Vissza a listához

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fokozatválasztó kar 1

P: parkoló állás

R: hátramenet

N: üres állás

D: automata üzemmód

M: kézi üzemmód

Megjegyzés: Nyomja meg a gombot 2, ha D vagy N állásból R vagy P állásba szeretne váltani.

3: a kapcsolt sebességfokozat kijelzése kézi üzemmódban.

Elindulás

A fokozatválasztó kar 1 P helyzetében kapcsolja be a gyújtást.

A P állásból történő kivételhez a biztosítógomb 2 lenyomása előtt feltétlenül nyomja le a fékpedált.

Tartsa a lábát a fékpedálon (a visszajelzőlámpa Ó kialszik a kijelzőn 3) és vegye ki a kart a P állásból.

A fokozatválasztó kar D vagy R állásba kapcsolása kizárólag álló gépkocsinál, lenyomott fékpedál esetén, és a gázpedál felengedett helyzetében történhet.

Vezetés automata üzemmódban

Tegye a kart 1 D állásba.

A legtöbb közlekedési helyzetben nem kell a sebességváltóhoz nyúlni: a sebességváltás automatikusan és a motor fordulatszáma szerinti legalkalmasabb pillanatban történik, mivel az automatika figyelembe veszi a jármű terhelését, az út jellegét és a vezetési stílust.

Gazdaságos vezetés

Menet közben a kart hagyja mindig D állásban, ilyenkor a gázpedált kicsit felengedve alacsonyabb motorfordulatszámot biztosító fokozat kapcsolódik be.

Gyorsítás és előzés

Nyomja meg határozottan a gázpedált (a pedál ellenállási pontján túlhaladva).

Ez lehetővé teszi, hogy a motor lehetőségeit figyelembe véve az automatika visszakapcsoljon a megfelelő fokozatba.

Vezetés kézi üzemmódban

A választókart 1 tegye D helyzetbe, majd húzza a kart balra.

A kar egymást követő megnyomásai teszik lehetővé a fokozatok kézzel történő váltását.

- sebességfokozat csökkentéséhez a kart mozdítsa előrefelé;

- a sebességfokozat növeléséhez a kart mozdítsa hátrafelé.

A kapcsolt sebességfokozat megjelenik a kijelzőegység kijelzőjén.

Különleges esetek

Bizonyos vezetési helyzetekben (amelyek pl. a motor védelmét, a menetstabilizáló rendszer működésbe lépését eredményezik: ESC stb.) elképzelhető, hogy az „automatika” felülbírálja a kézi sebességfokozatot, és egy másikba kapcsolja a sebességváltót.

A hibás műveletek elkerülése céljából lehetséges az is, hogy az automatika nem hajtja végre a kézi sebességváltást: ebben az esetben figyelmeztetésül a sebességfokozat kijelzése villog néhány másodpercig.

Különleges helyzetek

- Ha az út felszíne és minősége miatt nem lehetséges, hogy automata üzemmódban maradjon (pl. a hegyekben), ajánlatos átváltani kézi üzemmódba. Ez azért szükséges, hogy elkerülje az automatika által kezdeményezett állandó sebességváltásokat, vagy hogy hosszú lejtőknél legyen motorfék.

- Hideg időben, hogy a motor lefulladását elkerülje, várjon néhány pillanatot, mielőtt a választókart kiveszi P vagy N helyzetből, és D vagy R állásba kapcsolja.

Emelkedőn az álló helyzet megtartásához ne hagyja a lábát a gázpedálon.

Ez az automata sebességváltó túlmelegedését okozhatja.

Várakozás a járművel

Amikor megállt, tartsa a lábát a féken, és tegye a kart P állásba: a sebességváltó üres állásban, a meghajtott kerekek mechanikusan rögzítve vannak.

Húzza be a kéziféket, vagy - gépjárműtől függően - ellenőrizze, hogy az automata parkolófék be van-e húzva.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Karbantartási periódus

Tájékozódjon a gépjármű karbantartási füzetéből, vagy forduljon a márkaképviselethez, hogy ellenőrizze, hogy az automata sebességváltó igényel-e karbantartást.

Ha a karbantartás nem szükséges, nem kell az olajszintet feltölteni.

Működési rendellenesség

- menet közben, ha a kijelzőegységen a(z) „Automata váltót ellenőrizni” üzenet jelenik meg, akkor ez működési rendellenességet jelez.

Forduljon azonnal márkaszervizhez;

- menet közben, ha a kijelzőegységen megjelenik a „Sebességváltó túlmelegedett” üzenet, álljon meg amint lehet, és hagyja lehűlni a sebességváltót, amíg az üzenet el nem tűnik;

- az automata sebességváltós gépkocsi vontatásával kapcsolatban tájékozódjon az 5. fejezet „Vontatás” című részében.

Biztonsági okokból soha ne kapcsolja ki a gyújtást a gépjármű teljes megállása előtt.

Indításkor, ha a választókar a P állásból a lenyomott fékpedál ellenére sem vehető ki, akkor lehetőség van arra, hogy kézzel szabadítsa ki azt. Ehhez helyezzen egy szerszámot (merev rúd) a nyílásba 4 a kar kioldása érdekében.

A lehető leghamarabb forduljon márkaszervizhez.