Vissza a listához

VEZETÉST SEGÍTŐ BERENDEZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gépjárműtől függően a következőket tartalmazhatja:

- ABS (blokkolásgátló rendszer);

- ESC (dinamikus menetstabilizáló rendszer) alulkormányzás-ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel;

- vészfékezést segítő rendszer;

- továbbfejlesztett kipörgésgátló;

- az emelkedőn való elindulást segítő rendszer.

Ezek a funkciók segítséget jelentenek szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

A funkciók nem avatkoznak be a vezető helyett. Nem tolják ki a gépkocsi határait, ne vezessen miattuk gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

ABS (blokkolásgátló rendszer)

Intenzív fékezés esetén az ABS rendszer elkerülhetővé teszi a kerekek blokkolódását, ezáltal csökken a féktávolság és Ön megőrizheti uralmát a gépjármű felett.

Ezekben az esetekben lehetőség van fékezés közben is kikerülő manővert megvalósítani. Ezenfelül a féktávolság optimális, különösen csúszós útfelületen (szennyezett útfelület stb.).

A rendszer minden egyes működésbe lépésekor rezgések érezhetők a fékpedálon. Az ABS semmilyen módon nem javítja a gépkocsi útfelülethez és az úttartáshoz kötődő gépkocsi fizikai teljesítményét. Feltétlenül tartsa be az óvatossági szabályokat (megfelelő követési távolság, stb.).

Veszélyhelyzetben teljes erővel és folyamatosan fékezzen. Szükségtelen a fékpedál pumpálása. Az ABS szabályozza a rendszer által alkalmazott fékezési erőt.

Működési rendellenességek:

- A(z) © és a(z) x jelzés kigyullad a műszerfalon a(z) „Ellenőrizze az ABS-t”, a(z) „Ellenőriztesse a fékrendszert” és a(z) „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet kíséretében: ez azt jelenti, hogy a(z) ABS, a(z) ESC és a vészfékezést segítő rendszer ki van kapcsolva. A fékrendszer továbbra is működőképes;

- A(z) x, a(z) D, a(z) © és a(z) ® jelzés világít a kijelzőegységen a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet kíséretében: ez a fékrendszer meghibásodását jelzi.

Mindkét esetben vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

Biztonsági okokból a ® visszajelzőlámpa kigyulladása esetén azonnal álljon meg, a forgalmi viszonyoknak megfelelően. Állítsa le a motort és ne indítsa újra. Forduljon márkaszervizhez.

A fékrendszerek részlegesen működnek. Mindenesetre veszélyes hirtelen fékezni, de a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal meg kell állnia. Forduljon márkaszervizhez.

Dinamikus menetstabilizáló rendszer ESC alulkormányzás ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel

ESC Dinamikus menetstabilizáló rendszer

A rendszer segít megőrizni az uralmat a gépkocsi felett kritikus vezetési helyzetekben (valamilyen akadály kikerülése, tapadás megszűnése kanyarban stb.).

A berendezés működési elve

A kormánykeréken elhelyezett érzékelő lehetővé teszi a kívánt kanyarodási ív kiszámítását.

A gépkocsin elhelyezett további érzékelők érzékelik a valódi ívet.

A rendszer összehasonlítja a vezető parancsait a gépkocsi által leírt ívvel, és ha szükséges, korrigál azáltal, hogy bizonyos fékeket működtet, és/vagy változtat a motor teljesítményén. Ha aktív a rendszer, a(z) visszajelző lámpa villog a kijelzőegységen.

Alulkormányzás-védelem

Ez a rendszer optimalizálja az ESC működését alulkormányozottság esetén (az első futómű megcsúszása).

kipörgésgátló rendszer

A rendszer korlátozza a meghajtott kerekek kipörgését, és így segít a gépkocsi irányításában indítási, illetve gyorsulási vagy lassítási szituációkban.

A berendezés működési elve

A kerekeken elhelyezett érzékelők segítségével a rendszer méri és összehasonlítja a meghajtott kerekek sebességét minden pillanatban, és így érzékeli a kipörgést. Ha valamelyik kerék kipörög, a rendszer bekapcsolja a féket a keréken egészen addig, amíg a kerékre jutó nyomaték megfelel a kerék alatti tapadásnak.

A rendszer hat a motor fordulatszámára is, hozzáigazítva azt a kerekek tapadásához, függetlenül a gázpedál működtetésétől.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, az „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet jelenik meg és a © valamint a visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen.

Ebben az esetben az ESC és a kipörgésgátló rendszer ki van kapcsolva. Forduljon márkaszervizhez.

A funkció letiltása

(típustól függően)

Bizonyos helyzetekben (nagyon puha talajon való közlekedéskor, hóban, sárban vagy hólánc használatakor) a rendszer csökkentheti a motor teljesítményét a kipörgés megakadályozása érdekében. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, kikapcsolhatja a kapcsoló 1 megnyomásával.

Az ön figyelmeztetése érdekében a kijelzőegységen megjelenik az „TRACTION CONTROL OFF” üzenet.

A kipörgésgátló rendszer további biztonságot jelent. A funkciót nem tanácsos kikapcsolni. Amint lehet, változtasson az ilyen helyzeten a kapcsoló 1 ismételt megnyomásával.

Megjegyzés: a gyújtás bekapcsolásakor vagy a körülbelül 40 km/h sebesség elérésekor a funkció automatikusan bekapcsolódik.

Vészfékezést segítő rendszer

Ez az ABS kiegészítő rendszere, mely a gépkocsi féktávolságának csökkentését segíti elő.

A berendezés működési elve

A rendszer lehetővé teszi a vészfékezés érzékelését. Ebben az esetben a fékrásegítő azonnal maximális hatást fejt ki, és működésbe lép az ABS. Az ABS fékezés mindaddig fennmarad, amíg a pedált nem engedi fel.

A féklámpák kigyulladnak

A vészvillogók gépkocsitól függően erőteljes lassításkor kigyulladhatnak.

Ezek a funkciók segítséget jelentenek szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

A funkciók nem avatkoznak be a vezető helyett. Nem tolják ki a gépkocsi határait, ne vezessen miattuk gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

Intelligens meghajtás-ellenőrző rendszer

Ha a gépkocsi rendelkezik kipörgésgátló rendszerrel, ez a rendszer lehetővé teszi korlátozott tapadású úton (puha talaj stb.) a gépkocsi feletti irányítás megőrzését.

Biztonsága és a hatályos jogszabályok betartása érdekében.

Ha a gumiabroncsok cseréje szükséges, csak ugyanolyan márkájú, méretű, típusú és mintázatú gumiabroncsok szerelhetők fel ugyanarra a tengelyre.

Elengedhetetlen, hogy terhelhetőségük és sebességindexük legalább akkora legyen, mint az eredeti gumiabroncsoké, vagy megfeleljen a márkaszerviz előírásainak.

Amennyiben ezeket az utasításokat nem tartja be, saját biztonságát veszélyezteti, és csökkenti a jármű üzembiztonságát is.

Elveszítheti uralmát a gépkocsi felett.

„Közúti” üzemmód

A gépkocsi indításakor a választókapcsolóba 2 épített visszajelzőlámpa kigyullad, a kijelzőegységen megjelenő „Auto üzemmód aktív” üzenet kíséretében.

Ez a pozíció normál útviszonyok esetén (száraz, nedves, enyhén havas stb.) optimális használatot tesz lehetővé.

A „Közúti” üzemmód a kipörgésgátló rendszer funkcióit használja.

„Laza útfelület” üzemmód

Forgassa el a 2 kapcsolót: ekkor kigyullad a beépített visszajelzőlámpa, valamint a műszerfalon megjelenik a „Gyenge tapadás üzemmód aktív” üzenet. Ez a helyzet laza útfelület esetén (sár, homok, avar stb.) optimális használatot tesz lehetővé.

A „Laza útfelület” üzemmód a kipörgésgátló funkcióit használja. A rendszer automatikusan átvált „Közúti” módba 40 km/h sebesség környékén, és a beépített figyelmeztető lámpa a kapcsolón 2 kigyullad.

„Haladó” üzemmód

Forgassa el a 2 kapcsolót: ekkor kigyullad a beépített visszajelzőlámpa, valamint a műszerfalon megjelenik a „Expert üzemmód aktív” üzenet. Ez a helyzet szélsőséges időjárási viszonyok (nagyon havas vagy nagyon sáros úton) között optimális használatot teszi lehetővé. A motor fordulatszámát továbbra is a vezető szabályozza.

A rendszer automatikusan átvált „Közúti” módba 40 km/h sebesség környékén, és a beépített figyelmeztető lámpa a kapcsolón 2 kigyullad.

Emelkedőn való elindulást segítő rendszer

Attól függően, hogy az emelkedő milyen meredek, a rendszer segíti a vezetőt egy emelkedőn való induláskor. A fékek automatikus behúzásával megakadályozza a gépjármű hátragurulását, amikor a vezető leveszi a lábát a fékpedálról a gázpedál működtetésének érdekében.

A rendszer működése

Csak akkor működik, ha a sebességváltó nem üres állásban van (nem N vagy P helyzet automata sebességváltó esetén), és ha a gépjármű álló helyzetben van (fékpedál lenyomva)

A rendszer kb. 2 másodpercig tartja meg a gépjárművet. Ezt követően a fék kienged (a gépjármű a lejtőtől függően gurul).

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszer nem tudja minden esetben teljesen megakadályozni a gépjármű hátragurulását (nagyon meredek lejtő stb.).

A vezető minden esetben működtetheti a fékpedált, hogy ezzel megakadályozza a hátragurulást.

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszert nem szabad hosszabb leállásra használni: használja a fékpedált.

Ez a funkció nem a gépjármű állandó rögzítésére való.

A gépjármű megállításához szükség esetén használja a fékpedált.

A vezetőnek különösen figyelmesnek kell lennie, ha csúszós, alacsony tapadású felületen vezet.

Súlyos balesetveszély.

VEZETÉSI SEGÉDRENDSZEREK

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik

AKTÍV VÉSZFÉKEZÉS

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik

HEGYMENETI ELINDULÁST SEGÍTŐ RENDSZER

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik

KÉTKERÉKMEGHAJTÁS

Bár ez a videó nem kimondottan az ön járművéről szól, a leírt elv ugyanúgy működik