Vissza a listához

MEGHAJTÓRENDSZER: összkerék-meghajtás (4WD)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Üzemmódválasztó-kapcsoló

A forgalmi viszonyoknak megfelelően a kapcsoló 1 elforgatásával választhat az üzemmódok között:

- AUTO ;

- 2WD ;

- 4WD Lock.

AUTO” üzemmód

Az üzemmód bekapcsolásához forgassa el a kiválasztó kapcsolót 1 „AUTO” helyzetbe.

A berendezés működési elve

Az „AUTO” üzemmód automatikusan megosztja a motornyomatékot az első és a hátsó tengely között az útviszonyok és a gépjármű sebességének függvényében. Ez a mód optimális úttartást biztosít. Ezt az üzemmódot az összes úttípus esetén (száraz, havas út, csúszós úttest stb.) vagy vontatmány vontatása során (utánfutó, lakókocsi stb.) használhatja.

A kijelzőegységen kigyullad a(z) visszajelzőlámpa.

2WD” üzemmód

Az üzemmód bekapcsolásához forgassa el a kiválasztó kapcsolót 1 „2WD” helyzetbe. A kijelzőegységen kigyullad a(z) visszajelzőlámpa.

A berendezés működési elve

A „2WD” üzemmód csak az első kerekeket hajtja. Száraz és megfelelő tapadású utakon használja ezt az üzemmódot.

Az üzemmód kikapcsolásához fordítsa a választókapcsolót 1 „AUTO” helyzetbe. A visszajelzőlámpa kialszik a kijelzőegységen.

4WD Lock” üzemmód

Az üzemmód bekapcsolásához forgassa el a kiválasztó kapcsolót 1 „4WD Lock” helyzetbe. Ezt követően a kapcsoló visszatér az „AUTO” helyzetbe. A visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen.

A berendezés működési elve

A „4WD Lock” üzemmód megosztja a motornyomatékot az első és a hátsó tengely között, a gépkocsi menetképességeinek optimalizálása érdekében terepen történő haladás esetén. Ezt az üzemmódot kizárólag a gépkocsival járható utakon kívül használja (például sár, meredek emelkedő, homok esetén).

Az üzemmód kikapcsolásához fordítsa a választókapcsolót 1 újból a „4WD Lock” helyzetbe. A visszajelzőlámpa kialszik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: Ha a jármű sebessége meghaladja a körülbelül 40 km/h értéket „4WD Lock” módban, a rendszer automatikusan visszavált az „AUTO” módra.

A visszajelzőlámpa kialszik, és a visszajelzőlámpa kigyullad.

A négykerék-meghajtás különlegességei

A gépkocsi működése zajosabb lehet az „AUTO" vagy a "4WD Lock" üzemmódok bekapcsolásakor. Ez normális jelenség. Ha a rendszer az első és hátsó kerekek méretbeli különbségét érzékeli (például túl alacsony nyomás, jelentős mértékű elhasználódás egy tengelyen stb.) automatikusan átvált "2WD" üzemmódba.

A „4WD üzemen kívül hibás gumik” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Mérsékelt sebességgel haladva forduljon minél előbb a márkaképviselethez.

A probléma megoldását a gumiabroncsok cseréje jelentheti. Mindig azonos műszaki jellemzőjű (márka, szerkezet stb.) és elhasználódású gumiabroncsokat használjon mind a négy keréken.

A kerekek túlzott mértékű kipörgése esetén előfordulhat, hogy a mechanikus alkatrészek felmelegszenek.

Ebben az esetben:

- először kigyullad a visszajelzőlámpa. A „4WD Lock” üzemmód továbbra is bekapcsolva marad, de ajánlott minél előbb megállni a rendszer lehűlésének biztosítása érdekében (amíg a visszajelzőlámpa ki nem alszik);

- ha a kerekek kipörgése tovább folytatódik, a rendszer automatikusan „2WD” üzemmódba vált át, a mechanikus elemek megóvása érdekében.

A „4WD túlmelegedett” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Amíg az üzenet jelen van, nincs lehetőség az üzemmód megváltoztatására.

A motor leállítása után a rendszer lehűlése akár körülbelül öt percet is igénybe vehet.

