Vissza a listához

SEBESSÉGTARTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességtartó lehetővé teszi, hogy folyamatosan egy előre kiválasztott sebességgel haladjon, ennek a sebességnek a neve szabályozott sebesség.

Ez a szabályozott sebesség folyamatosan állítható, 30 km/h értéktől kezdődően.

Kapcsolók

1 Központi be-/kikapcsoló.

2 Kapcsolók:

a a szabályozott sebesség bekapcsolása, elmentése és növelése (+);

b a szabályozott sebesség csökkentése (-).

3 Bekapcsolás a memorizált szabályozott sebességérték visszahívásával (R).

4 A funkció készenléti állapota (a szabályozott sebességérték memorizálásával) (0).

Üzembe helyezés

Nyomja meg a kapcsoló 1 oldalát.

A visszajelzőlámpa zöld színben kigyullad, és a „Seb.szabályozó” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen vonalakkal jelezve, hogy a funkció működik, és várja a szabályozott sebesség megadását.

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. A funkció nem avatkozik be a vezető helyett. Semmilyen körülmények nem váltja ki azt, hogy a vezető figyelje és betartsa a sebességkorlátozásokat, és a vezető folyamatos éberségét igényli (minden pillanatban legyen fékezésre kész). A sebességtartó automatika nem használható sűrű forgalomban, kanyargós vagy csúszós úton (jegesedés, vízhártya, kavics) és kedvezőtlen időjárási körülmények között (köd, eső, oldalszél stb.).

Balesetveszély.

A sebességszabályozás indítása

Állandó sebesség (kb. 30 km/h) mellett nyomja meg a 2 gombot ezen az oldalon: a (+): a funkció aktiválódik, és a rendszer rögzíti az aktuális sebességet.

A szabályozott sebességérték a vonalak helyébe lép. A sebességtartó funkció működését a(z) „Seb.szabályozó” üzenet megjelenése mellett a visszajelző lámpa jelzi.

Ha 30 km/óra sebesség alatt próbálja bekapcsolni a funkciót, a „Hibás érték” üzenet jelenik meg, a funkció pedig kikapcsolva marad.

Vezetés

Ha van elmentett sebességérték és a szabályozás be van kapcsolva, leveheti a lábát a gázpedálról.

Figyelem: erősen javasoljuk, tartsa a lábait a pedálok közelében, hogy vészhelyzet esetén be tudjon avatkozni.

A szabályozott sebesség megváltoztatása

A szabályozott sebesség módosításához nyomja meg egymás után többször a kapcsolót 2:

- az a (+) oldalon a sebesség növeléséhez;

- a b (-) oldalon a sebesség csökkentéséhez.

A szabályozott sebesség túllépése

Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség átlépésére a gázpedál megnyomásával. A sebesség átlépése esetén a szabályozott sebességérték pirosan jelenik meg és villog a kijelzőegységen.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: néhány másodperc után a gépkocsi automatikusan felveszi az eredeti szabályozott sebességértéket.

Ha a sebesség tartása nem lehetséges

Meredek lejtő esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem képes tartani a szabályozott sebesség értékét: az Ön figyelmeztetése érdekében a memorizált sebességérték pirosan jelenik meg és villog a kijelzőegységen.

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A funkció készenléti állapota

A funkció készenléti állapotba kerül, ha megnyomja:

- a kapcsolót 4 (0);

- a fékpedált;

- a tengelykapcsoló-pedált, vagy automata sebességváltó esetén semleges (üres) állásba kapcsol.

Mindhárom esetben a szabályozott sebesség memorizált marad, és a(z) „Memorizált érték” kijelzés megjelenik a kijelzőegységen a sebességérték kíséretében.

A készenléti üzemmódba kerülést jelzi a szabályozott sebességérték szürke kijelzése és a(z) „Memorizált érték” üzenet megjelenése.

A szabályozott sebesség alkalmazása

Ha van elmentett sebességérték, van mód annak előhívására, miután meggyőződött arról, hogy a forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik (forgalom, út állapota, időjárási viszonyok stb.). Nyomja meg a 3 (R) gombot, ha a gépkocsi sebessége 30 km/h felett van.

A tárolt sebesség előhívásakor a sebességtartó automatika aktiválását a beállított sebesség zöld színnel való megjelenése és a „Távolságtartó ellenőrizendő” üzenet jelzi.

Megjegyzés: ha a korábban elmentett sebességérték jelentősen magasabb az aktuálisnál, a gépjármű erőteljes gyorsításba kezd egészen annak az eléréséig.

A sebességtartó funkció készenléti üzemmódjába kerülésekor a kapcsoló 2 a (+) oldalának egyszeri megnyomása visszakapcsolja a sebességtartó funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi sebességét veszi figyelembe.

A funkció kikapcsolása

A sebességtartó funkció kikapcsolódik, ha megnyomja a kapcsolót 1, ekkor nem marad elmentett sebességérték. A zöld visszajelzőlámpa kialszik a kijelzőegységen, annak megerősítésére, hogy a funkció ki van kapcsolva.

A sebességtartó funkció készenléti állapotba kapcsolása vagy kikapcsolása nem eredményezi a sebesség gyors csökkenését: ehhez fékeznie kell a fékpedál megnyomásával.

SEBESSÉGTARTÓ - SEBESSÉGHATÁROLÓ AUTOMATIKA

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik