Vissza a listához

MOTORHÁZTETŐ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A kinyitáshoz húzza meg a kapcsolót 1.

Minden alkalommal, mielőtt a motortérben dolgozna, feltétlenül kapcsolja ki a gyújtást (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében).

A motorháztető nyitásbiztosító nyelve

A nyitáshoz emelje fel kicsit a motorháztetőt, majd emelje fel a motorháztető közepén található nyelvet 2.

A motorháztető kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlő-kapcsolókar kikapcsolt állapotban van.

Sérülésveszély

Motorháztető kinyitása

Emelje fel a motorháztetőt, pattintsa ki a kitámasztókart 4 a helyéről 5 és - a saját biztonsága érdekében - feltétlenül a motorháztetőn erre a célra kiképzett helyre 3 akassza be.

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat. A figyelmeztetőlámpa a motortérben emlékezteti erre.

Sérülésveszély

A motorháztető bezárása

A motorháztető lezárása előtt ellenőrizze, hogy semmit nem hagyott a motortérben.

A motorháztető visszazárásához helyezze vissza a kitámasztókart 4 a rögzítőelembe 5. Fogja meg a motorháztetőt középen, kísérje kézzel 30 cm magasságig és ejtse le. A saját súlyánál fogva záródik be.

A motortérben végzett minden beavatkozás után ellenőrizze, hogy semmit nem hagyott-e ott (rongyok, szerszámok stb.).

Ezek károsíthatják a motort, vagy tüzet okozhatnak.

Ellenőrizze a motorháztető megfelelő rögzülését.

Győződjön meg arról, hogy semmi nem zavarja a rögzítőrendszer megfelelő rögzülését (kavics, rongy stb.).

Ha a hűtőrácsot vagy a motorháztetőt akármilyen kis ütés is éri, ellenőriztesse a motorháztető zárszerkezetét márkaszervizben.

MOTORHÁZTETŐ

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik