Vissza a listához

SÁVTARTÁS-RÁSEGÍTÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A kamera 1 információi alapján a funkció korrekciós beavatkozást hajt végre a gépkocsi kormányrendszerén, ha egy (folyamatos vagy szaggatott) terelővonalat az irányjelző lámpák bekapcsolása nélkül lép át.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

A gépkocsi irányítását a kormánykerék elfordításával bármikor átveheti.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A funkció bekapcsolásához nyomja meg a 2 gombot többször a „Sávtartás-rásegítés” lehetőség kiválasztásához a kijelzőegységen.

A kijelzőegységen megjelenik az „Sávelhagyásgátló bekapcsolva” üzenet és kigyullad a „” figyelmeztető lámpa.

Ha a Sávtartás-rásegítés funkció be van kapcsolva, a „Sávelhagyásra való figyelmeztetés” funkció automatikusan bekapcsol. SÁVELHAGYÁSRA VALÓ FIGYELMEZTETÉS.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg a 2 gombot többször a „Sávelhagyásgátló kikapcsolva” lehetőség kiválasztásához a kijelzőegységen.

A figyelmeztető lámpa kialszik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: a „Sávtartó rendszer” funkció kikapcsolása a „Sávelhagyásra való figyelmeztetés” funkciót is kikapcsolja.

A jármű minden egyes indításakor a funkció a motor legutóbbi leállításkor alkalmazott üzemmódtól folytatja működését.

Működés

Amikor a funkció be van kapcsolva, a figyelmeztető lámpa és a bal- és jobboldali vonalak 3 megjelennek szürkével a kijelzőegységen.

A funkció akkor lép működésbe, ha a jármű sebessége meghaladja a 70 km/h sebességet, és ha a(z) figyelmeztető lámpa és a(z) 3 korrekciós jelzőfény fehér színű.

A funkció bekapcsol, ha a gépkocsi anélkül halad át a terelővonalon, hogy az irányjelzők be lennének kapcsolva.

Ezekben az esetekben:

- a funkció bekapcsol egy beavatkozást a gépkocsi kormányrendszerében a gépkocsi pályájának javításához;

- a visszajelzőlámpa és a 3 jelző az átlépett záróvonal oldalán sárgára változik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: nagy ívben bevett kanyarnál a rendszer engedi a kanyar kismértékű levágását.

Ha a kormányrendszer korrekciós intézkedése nem megfelelő, a figyelmeztető lámpa és a 3 jelző az átlépett záróvonal oldalán pirosra változik a kijelzőegységen, a kormánykerék rezgése kíséretében.

Különleges esetek

A funkció használatakor:

- ha a rendszer nem észleli a gépkocsivezető beavatkozását a kormánykeréken, a visszajelző lámpa sárgára vált a kijelzőegységen, a(z) „Tartsa a kezeit a kormányon” üzenet és egy hangjelzés kíséretében;

- ha a kormányrendszer korrekciós beavatkozása túl sokáig aktív, hangjelzés hallatszik az érintett terelővonal oldalán lévő 3 irányjelző villogásával együtt, amíg a gépkocsivezető át nem veszi az irányítást.

A pályakorrekciót bármikor megszakíthatja a kormánykerék megmozdításával.

Átmenetileg nem elérhető

- terelő- vagy záróvonalon történő nagyon gyors áthaladáskor;

- ha a gépkocsi folytonosan a vonalon halad;

- a sávváltás után körülbelül négy másodpercig;

- éles kanyaroknál;

- rossz látási viszonyok közt;

- az irányjelző lámpa bekapcsolása;

- erős gyorsítással;

- vészfékezéssel;

- az útszélesség megváltozása;

- az aktív vészfékező rendszer működtetése;

-...

Ha a funkció nem érhető el, a figyelmeztető lámpa és a bal/jobb oldali korrekciós visszajelző lámpa 3 szürke színnel jelenik meg a kijelzőegységen.

A rendszer nem kapcsol be:

A rendszer nem kapcsolódhat be, ha:

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a kamera látótere takarva van;

- a û figyelmeztető lámpa megjelenik.

A figyelmeztető lámpa és a bal/jobb vonaljelző lámpa szürkén jelennek meg a kijelzőegységen.

Ha a jármű fel van szerelve rendszer által felismert vonóhoroggal, az „Vontatás: oldal- radarok OFF” üzenet megjelenik, amely tájékoztatja Önt, hogy a Sávtartási rendszer nem működik.

Beállítások

Multimédia képernyővel felszerelt gépkocsik.

A funkció beállításainak elérésével kapcsolatban a 4 multimédia képernyőn, tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában:

- „vibráció”: a kormánykerék rezgésének beállítás a „Sávelhagyásra való figyelmeztetés” funkcióhoz;

- „Figyelmeztetés”: állítsa be a terelő- és záróvonalak észlelésének érzékenységi szintjét. Ehhez válassza ki:

- „később”: áthaladáskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „normál”: közeledéskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „korábban”: a gépkocsi közelében észlelt terelő- vagy záróvonal.

További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

Beállítások (folytatás)

Multimédia képernyővel nem felszerelt gépkocsik

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg az 5 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször az „VEZETÉSI SEGÉDEK” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- görgessen a 6 vagy a 7 vezérlőelem ismételt megnyomásával, hogy elérje a „Sávtartó rendszer érzékenysége” menüt. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK ;

- görgessen a 6 vagy a 7 vezérlőelem ismételt megnyomásával, a beállítás módosításához. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a műszerfalon felgyullad a © lámpa, továbbá megjelenik a „Első kamera ellenőrizendő” üzenet.

Forduljon márkaszervizhez

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- szélvédő homályos (szennyeződés, jég, hó, pára stb. következtében);

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, eső, jégeső, fekete jég stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- az útburkolati jelek szabálytalanok vagy nehezen megkülönböztethetőek (pl. részlegesen törölt, túl nagy távolságban felfestett, torz útfelületre festett);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- ha az út keskeny vagy kanyargós (éles kanyarok stb.);

- a gépkocsit hátulról szorosan követő gépkocsi.

Ebben az esetben a „Sávtartás-rásegítés” rosszul vagy egyáltalán nem aktiválódhat.

Nem kívánt, hibás korrekció vagy nincs pályakorrekció.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a kamera területe megrongálódott (a szélvédő felől vagy a belső visszapillantó tükör felől);

- az út csúszós (hó, jegesedés, vízhártya, kavics stb.);

- a szélvédő berepedt vagy torz (ne próbálja megjavítani a szélvédőnek ezt a részét, cseréltesse ki egy márkakereskedésben);

- a gépkocsihoz olyan vonóhorog van csatlakoztatva, amit nem ismer fel a rendszer;

- a gépkocsi egy több felületi jelöléssel ellátott területre hajt be (útmunkálatok területén stb.).