Ha a rendszer az első kerekek jelentős mértékű csúszását érzékeli, módosítja a motor működését, a kipörgés csökkentése érdekében.

Blokkolásgátló rendszer LOCK üzemmódban

Ha a 4WD Lock üzemmód aktív, az ABS terepjáró üzemmódja lép működésbe. Ebben az esetben a kerekek ciklikus módon blokkolódhatnak, a talajba történő mélyebb besüllyedés érdekében, ami laza talaj esetén csökkenti a féktávolságot. Amíg ez az üzemmód aktív:

- a fékezés során a jármű manőverezhetősége korlátozott. Ennek megfelelően ez a működési mód nem ajánlott nagyon kis tapadás esetén (például jégen).

- bizonyos zajok tapasztalhatók. Ez normális jelenség és nem jelent működési rendellenességet.

Dinamikus menetstabilizáló rendszer és kipörgésgátló rendszer terepen történő közlekedés során

Laza talajon (homok, sár, mély hó) történő haladáskor ajánlott kikapcsolni az ESC rendszert, az „ESC” kapcsoló megnyomásával.

Ebben az esetben kizárólag a kerekenkénti fékezés funkció marad aktív. Ez a funkció fékezi a kipörgő kereket vagy kerekeket, hogy biztosítható legyen a motornyomaték továbbítása a jobb tapadással rendelkező kerekek felé. Ez különösen azokban helyzetekben hasznos, ahol az első és a hátsó tengely egymással szöget zár be.

Az ESC rendszer összes funkciója ismét működésbe lép körülbelül 50 km/óra sebesség felett (40 km/óra 4WD Lock üzemmódban), a motor újraindítása után vagy az „ESC” kapcsoló ismételt megnyomása esetén.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, automatikusan átkapcsol a „2WD” üzemmódra. A „Ellenőriztesse a 4WD-t” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen, illetve kigyulladnak a és a © visszajelzőlámpák.

Mérsékelt sebességgel haladva forduljon minél előbb a márkaképviselethez.

Bizonyos működési rendellenességek esetén előfordulhat, hogy a rendszer visszautasítja a „2WD" vagy a "4WD Lock" módra történő átváltást. Az "AUTO" üzemmód aktív marad.

Forduljon azonnal márkaszervizhez.

Tudnia kell, hogy a jármű terepen történő vezetése egyáltalán nem hasonlít a jármű országúton történő vezetéséhez.

Ahhoz, hogy a terepen teljes mértékben ki tudja használni a jármű képességeit, ajánlott elvégezni a 4x4 (4WD) gépkocsik vezetéstechnikai tanfolyamát.

Terepen történő közlekedés során az Ön és az utasok biztonsága az Ön hozzáértésétől és figyelmességétől függ.

Összkerékmeghajtás

- A kiválasztott üzemmódtól függetlenül, ne indítsa be a motort, ha nincs mind a négy kerék a talajon, például emelő vagy görgős próbapad használata esetén.

- Kanyarban, hátramenetben vagy a kerekek jelentős kipörgésekor ne forgassa el az üzemmódválasztó kapcsolót. A „2WD”, „AUTO” vagy „4WD Lock” üzemmódokat kizárólag a gépkocsi egyenes vonalú haladásakor válassza ki.

- Kizárólag az előírt műszaki adatoknak megfelelő gumiabroncsot használjon.

- A „4WD Lock” üzemmód kizárólag a gépkocsival járható utakon kívül történő használatra szolgál. Az üzemmód minden egyéb használata esetén lecsökkenhet a manőverező képesség és károsodhatnak a jármű mechanikus alkatrészei.

- Mindig azonos műszaki jellemzőjű (márka, méret, szerkezet, elhasználódás stb.) gumiabroncsokat szereljen mind a négy kerékre. Különböző méretű gumiabroncsok használata az első és a hátsó és/vagy jobb és bal kerekeken súlyos következményeket vonhat maga után a gumiabroncsok, a sebességváltó, az osztómű és a hátsó differenciálmű fogaskerekei stb. tekintetében is.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik

NÉGYKERÉKMEGHAJTÁS

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik