Vissza a listához

SEBESSÉGHATÁROLÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességhatároló funkció biztosítja, hogy a kiválasztott sebességhatárt menet közben ne tudja túllépni.

Kapcsolók

1 Központi be-/kikapcsoló.

2 Kapcsolók:

a sebességhatár bekapcsolása, tárolása és növelése (+);

b a sebességhatár csökkentése (-).

3 Bekapcsolás a memorizált szabályozott sebességhatár (R) visszahívásával.

4 A funkció készenléti állapota (a sebességhatár memorizálásával) (0).

Üzembe helyezés

Nyomja meg a kapcsolót 1 a jelölés felőli oldalon. A visszajelzőlámpa narancssárgán gyullad ki, és a(z) „Seb.határoló” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen vonalak kíséretében annak jelzésére, hogy a sebességhatároló működik, és várja a sebességhatár bejegyzését.

Az aktuális sebességérték rögzítéséhez nyomja meg a 2 kapcsoló a oldalát (+): a korlátozott sebességérték a vonalak helyébe lép.

A minimális memorizálható sebességérték 30 km/h.

Ha szeretné, a sebességhatárolót a sebességhatár átlépésére figyelmeztető funkcióval együtt is használhatja (tájékozódjon a 2. fejezet „A sebességhatár átlépésére figyelmeztető rendszer” című részében).

Vezetés

Ha a határ sebességérték memorizálódott, amíg ezt a sebességértéket el nem éri, a vezetés azonos a sebességhatárolóval nem felszerelt gépkocsiéval.

Amint elérte a sebességhatárt, a gázpedál lenyomása nem teszi lehetővé a beprogramozott sebesség túllépését, sürgős esetet kivéve (tájékozódjon a „Sebességhatár túllépése” című részben).

A sebesség változtatása

A sebességhatár módosításához nyomja meg egymás után többször a kapcsolót 2:

- az a (+) oldalon a sebesség növeléséhez;

- a b (-) oldalon a sebesség csökkentéséhez.

A sebességhatár átlépése

Bármikor lehetőség van a sebességhatár átlépésére: nyomja be határozottan és teljesen a gázpedált (az „ellenállási ponton” túlhaladva a pedállal).

A sebesség átlépése közben a sebességhatár pirosan villog a kijelzőegységen.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: a sebességhatároló funkció ismét működésbe lép, amint a gépkocsi sebessége a memorizált érték alá csökken.

A sebességhatároló automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

Ha a sebesség betartása nem lehetséges

Menet közben, egy meredek úton a rendszer nem képes tartani a sebességhatárt: a memorizált sebesség pirosan fog villogni a kijelzőegységen és egy hangjelzés hallatszik figyelmeztetésül rendszeres időközönként.

A funkció készenléti állapota

Az 4 (0) gomb működtetése esetén a sebességhatároló funkció készenléti üzemmódba kerül. Ebben az esetben a sebességhatár értéke memorizált marad, és a kijelzőegységen megjelenik a(z) „Memorizált érték” üzenet a memorizált sebességérték kíséretében.

Az elmentett sebességérték lehívása

Ha egy sebességérték el van mentve, a kapcsoló 3 (R) segítségével elő lehet hívni.

A sebességhatároló készenléti üzemmódba kerülésekor a kapcsoló 2 a (+) oldalának egyszeri megnyomása visszakapcsolja a funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi sebességét veszi figyelembe.

A funkció kikapcsolása

A sebességhatároló funkció kikapcsolódik, ha megnyomja a kapcsolót 1, ekkor nem marad elmentett sebességérték. A kijelzőegységen a narancssárga visszajelző-lámpa kialvása a funkció kikapcsolódását jelzi.

VEZETŐTÉR

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik

SEBESSÉGTARTÓ - SEBESSÉGHATÁROLÓ AUTOMATIKA

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik