat és küldje őket forgalommentes helyre.

Ha a gumiabroncs megfelelően fel lett fújva, vegye ki a készletet: lassan csavarja le a befújó végelemet 3, hogy megakadályozza a termék fröcskölését, majd helyezze a tartályt műanyag csomagolásba, hogy megakadályozza a termék szivárgását.

- Ragassza fel a figyelmeztető matricát a gépkocsivezető által jól látható helyre a műszerfalon;

- Tegye el a készletet;

- Az első felfújást követően a gumi ereszteni fog. Ezért kötelező menni a járművel, hogy a lyukat betömjék;

- Késlekedés nélkül induljon el és haladjon 20 és 60 km/h közötti sebességgel, hogy az anyag a gumiabroncsban egyenletesen eloszoljon; 3 km megtétele után álljon meg a nyomás ellenőrzésének céljából.

- Ha a nyomás nagyobb, mint 1,3 bar de alacsonyabb, mint az előírt nyomás (lásd a vezetőoldali ajtó oldalára ragasztott matricán), állítsa be az előírásnak megfelelően. Ellenkező esetben forduljon a legközelebbi márkaszervizhez: az abroncs javítása nem lehetséges.

A készülék használatával kapcsolatos szabályok

A készüléket nem szabad 10 percnél tovább folyamatosan működtetni. A palackot az első használat után ki kell cserélni még akkor is, ha maradt benne folyadék.

ezek hirtelen fékezéskor a pedálok alá csúszhatnak és megakadályozhatják azok működését.

Figyelem! A szelepsapka elvesztése vagy helytelen visszatétele árthat a gumiabroncsok tömítettségének, és a nyomás csökkenését okozhatja.

A szelepsapka mindig az eredetivel megegyező legyen, és csavarja vissza teljesen.

A készlettel végzett javítást követően legfeljebb 200 km távolság tehető meg. Ezen felül, mérsékelje a sebességet, ne haladjon 80 km/h-nál gyorsabban. A műszerfal jól látható helyére ragasztandó matrica erre figyelmeztet.

Országtól és helyi szabályoktól függően a felfújókészlettel javított gumiabroncsot ki kell cserélni.

GUMIJAVÍTÓ ÉS BIZTOSÍTÉKKÉSZLET

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik