Vissza a listához

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÁS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kapcsolók

1 A rendszer leállítása vagy - gépkocsitól függően - a szélvédő jég-/páramentesítése.

2 és 10 A levegő hőmérséklete.

3 „Jó kilátás” funkció.

4 és 5 Az utastéri levegőelosztás.

6 A ventilátor fordulatszáma és - gépkocsitól függően - a rendszer leállítása.

7 Automata program.

8 Légkondicionálás.

9 Levegőkeringtetés.

11 A hátsó szélvédő és a fűthető visszapillantó tükrök pára-/jégmentesítése (gépkocsitól függően).

12 KETTŐS működés

A mutatók

A A levegő hőmérséklete a bal oldalon.

B a levegő elosztása.

C Ventilátor fordulatszáma.

D Az automatikus levegőkeringtetés visszajelzőlámpája.

E A levegő hőmérséklete a jobb oldalon.

Automata üzemmód

Az automata légkondicionáló berendezés biztosítja (a szélsőséges eseteket kivéve) az utastér kényelmét és a megfelelő kilátást, optimális fogyasztás mellett. A rendszer felügyeli a ventilátor fordulatszámát, a levegőelosztást, a belső levegőkeringtetést, a levegő hőmérsékletét és a légkondicionálás elindítását vagy leállítását.

AUTO: a külső körülmények függvényében a választott komfortfokozat elérésének optimalizálása. Nyomja meg a gombot 7. A(z) 7 gombba épített visszajelzőlámpa kigyullad.

A ventilátor fordulatszámának módosítása

Az automata üzemmódban a rendszer felügyeli a ventilátor fordulatszámát, amely optimális a megfelelő komfortfokozat eléréséhez és megtartásához.

Továbbra is módosíthatja a ventilátor fordulatszámát a gombok 6 megnyomásával, a fordulatszám növelése vagy csökkentése érdekében.

Ebben az esetben a gombba beépített visszajelzőlámpa 7 kialszik és a ventilátor kiválasztott fordulatszáma megjelenik a kijelzőn C.

Hőmérséklet szabályozása

Kétféle beállítás áll rendelkezésre:

- egyforma beállítás az egész utastérben;

- DUAL üzemmódban az utastér bal és/vagy jobb oldalának egymástól független beállítása.

Egyforma beállítás az egész utastérben

Működtesse a kapcsolót 2.

KETTŐS funkciójú beállítás

A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot 12.

A bal oldali beállításhoz működtesse a(z) 2 kapcsolót, a jobb oldali beállításhoz pedig a(z) 10 kapcsolót.

A kijelzett hőmérsékleti értékek meghatározott komfortfokozatot jelentenek.

A gépjármű indításakor a kijelzett érték növelése vagy csökkentése semmiképpen sem teszi lehetővé a kívánt komfortfokozat gyorsabb elérését. A rendszer mindig optimalizálja a levegő hőmérsékletének csökkentését vagy növelését (a szellőzés nem indul el azonnal teljes sebességgel, növekedése fokozatos), ez néhány másodperctől több percig is eltarthat.

Hacsak nem különösen zavaró, a műszerfali szellőzőnyílásokat állandóan nyitva kell tartani.

A légkondicionálás bekapcsolása vagy kikapcsolása

Automata üzemmódban a rendszer felügyeli a légkondicionálás bekapcsolását és kikapcsolását a külső időjárási viszonyoknak megfelelően.

Nyomja meg a gombot 8 a légkondicionálás bekapcsolásához (a beépített visszajelzőlámpa kigyullad) vagy leállításához (a beépített visszajelzőlámpa kialszik).

Lehetőség szerint az automata üzemmódot használja.

Automata üzemmódban (a(z) 7 gomb visszajelzőlámpája világít) a légkondicionáló berendezés összes funkcióját a rendszer szabályozza.

A rendszer választásán mindig módosíthat, ebben az esetben a(z) 7 gomb visszajelzőlámpája kialszik.

Az automata üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a programot AUTO.

ECO (takarékos) üzemmóddal felszerelt gépkocsik (13 gomb): az ECO (takarékos) üzemmód használata csökkentheti az automata légkondicionáló teljesítményét. Tájékozódjon a 2. fejezet „Takarékos vezetés” című részében.

„Jó kilátás” funkció

Ez a funkció lehetővé teszi a szélvédő, az első oldalablakok, az elektromos visszapillantó tükrök és hátsó szélvédő gyors páramentesítését és jégtelenítését (az adott gépkocsitól függően). Automatikusan működteti a légkondicionálást és a hátsóablak-fűtést.

Nyomja meg a gombot 3, a beépített visszajelzőlámpa kigyullad.

Nyomja meg a jégtelenítő gombot 11 a hátsó szélvédő működésének leállításához; a beépített visszajelzőlámpa kialszik.

A ventilátor fordulatszámának módosításához: nyomja meg a gombot 6.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot 3.

Az utastérbe befújt levegő elosztásának módosítása

A levegő elosztására öt lehetőség van. Ezek léptetéséhez nyomja meg a kapcsolókat 4 és 5. A mutatón B található nyilak a választott levegőelosztásról tájékoztatnak:

õ A levegő ilyenkor csak az első szélvédő és az első oldalablakok páramentesítő nyílásain áramlik.

÷ A levegő a szélvédő és az első oldalablakok páramentesítő nyílásai felé és az utasok lába felé áramlik.

ó A levegő főként az utasok lába felé áramlik.

G A levegő a műszerfal levegőadagoló rostélyai és az utasok lába felé áramlik.

J Ebben az állásban a műszerfali szellőzőrácsokon keresztül áramlik a levegő.

Bizonyos gombok rendelkeznek a működés kijelzésével, amely a funkció állapotáról ad jelzést.

A szélvédő jég- és páramentesítése

(gépkocsitól függően)

Beindított motornál nyomja meg a gombot 1; a beépített visszajelzőlámpa kigyullad.

Ez a funkció gyors, elektromos jég- és páramentesítést tesz lehetővé.

A hátsó szélvédő páramentesítése és jégmentesítése

Nyomja meg a gombot 11, a beépített visszajelzőlámpa kigyullad. Ez a funkció a hátsó szélvédő és a fűthető visszapillantó tükrök (ha a gépkocsi fel van ezzel szerelve) gyors páramentesítését teszi lehetővé.

A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot 11. Ennek hiányában a páramentesítés automatikusan áll le.

Belső levegőkeringtetés

A funkció automatikus (a funkció beindulásáról a mutató D ad megerősítést), de kézzel is be tudja kapcsolni.

Megjegyzés

- A levegőkeringtetés közben kívülről nem jut levegő az utastérbe, hanem az utastér levegőjének keringtetése történik.

- a levegőkeringtetés lehetővé teszi, hogy a külső hatásoktól elszigetelje az utasteret (szennyezett területen való áthaladás stb.);

- az utastér mielőbbi lehűtését.

Manuális használat

A(z) 9 gomb egyszeri megnyomása lehetővé teszi a belső levegőkeringtetés elindítását. Ebben az esetben a beépített visszajelzőlámpa kigyullad, és a mutató D kialszik.

A kapcsoló ezen állásának hosszantartó használata a nem cserélődő levegő miatt szagok, az ablakokon pedig pára megjelenésével járhat.

Tanácsos tehát visszatérni automata üzemmódba újra megnyomva a gombot 9, ahogy a belső levegő keringtetése már nem szükséges.

Kikapcsoló

A rendszer leállításához nyomja meg a gombot 1 OFF (a beépített visszajelzőlámpa kigyullad), vagy - gépkocsitól függően - csökkentse a szellőztetést a minimumra. Ehhez annyiszor nyomja meg az OFF felirattal jelölt gombot 6, ahányszor szükséges.

A beindításhoz nyomja meg a kapcsolót 7.

A pára- és jégmentesítés mindig fontosabb funkció, mint a belső levegőkeringtetés.

FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÁS