FEJLETT BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A „Fejlett biztonsági technológia” rendszer a következőkből áll:

- aktív vészfékezés;

és

- sávtartási vészrásegítés.

A „Fejlett biztonsági technológia” rendszer a kamera 1, az első radar 2 és az oldalsó radarok 3 által biztosított információkat használja.

Az 1 kamera elhelyezkedése

Győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

Az elülső radar elhelyezkedése 2

Győződjön meg róla, hogy a radar területét semmi sem takarja el (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, és nem módosították (beleértve a fényezést is) vagy a gépkocsi elején (hűtőrács vagy embléma stb.) nincs felszerelt tartozék.

Az oldalradarok helye 3

Ügyeljen rá, hogy a radar területét ne takarja semmi (piszok, sár, hó stb.), ne érje ütés, és ne módosítsák (a fényezést is beleértve).

Ez a rendszer kiegészítő vezetéstámogatást biztosít.

A rendszer semmilyen körülmények között nem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását. A vezetőnek folyamatosan irányítása alatt kell tartania a gépkocsit.

A kiválasztott érzékenységi szinttől függően a „Sávközéptartás” funkció azelőtt is használható, hogy a „Fejlett biztonsági technológia” rendszer működésbe lép.

A rendszer be- és kikapcsolása a multimédiás képernyőről 4

(típustól függően)

A funkció be- vagy kikapcsolásához lásd a multimédia rendszer útmutatóját.

Válassza az „ON” vagy „OFF” opciót.

A rendszer be- és kikapcsolása a fedélzeti számítógépről 5

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg a 6 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 7 vagy 8 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 9 OK;

- nyomja meg a 7 vagy 8 gombot többször a „VEZETÉSI SEGÉDEK” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 9 OK;

- nyomja meg többször egymás után a 7 vagy a 8 gombot a „Fejlett biztonsági technológia” menü eléréséhez, majd nyomja meg 9 az OK gombot.

Nyomja meg újra az 9 OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= funkció aktivált

< funkció kikapcsolva

A rendszer kikapcsolásakor a visszajelző lámpa vagy egyes gépkocsiknál a visszajelző lámpa sárgán világítani kezd a kijelzőegységben.

Amikor a rendszer be van kapcsolva, a visszajelző lámpa nem világít.

A rendszer a gyújtás minden egyes bekapcsolása után bekapcsol.

Aktív vészfékezés

A rendszer a járműtől való távolság meghatározásához a radar 2 és a kamera 1 adatait használja fel:

- az azonos sávban elöl haladó jármű;

vagy

- a szembejövő gépkocsik között az irányváltási manőverek során;

vagy

- a közelben közlekedő gyalogosok és kerékpárosok között.

A rendszer tájékoztatja a vezetőt, ha frontális ütközés kockázata áll fenn, hogy készen álljon a megfelelő vészhelyzeti műveletek végrehajtására (fékpedál megnyomása és/vagy kormány elfordítása).

A vezető reakcióképességétől függően a rendszer segít a fékezésben a károk mérséklése vagy az ütközés elkerülése érdekében.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszer szükség szerint maximális fékezőerőt alkalmazhat a jármű teljes megállásáig.

Biztonsági okokból mindig kapcsolja be a biztonsági övét, és úgy helyezze el a csomagokat, hogy azok ne tudjanak előre repülve sérülést okozni.

Aktív vészfékezés

(folytatás)

Járművek felismerése

Ha 8 km/h feletti sebességgel halad, és fennáll a kockázata, hogy ütközni fog az Ön előtt haladó gépkocsival, irányváltási manőver közben egy szembejövő gépkocsival vagy egy álló gépkocsival, a következő történik:

- figyelmezteti az ütközés kockázatára:

a kijelzőegységen található piros visszajelző lámpa világítani kezd, valamint egyes gépkocsiknál megjelenik a következő: 10 és a következő üzenet a kijelzőn: „Fékezzen”, valamint megszólal egy hangjelzés.

Ha a vezető lenyomja a fékpedált, de a rendszer továbbra is észleli az ütközés kockázatát, megnövelheti a fékezési erőt, ha úgy értékeli, hogy az eredeti fékezési erő nem elegendő az ütközés elkerüléséhez.

- fékezést válthat ki:

ha a vezető nem reagál a figyelmeztetésekre, és az ütközés hamarosan bekövetkezik.

Ha az aktív vészfékezés miatt a gépkocsi leáll, akkor a rendszer egy rövid ideig álló helyzetben tartja. A biztonsági időtartam letelte utána a vezetőnek kell álló helyzetben tartania a gépkocsit úgy, hogy lenyomja a fékpedált.

Megjegyzés: ha a vezető a jármű kezelőszerveit használja (kormánykerék, pedálok stb.), a rendszer késleltethet bizonyos műveleteket, vagy előfordulhat, hogy nem aktiválja őket.

Ha vészhelyzeti műveletet kell végrehajtania, a fékezést bármikor megszakíthatja az alábbiakkal:

- a gázpedál lenyomásával;

vagy

- a kormány elrántásával, ütközést kikerülő mozdulatként.

Aktív vészfékezés

(folytatás)

Az irányváltási manőver közben szemből közeledő gépkocsikkal kapcsolatos speciális tulajdonságok

Amikor irányt szeretne váltani (például: A), a rendszer akkor érzékeli a körülbelül 30 és 55 km/h közötti sebességgel szemből közeledő gépkocsikat, ha:

- az Ön gépkocsija körülbelül 8 és 20 km/h közötti sebességgel halad;

- ön bekapcsolta az irányjelző lámpát.

A rendszer egyébként inaktív, és nem kapcsol be riasztást.

Álló járművek speciális tulajdonságai

A rendszer akkor érzékeli az álló gépkocsikat, ha Ön körülbelül 8 és 100 km/h közötti sebességgel halad a gépkocsival. A rendszer nem működik, és nem figyelmezteti a vezetőt az álló gépkocsikra, ha Ön túllépi a körülbelül 100 km/h sebességet.

A figyelmeztetések speciális tulajdonságai

A sebességtől függően a figyelmeztetés és a fékezés egyidejűleg is bekapcsolhat.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Aktív vészfékezés

(folytatás)

Gyalogosok és biciklisek észlelése

Amikor körülbelül 8 és 53 km/h közötti sebességgel halad, és fennáll egy kerékpárossal vagy gyalogossal történő ütközés veszélye, a következő történik:

- figyelmezteti az ütközés kockázatára:

a kijelzőegységen található piros visszajelző lámpa világítani kezd, valamint egyes gépkocsiknál megjelenik a következő: 10 és a következő üzenet a kijelzőn: „Fékezzen”, valamint megszólal egy hangjelzés.

Ha a vezető lenyomja a fékpedált, de a rendszer továbbra is észleli az ütközés kockázatát, megnövelheti a fékezési erőt, ha úgy értékeli, hogy az eredeti fékezési erő nem elegendő az ütközés elkerüléséhez.

- fékezést válthat ki:

ha a vezető nem reagál a figyelmeztetésekre, és az ütközés hamarosan bekövetkezik.

Ha az aktív vészfékezés miatt a gépkocsi leáll, akkor a rendszer egy rövid ideig álló helyzetben tartja. A biztonsági időtartam letelte utána a vezetőnek kell álló helyzetben tartania a gépkocsit úgy, hogy lenyomja a fékpedált.

Megjegyzés: ha a vezető a jármű kezelőszerveit használja (kormánykerék, pedálok stb.), a rendszer késleltethet bizonyos műveleteket, vagy előfordulhat, hogy nem aktiválja őket.

Az álló kerékpárosokhoz és gyalogosokhoz kapcsolódó speciális funkciók

A rendszer nem érzékeli az álló kerékpárost és gyalogost.

Ebben az esetben a rendszer inaktív, és nem ad ki figyelmeztetést.

Ha vészhelyzeti műveletet kell végrehajtania, a fékezést bármikor megszakíthatja az alábbiakkal:

- a gázpedál lenyomásával;

vagy

- a kormány elrántásával, ütközést kikerülő mozdulatként.

Aktív vészfékezés

(folytatás)

A multimédiás képernyővel felszerelt gépkocsik beállításai

A funkció beállításainak elérésével kapcsolatban a 4 multimédia képernyőn, tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában:

- „Figyelmeztetés”: a riasztó érzékenységi szintjének beállítása. Ehhez válassza ki:

- „később”;

- „normál”;

- „korábban”.

További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

A multimédiás képernyő nélküli gépkocsik beállításai

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg a 6 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 7 vagy 8 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 9 OK;

- nyomja meg a 7 vagy 8 gombot többször az VEZETÉSI SEGÉDEK menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- görgessen a vezérlőelem 7 vagy a 8 többszöri megnyomásával, amíg eléri az „Aktív fékezés érzékenysége” menüpontot. Nyomja meg a kapcsolót 9 OK ;

- nyomja meg a 7 vagy 8 gombot többször a beállítások testreszabásához. Nyomja meg a 9 OK gombot.

Aktív vészfékezés

(folytatás)

Átmenetileg nem elérhető

Ha a rendszer átmeneti meghibásodást észlel, a visszajelző lámpa vagy egyes gépkocsiknál a visszajelző lámpa sárgán kezd világítani a kijelzőegységen.

A lehetséges okok a következők:

- a rendszert átmenetileg elvakította valami (fényvisszaverődés, tompított fényszóró, rossz időjárási viszonyok stb.). A rendszer újra működőképes lesz, ha a láthatósági viszonyok jobbak lesznek;

- a rendszer átmenetileg leáll (pl. ha a szélvédőt vagy az első/hátsó lökhárítót piszok, sár, hó, párásodás stb. takarja). Ebben az esetben parkolja le a gépjárművet és állítsa le a motort. Tisztítsa meg a szélvédőt és az első lökhárítót. A motor következő beindításakor öt-tíz perc vezetés után a visszajelző lámpa kialszik, az üzenet pedig eltűnik.

Ellenkező esetben a problémának más oka van; forduljon a márkaképviselethez.

Működési rendellenességek

Amikor a funkció működési hibát észlel, a visszajelző lámpák © és , egyes gépkocsiknál © és sárga színnel világítani kezdenek a kijelzőegységen, a következő üzenetek egyikének kíséretében: „Első kamera ellenőrizendő”, „Első radar ellenőrizendő” vagy „Kamera/radar ellenőrizendő”.

Forduljon márkaszervizhez.

Aktív vészfékezés

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát. A funkció bekapcsolása késik vagy elmarad, ha a rendszer azt érzékeli, hogy a sofőr uralja a járművet (művelet a kormánykeréken, pedálokon stb.).

A rendszer nem kapcsolódhat be:

- ha a sebességváltó semleges állásban van;

- ha a rögzítőfék körülbelül tíz másodpercre be van kapcsolva.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Egy esetleges ütközés módosíthatja a radart és/vagy a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A radar és/vagy kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (fémhíd, alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- gyenge kontraszt az objektum (jármű, gyalogos stb.) és a körülötte lévő terület között (pl.: fehér ruhában lévő gyalogos havas környéken stb.);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- szélvédő homályos (szennyeződés, jég, hó, pára stb. következtében);

- ...

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál, és lehet, hogy nem figyelmezteti a gépkocsivezetőt, vagy véletlenül fékez.

A rendszer működésének korlátai

- A rendszer a gépkocsi minden egyes indításakor kalibrálást végez a környezetnek megfelelően, és előfordulhat, hogy a vezetés során kettő-öt percen át inaktív marad.

- Az ellentétes irányba haladó gépkocsik nem aktiválják a figyelmeztetést, illetve nem hozzák működésbe a rendszert, ha „Az irányváltási manőver közben szemből közeledő gépkocsikkal kapcsolatos speciális tulajdonságok” című részben ismertetett feltételek nem teljesülnek (lásd az előző oldalakat);

- A rendszer megfelelő működése érdekében a radar és a kamera zónáját tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető;

- előfordulhat, hogy a rendszer a kisebb járműveket (pl. motorkerékpár) nem veszi ugyanúgy figyelembe, mint a többi járművet;

- előfordulhat, hogy a rendszer nem működik megfelelően csúszós úton (eső, hó, jegesedés stb.);

- a megfelelő működés biztosításához a rendszernek meg kell tudnia határozni a gyalogos teljes körvonalát. Így a rendszer nem ismeri fel:

- a gyalogosokat sötétben vagy gyenge fényviszonyok között;

- a csak részlegesen látható gyalogosokat:

- a 80 cm-nél alacsonyabb gyalogosokat;

- a nagy tárgyakat szállító gyalogosokat;

- ...

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a rendszer nem reagál vagy véletlenül fékez.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a kamera területe megsérült (pl. a szélvédő belsején vagy külső felén);

- a gépkocsi eleje megsérült (ütközés, torzulás, karcolás a radaron stb.);

- a gépkocsit vontatják (autómentés);

- a szélvédő berepedt vagy torz (ne próbálja megjavítani a szélvédőnek ezt a részét, cseréltesse ki egy márkaszervizben);

- burkolatlan úton vezet.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A funkció megszakítása

Az aktív fékezés bármikor megszakítható a gázpedál gyors benyomásával vagy a kormánykerék ütközéskikerülő mozdulatként tett elrántásával.

Sávtartási vészrásegítés

Ez a funkció a kamera 1 információi alapján korrekciós intézkedéseket végez a gépkocsi kormányrendszere segítségével, ha a gépkocsi az út széléhez közeledik (elválasztó, korlát, járda, rézsű stb.), ha az irányjelzőt nem aktiválták.

Ez a funkció a radar 2 és a kamera 1 információi alapján korrekciós intézkedéseket végez a gépkocsi kormányrendszere segítségével, ha fennáll a szomszédos sávban szemből közeledő gépkocsival való ütközés kockázata, és a vezető nem aktiválta az irányjelzőt.

A jármű típusától függően ez a funkció a 3 radarok és az 1 kamera információi alapján korrekciós intézkedéseket végez a gépkocsi kormányrendszere segítségével, ha fennáll a hátsó radarok észlelési zónájában azonos vagy nagyobb sebességgel haladó gépkocsival való ütközés kockázata.

A gépkocsi irányítását a kormánykerék elfordításával bármikor átveheti.

Ez a rendszer kiegészítő vezetéstámogatást biztosít.

A rendszer semmilyen körülmények között nem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását. A vezetőnek folyamatosan irányítása alatt kell tartania a gépkocsit.

Sávtartási vészrásegítés

(folytatás)

Útszélészlelés

Amikor 70 km/h feletti sebességgel közeledik az út széléhez (talaj, korlát, járda, rakpart stb.), és a vezető nem aktiválta az irányjelzőket, a következő történik:

- figyelmezteti az ütközés kockázatára:

a kijelzőegységen megjelenik a piros figyelmeztető lámpa, valamint egyes gépkocsiknál a 11 elem, és megszólal egy hangjelzés;

és

- a rendszer korrekciós intézkedéseket hajt végre a kormányrendszer segítségével.

Különlegesség

Ha a funkció az út széléhez közeledve többszer egymás után is működésbe lép, és a rendszer észleli, hogy a vezető nem fogja a kormánykereket, a figyelmeztető lámpák sárga színnel világítani kezdenek a kijelzőegységen.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Sávtartási vészrásegítés

(folytatás)

Szemből közeledő gépkocsik észlelése

Amikor körülbelül 70 és 110 km/h közötti sebességgel halad, és az irányjelzők nincsenek bekapcsolva, és fennáll a kockázata, hogy az észlelési zónában B, a szomszédos sávban szemből közeledő gépkocsival való ütközés kockázata, a következő történik:

- figyelmezteti az ütközés kockázatára:

a kijelzőegységen megjelenik a piros figyelmeztető lámpa, valamint egyes gépkocsiknál a 11 elem, és megszólal egy hangjelzés;

és

- a rendszer korrekciós intézkedéseket hajt végre a kormányrendszer segítségével.

A pályakorrekciót bármikor megszakíthatja a kormánykerék megmozdításával.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Sávtartási vészrásegítés

(folytatás)

Hátulról közeledő gépkocsik észlelése

(típustól függően)

Ha 70 km/h feletti sebességgel haladva egy (folyamatos vagy szaggatott) vonalat átlép, miközben fennáll az ütközés veszélye egy, a holttérben C tartózkodó, az Ön járművével azonos irányban haladó járművel, vagy egy olyan járművel, amely hátulról vagy egy szomszédos sávban gyorsan közelít, és amely az észlelési területen D belül van, a rendszer:

- a rendszer figyelmeztet az ütközés kockázatára:12 visszajelző lámpa villogni kezd és a visszajelző lámpa piros színnel kezd világítani, vagy a jármű típusától függően a kijelzőegységen megjelenik a 13 jelzés, valamint megszólal egy hangjelzés;

és

- a rendszer korrekciós intézkedéseket hajt végre a kormányrendszer segítségével.

Sávtartási vészrásegítés

(folytatás)

Átmenetileg nem elérhető:

- terelő- vagy záróvonalon történő nagyon gyors áthaladáskor;

- ha a gépkocsi folytonosan a vonalon halad;

- a sávváltás után körülbelül négy másodpercig;

- éles kanyaroknál;

- rossz látási viszonyok közt;

- az irányjelző lámpa bekapcsolása;

- erős gyorsítással;

- vészfékezéssel;

- az útszélesség megváltozása;

- az aktív vészfékező rendszer működtetése.

-...

Egyes gépkocsiknál, ha az egyik oldalradart takarja valami, a következő üzenet jelenik meg a kijelzőegységen: „Oldalsó kamera ellenőrizendő”.

A rendszer nem kapcsol be:

A rendszer nem kapcsolódhat be, ha:

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a kamera látótere takarva van;

- az első radart takarja valami;

- a hátsó radarokat takarja valami;

- a û figyelmeztető lámpa megjelenik.

Ha az egyik oldalradart takarja valami, akkor a visszajelző lámpa , vagy a gépkocsi típusától függően a visszajelző lámpa sárga színnel kezd világítani, valamint a következő üzenet is megjelenik: „Oldalsó radarok kitakarva”. Tisztítsa meg azt a területet, ahol az érzékelők találhatók.

Ha a gépkocsin olyan vonóhorog van, amelyet a rendszer felismer, a visszajelző lámpa, vagy a jármű típusától függően a visszajelző lámpa sárga színnel kezd világítani, és megjelenik a következő üzenet: „Vontatás: oldal- radarok OFF”. A rendszer ezzel tájékoztatja Önt arról, hogy a Sávtartási vészrásegítés nem működik.

Ha a gépkocsi utánfutót vagy lakókocsit vontat, a rendszer váratlan vagy szükségtelen korrekciókat végezhet. Ebben az esetben a váratlan vagy szükségtelen korrekciók elkerülése érdekében kapcsolja ki a „Fejlett biztonsági technológia” funkciót.

Működési rendellenességek

Amikor a funkció működési hibát észlel, a visszajelző lámpák © és vagy egyes gépkocsiknál © és sárga színnel kezdenek világítani a kijelzőegységen, és a következő üzenetek egyike is megjelenik: „Első kamera ellenőrizendő”, „Első radar ellenőrizendő”, „Kamera/radar ellenőrizendő” vagy „Oldalsó kamera ellenőrizendő”.

Forduljon márkaszervizhez.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Ütközés esetén megváltozhat a kamerák vagy a radar(ok) helyzete és teljesítménye, amely a működésüket is befolyásolhatja. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A kamera vagy a radarok közelében lévő területet érintő műveleteteket (csere, javítás, szélvédő-átalakítás stb.) bízza képzett szakemberre.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- szélvédő homályos (szennyeződés, jég, hó, pára stb. következtében);

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, eső, jégeső, fekete jég stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- az útburkolati jelek szabálytalanok vagy nehezen megkülönböztethetőek (pl. részlegesen törölt, túl nagy távolságban felfestett, torz útfelületre festett);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- ha az út keskeny vagy kanyargós (éles kanyarok stb.);

- a gépkocsit hátulról szorosan követő gépkocsi.

Ebben az esetben a „Fejlett biztonsági technológia” funkció rosszul vagy egyáltalán nem aktiválódhat.

Nem kívánt, hibás korrekció vagy nincs pályakorrekció.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a kamera területe (a szélvédő felől vagy a belső visszapillantó tükör felől) vagy a radar(ok) területe(i) megrongálódtak;

- a szélvédő berepedt vagy torz (ne próbálja megjavítani a szélvédőnek ezt a részét, cseréltesse ki egy márkakereskedésben);

- a gépkocsit vontatják (autómentés);

- burkolatlan úton vezet.