Vissza a listához

STOP AND START FUNKCIÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A rendszer az üzemanyag és az üvegház hatást okozó gázok kibocsájtását csökkenti.

A jármű elindulása után a rendszer automatikusan aktiválódik.

Haladás közben a rendszer leállítja a motort (készenléti leállás), amikor a jármű megáll (csúcsforgalom, jelzőlámpa...).

Készenléti állapot

A jármű az utolsó megállása óta halad.

Automata sebességváltó esetén:

- a sebességváltó D, M vagy N állásban;

és

- a fékpedál (elég erősen) benyomva;

és

- a gázpedál nincs benyomva;

és

- a sebesség kb. 1 másodpercen keresztül nulla.

A motor készenléti üzemmódban van, ha P állásba van kapcsolva, vagy ha behúzott parkolófékkel, felengedett fékpedállal N állásba van kapcsolva.

Kézi sebességváltó esetén:

- a sebességváltó semleges (üres) állásban van;

és

- a tengelykapcsoló pedál felengedett állapotban van. Ha a(z) visszajelzőlámpa villog, ez arra figyelmezteti Önt, hogy a tengelykapcsoló-pedál nincs eléggé felengedve;

és

- a gépkocsi sebessége kisebb, mint kb. 3 km/h.

Minden gépjárműnél:

a visszajelzőlámpa folyamatosan világít a kijelzőegységen, figyelmeztetve önt a motor készenléti üzemmódba kerüléséről.

A gépkocsi berendezései a motor leállása alatt tovább működnek.

A motor lefulladása esetén, ha a rendszer működik, a tengelykapcsoló pedál teljes benyomásával újból beindítjuk a motort.

A gépkocsi elhagyása előtt a gyújtás levétele kötelező (lásd a 2. fejezet „Motor beindítása, leállítása” című részében).

Ne haladjon a gépkocsival, amikor a motor készenléti üzemmódban van (a visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen).

A motor készenléti állapotában az automata parkolófék (gépkocsitól fűggően) nem húz be automatikusan.

Akadályozza meg a motor készenléti üzemmódba kerülését

Bizonyos helyzetekben, mint például egy útkereszteződésnél történő megálláskor, a rendszer bekapcsolt állapotában a gyors újrainduláshoz járva hagyhatja a motort.

Automata sebességváltó:

A fékpedál enyhe megnyomásával tartsa álló helyzetben a gépkocsit.

Kézi sebességváltó:

Tartsa lenyomva a tengelykapcsoló pedált:

A motor készenléti állapotának megszüntetése

Automata sebességváltó esetén:

- engedje fel a fékpedált, tegye D vagy M állásba a kart;

vagy

- engedje fel a féket, tegye N állásba a kart, és engedje ki a parkolóféket;

vagy

- ismét nyomja be a fékpedált, tegye a kart P állásba vagy N állásba, és húzza be a parkolóféket;

vagy

- R állás kiválasztva;

vagy

- a gázpedál le van nyomva;

vagy

- kézi üzemmódban a sebességváltó kar a + vagy a - felé van mozdítva.

Kézi sebességváltó esetén:

- a sebességváltó üres fokozatban van, a tengelykapcsoló-pedál pedig enyhén le van nyomva;

vagy

- tegye sebességbe a sebességváltót és teljesen nyomja be a tengelykapcsoló-pedált.

Külön megjegyzés: A gépjárműtől függően, ha kikapcsolja a gyújtást, amikor a motor készenléti üzemmódban van, a Ä visszajelző lámpa néhány másodpercre kigyullad a műszerfalon.

A motor lefulladása esetén, ha a rendszer működik, a tengelykapcsoló pedál teljes benyomásával újból beindítjuk a motort.

Kézi sebességváltóval felszerelt változatok

Az újraindítás megszakadhat, ha a tengelykapcsoló-pedált túl gyorsan engedik fel kiválasztott fokozat mellett.

Tankoláshoz a motort ki kell kapcsolni (nem elég készenléti állapotba kapcsolni a Stop and Start funkcióval felszerelt járműveknél): a motort teljesen le kell állítani (lásd „A motor indítása és leállítása” című rész információit).

Tűzveszély.

A motor készenléti állapotának kizárása

Bizonyos körülmények nem teszik lehetővé a motor készenléti állapotba kerülését, nevezetesen:

a kártyával felszerelt járművek esetén:

- a vezetőoldali ajtó nincs becsukva;

- a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsolva;

minden gépkocsi esetén:

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a motorháztető nincs bezárva;

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi belső hőmérséklete jelentősen eltér az automatikus légkondicionáló beállított hőmérsékletétől;

- a magasság túl magas;

- a parkolást segítő rendszer működés alatt áll;

- a lejtő túl meredek az automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik számára;

- a „Tisztánlátás” funkció bekapcsolt állapotban van (tájékozódjon a 3. fejezet „Automata légkondicionálás” című részében);

- a motor nincs eléggé bemelegedve;

- a környezetvédelmi rendszer regenerálási fázisban van;

-...

A motor készenléti üzemmódjáról a kijelzőegységen megjelenő visszajelzőlámpa figyelmeztet.

Kapcsolja ki a Stop and Start funkciót, amikor a motortérben dolgozik.

Különleges esetek kártyás gépkocsiknál

A motor készenléti üzemmódjában (elakadáskor, jelzőlámpánál stb.) a gyújtás kikapcsol, ha a vezető kioldja a biztonsági övét és kinyitja a vezetőoldali ajtót vagy felemelkedik az üléséből.

Az automata parkolófék ilyenkor automatikusan behúz.

A Stop and Start rendszer újraindítása és újra bekapcsolása érdekében indítsa be a motort (lásd „A motor beindítása, leállítása” című rész információit a 2. fejezetben).

A kártyával rendelkező gépkocsikra jellemző sajátos esetek

Ha készenléti állapotban lévő motor mellett (csúcsforgalom, piros jelzőlámpa stb. esetén) elhagyja a járművet, egy hangjelzés figyelmezteti, hogy a motor készenléti üzemmódban van és nem állt le.

A motor automatikus újraindulásával kapcsolatos jellemzők

Bizonyos körülmények között, a motor beavatkozás nélkül is újraindul az Ön biztonsága és kényelme érdekében.

Ez a következő körülmények esetén fordulhat elő:

- a külső hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas;

- a „Tisztánlátás” funkció bekapcsolt állapotban van (tájékozódjon a 3. fejezet „Automata légkondicionálás” című részében);

- az akkumulátor nincs eléggé feltöltött állapotban;

- a gépkocsi sebessége nagyobb 5 km/óránál (lejtmenetben...);

- ismételt fékre lépés vagy a fék rendszerre szükség van;

-...

A funkció be és kikapcsolása

Nyomja meg a kapcsolót 1 a rendszer kikapcsolásához. A műszerfalon a „Stop & Start nem aktív” üzenet jelenik meg, és a kapcsolóba beépített visszajelzőlámpa 2 világít. Az újbóli megnyomással ismét bekapcsolja a rendszert. A műszerfalon a „Stop & Start aktív” megjelenése és a kapcsolóba 2 beépített visszajelzőlámpa 1 elalszik.

A rendszer automatikusan visszakapcsolódik a motor minden szándékos beindításakor (tájékozódjon a 2. fejezet „A motor beindítása, leállítása” című részében).

Működési rendellenességek

Amikor a műszerfalon a(z) „Stop & Start ellenőrizendő” üzenet megjelenik és a 1 kapcsolóba beépített 2 visszajelzőlámpa kigyullad, a rendszer kikapcsol.

Forduljon márkaszervizhez.

Különlegesség: a motor készenléti állapotában nyomja meg a 1 kapcsolót a motor automatikus újraindításához.

Különleges funkció kulccsal rendelkező gépkocsik esetén: néhány ilyen körülmény esetén a motor automatikus újraindítása az első ajtó nyitott állapotában tiltott.

A gépkocsi elhagyása előtt a gyújtás levétele kötelező (lásd a 2. fejezet „Motor beindítása, leállítása” című részében).

AZ ECO ÉS A STOP&START

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik