Vissza a listához

KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ LÉGKONDICIONÁLÁS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kapcsolók

1 A levegő hőmérsékletének beállítása.

2 Levegőkeringtetés.

3 „Jó kilátás” funkció.

4 A ventilátor fordulatszámának szabályozása.

5 A rendszer kikapcsolása.

6 A hátsó szélvédő és a fűthető visszapillantó tükrök pára-/jégmentesítése (gépkocsitól függően).

7 Légkondicionálás.

8 Az utastérbe befújt levegőmennyiség beállítása.

A mutatók

A Levegő hőmérséklete.

B Levegőkeringtetés.

C Ventilátor fordulatszáma.

D A levegő elosztása az utastérben.

A légkondicionálás bekapcsolása vagy kikapcsolása

A gomb 7 lehetővé teszi a légkondicionálás bekapcsolását (a visszajelzőlámpa világít) vagy kikapcsolását (a visszajelzőlámpa nem világít).

A légkondicionáló berendezés használata lehetővé teszi:

- az utastér belső hőmérsékletének csökkentését;

- a párásodás gyors megakadályozását.

„Jó kilátás” funkció

Nyomja meg a gombot 3, a beépített visszajelzőlámpa kigyullad.

Ez a funkció lehetővé teszi a szélvédő, az első oldalablakok, az elektromos visszapillantó tükrök és hátsó szélvédő gyors páramentesítését és jégtelenítését (az adott gépkocsitól függően). Automatikusan működteti a légkondicionálást és a hátsóablak-fűtést.

Nyomja meg a gombot 6 a hátsó ablak jégmentesítésének leállítására, a beépített visszajelzőlámpa kialszik.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot 3.

A levegő elosztása az utastérben

A levegő elosztására öt lehetőség van. Forgassa el a kapcsolót 8 a levegőelosztás beállítása érdekében.

A levegőelosztást a mutató D jelzi.

õ A levegő ilyenkor a szélvédő és az első oldalablakok páramentesítő nyílásain áramlik.

÷ A légáram minden levegőnyílás felé osztódik, a szélvédő és az oldalsó ablakok páramentesítő nyílásán át és az utasok lába felé.

ó A levegő főként az utasok lába felé áramlik.

G A levegő a műszerfal levegőadagoló rostélyai, és az első üléseken, valamint gépkocsitól függően, a második üléssorban helyet foglaló utasok lábai felé áramlik.

J Ebben az állásban a műszerfali szellőzőrácsokon keresztül áramlik a levegő.

A belső levegőkeringtetés bekapcsolása

Nyomja meg a gombot 2: a visszajelzőlámpa B kigyullad. Ekkor külső levegő nem jut az utastérbe, a rendszer csak a belső levegőt keringeti.

A belső levegő keringtetése lehetővé teszi:

- a külső levegőtől való elszigetelődést (pl. szennyezett levegőjű területen való közlekedés);

- az utastér mielőbbi lehűtését.

A belső levegőkeringtetés sokáig tartó használata az oldalablakok és a szélvédő párásodását és az utastér levegőjének elhasználódását idézheti elő. Amint tehát nincs szükség a belső levegőkeringtetésre, tanácsos a gomb 6 ismételt megnyomásával a szokásos üzemmódra (külső levegő) visszaállni.

A ventilátor fordulatszámának módosítása

Módosíthatja a ventilátor fordulatszámát a(z) 4 gombok megnyomásával, a fordulatszám növelése vagy csökkentése érdekében.

A ventilátor fordulatszámát a mutató C jelzi.

A rendszer le van állítva (OFF): a ventilátor fordulatszáma nulla (álló gépjármű), menet közben időnként enyhe légáramlatot tapasztalhat.

A levegő hőmérsékletének beállítása

Fordítsa a kapcsolót 1 a kívánt hőmérsékletnek megfelelő állásba. Minél több vonal jelenik meg a kijelzőn A, annál magasabb a hőmérséklet.

Ha a légkondicionáló berendezést hosszabb időn keresztül használja, akkor lehet, hogy fázni fog. A hőmérséklet emeléséhez forgassa a kapcsolót 1 jobbra.

A levegő hőmérsékletét a mutató A jelzi.

A hátsó szélvédő páramentesítése és jégmentesítése

Járó motornál nyomja meg a gombot 6. A működést jelző visszajelzőlámpa kigyullad.

Ez a funkció a hátsó ablak és az elektromosan fűthető visszapillantó tükrök (ha a gépkocsi fel van ezzel szerelve) gyors elektromos páramentesítését teszi lehetővé.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot 6.

Ennek hiányában a páramentesítés automatikusan áll le.

Kikapcsoló

A rendszer leállításához nyomja meg a gombot 5 OFF (a beépített visszajelzőlámpa kigyullad).

A jégmentesítés használata letiltja a levegőkeringtetés működését a szélvédő páraképződésének elkerülése érdekében, és a légkondicionálás bekapcsolását eredményezi. A 7 gombba épített visszajelző-lámpa nem gyullad ki.

FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÁS

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik