Vissza a listához

ELEKTROMOS GÉPKOCSI: töltés

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A feltöltéshez szükséges felszerelésekkel kapcsolatos kérdésekkel forduljon márkaszervizhez.

A gépkocsi feltöltésével kapcsolatos fontos előírások

Olvassa el figyelmesen az előírásokat. Az előírások figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt, súlyos sérüléseket vagy halálos áramütést okozhat!

Feltöltés

Feltöltés közben ne nyúljon a gépkocsihoz (ne mossa le azt, ne matasson a motortérben, stb.).

Ha a töltőzsinór csatlakozójában vagy a gépkocsi töltőaljzatában vizet, rozsdásodást vagy idegen elemeket észlel, ne töltse fel a gépkocsit. Tűzveszély.

Ne nyúljon a zsinór, a háztartási konnektor vagy a töltőaljzat érintkezőihez, és ne tegyen semmit beléjük.

Sose dugja a töltőzsinórt adapterbe, elosztóba vagy hosszabbítóba.

Agregátor használata tilos!

Ne szerelje szét a gépkocsi töltőaljzatát vagy a töltőzsinórt és ne módosítson ezeken. Tűzveszély.

Töltés közben ne módosítson és ne végezzen semmilyen műveletet az elektromos berendezésen.

Ha a töltőaljzat fedelét vagy a csappantyút akármilyen kicsi ütés éri, minél előbb ellenőriztesse ezeket márkaszervizben.

Óvja a zsinór állapotát: ne taposson rá, ne tegye vízbe, ne húzza meg, ne érje ütés, stb.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a töltőkábel jó állapotban van-e.

A jármű elektromos töltőaljzatának vagy töltőkábelének károsodása (korrózió, barnulás, vágások stb.) esetén ne használja azokat. Forduljon márkaszervizhez a zsinór cseréje érdekében.

A töltőcsatlakozó fedele rögzítő mechanizmusának bármiféle bekapcsolási zavara és/vagy az elektromos töltőcsatlakozó aljzat járműről történő lekapcsolódása esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval.

Töltőzsinór A

A csatlakozó speciális kialakítású, fali töltődobozhoz vagy nyilvános töltőaljzathoz való csatlakozáshoz szolgál, segítségével a meghajtó akkumulátor normál töltése végezhető.

Elsősorban a vontató-akkumulátor hagyományos használat esetén történő feltöltésére szolgáló zsinór használata ajánlott.

Minden töltővezeték a jármű csomagtartójában van tárolva A CSOMAGTÉR RAKODÓTERÜLETEI ÉS RÖGZÍTÉSEK.

Töltőzsinór B

A töltőzsinór lehetővé teszi a töltést:

- hagyományos használat esetén a kizárólag a jármű töltésére szolgáló (16 A-es) aljzaton;

- alkalmanként háztartási aljzatról való töltés, például amikor Ön nem tartózkodik otthon (8 A-es, 10 A-es töltés).

A használt aljzatokat minden esetben a töltőzsinórhoz B mellékelt használati útmutató előírásainak megfelelően kell felszerelni.

A működést illetően minden esetben figyelmesen olvassa el a töltőzsinórhoz B mellékelt használati útmutatót.

Sose hagyja a dobozt a zsinóron lógni. Rögzítse a kijelölt helyeken C.

Ha a feltöltés során rendellenességet észlel a töltőkábelen (kigyullad az egység D piros jelzőlámpája), azonnal hagyja abba a töltést! Tájékozódjon a zsinór használati útmutatójában.

A gépkocsi feltöltésével kapcsolatos fontos előírások

Olvassa el figyelmesen az előírásokat. Az előírások figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt, súlyos sérüléseket vagy halálos áramütést okozhat!

A töltőzsinór kiválasztása

A gépkocsihoz mellékelt hagyományos töltőzsinórok kifejezetten a gépkocsihoz készültek. Úgy lettek kialakítva, hogy megvédjék Önt az áramütés veszélyétől, amely halált vagy tűzveszélyt okozhat.

Ne használja korábbi járműve töltőzsinórját, mivel az nem alkalmas erre. Az Ön biztonsága érdekében szigorúan tilos a gyártó által nem előírt töltőzsinór használata. Ennek az előírásnak a be nem tartása tűzveszélyt vagy halálos áramütést okozhat. Az Ön gépkocsijához megfelelő töltőzsinór kiválasztása érdekében forduljon márkaszervizhez.

A töltőkábel használatával B

Olvassa el figyelmesen a töltőzsinórhoz mellékelt útmutatót, hogy megismerje a zsinór használatára vonatkozó előírásokat és az aljzat felszereléséhez előírt műszaki feltételeket.

Berendezések

Áramellátó rendszerek

Kizárólag az IEC 61851-1 szabványnak megfelelő töltőcsatlakozásokat, és a következő védelemmel ellátott csatlakozási pontokat használja:

- a használt konnektoron a megfelelő típusú 30 mA-es maradékáram-működtetésű megszakítóval;

- túláram-védőeszközt;

- túlfeszültség elleni védelemmel a villámcsapás által veszélyeztetett területeken (IEC 62305-4).

Fali csatlakozó

Speciális fali töltődobozt szakemberrel szereltessen fel!

Háztartási töltés esetén

Képzett szakemberrel ellenőriztesse, hogy minden aljzat, amelyhez a töltőkábelt csatlakoztatja, megfelel az Ön országában hatályos szabványoknak és előírásoknak, és az „Áramellátó rendszerek” című részben korábban leírt előírásoknak.

Az európai szabványoknak megfelelő töltési típusok

Váltóáram (AC)

Ha az információ megjelenik a jármű töltőaljzatán, kövesse az alábbi utasításokat.

A töltőkábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy:

- a bemeneti csatlakozó színe és egyik betűje 4 megfelel-e a kábel végén lévő színnek és 5 egyik betűnek;

- a bemeneti csatlakozó színe és egyik betűje 3 megfelel-e a kábel végén lévő színnek és 6 egyik betűnek.

Töltés típusa

Váltóáram (AC)

Csatlakoztatás

Töltőállomás 4/Töltőkábel 5

Jármű 3/Töltővezeték 6

Az európai szabványoknak megfelelő típusú töltések (minden egyéb esetben forduljon márkaszervizhez).

Az európai szabványoknak megfelelő töltési típusok (folytatás)

Egyenáram (DC)

Ha az információ megjelenik a jármű töltőaljzatán, kövesse az alábbi utasításokat.

A töltőkábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a bemeneti csatlakozó színe és az egyik betűje 3 megfelel-e a töltőkábel színének és a végén lévő betűk 6 egyikének.

Töltés típusa

Egyenáram (DC)

Csatlakoztatás

Jármű 3/Töltővezeték 6

Az európai szabványoknak megfelelő típusú töltések (minden egyéb esetben forduljon márkaszervizhez).

Töltőaljzat 3

Megjegyzés: Ha a gépkocsit hó takarja, takarítsa el a havat a töltőaljzat körüli területről, mielőtt bedugná vagy kihúzná a töltőzsinórt. Ha hó kerül az aljzatba, előfordulhat, hogy a töltőzsinór csatlakozóját nem lehet ahhoz csatlakoztatni.

A gépkocsi eleje két töltőaljzattal van felszerelve (a járműtől függően):

- E csatlakozó legfeljebb 22 kW-os töltésig;

- F aljzat egyenáramú töltéshez.

Megjegyzés: 11 kW-os töltővel felszerelt járműveknél a töltőkábel E töltőaljzathoz és egy 22 kW-os töltőterminálhoz való csatlakoztatása a jármű legfeljebb 11 kW-os töltését teszi lehetővé.

Előírások

Ne töltse fel és ne parkoljon a gépkocsival szélsőséges hőmérsékleti körülmények között (forróság vagy hideg).

Szélsőséges körülmények között a töltés több percig is eltarthat indulás előtt (idő szükséges a meghajtó akkumulátor lehűléséhez vagy felmelegedéséhez).

Ha a gépkocsi körülbelül -25°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten több mint 7 napon át parkol, előfordulhat, hogy a vontató-akkumulátort lehetetlen feltölteni.

Ha a jármű a nullához közeli töltöttségi szinten több mint három hónapig parkol, előfordulhat, hogy az akkumulátor feltöltése lehetetlenné válik.

A vontató-akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében a gépjármű ne parkoljon több mint egy hónapon át magas töltöttségi szinten, különösen nagy melegben.

A rendelkezésre álló energiaszint az akkumulátor hőmérsékletétől függ. Ezért ez a jármű leállítása és újraindítása között változhat, attól függően, hogy az akkumulátor hideg vagy meleg.

Előírások

(folytatás)

Érkezés és parkolás hideg időben (mínusz hőmérséklet), ha az akkumulátor töltöttségi szintje körülbelül 30% alatt van, a járművet a leparkolás után körülbelül négy órán belül fel kell tölteni.

Ha hideg helyre érkezik, az akkumulátor lehűl, megközelítve a külső hőmérsékletet.

Ilyen helyzetben az akkumulátor hasznos kapacitása (rendelkezésre álló energiaszint) jelentősen csökkenhet, olyan mértékben, hogy a jármű újraindítása nem lehetséges.

Megjegyzés: a hasznos kapacitás a következő utazás során helyreáll, ha az akkumulátor hőmérséklete kellőképpen megemelkedik.

A vontató-akkumulátort a gépkocsi használata után és/vagy mérsékelt hőmérsékletű helyen töltse fel. Ellenkező esetben a feltöltés hosszabb ideig tarthat, de az is előfordulhat, hogy nem lehetséges.

Tanácsok

- Nagy melegben árnyékos/fedett helyen parkolja le és töltse fel a gépkocsit;

- a feltöltés lehetséges esőben és hóban;

- a légkondicionálás bekapcsolása növeli a szükséges feltöltési időt.

A túlfeszültség elleni védelem hiányában nem ajánlott viharos időben (villámlás, stb.) tölteni a gépkocsit.

A vontató-akkumulátor feltöltése

Álló helyzetben, kikapcsolt gyújtás mellett:

- vegye elő a gépkocsi csomagtartójában található töltőzsinórt;

- nyomja meg a 6 kapcsolót vagy a járműtől függően nyomja meg az elektromos töltőcsatlakozó aljzatának a kártyán található nyitógombját KÁRTYA: általános információk, a 10 töltőfedél kinyitásához;

- nyissa ki a csappantyút 8;

- csatlakoztassa a zsinór végét az áramforráshoz;

- fogja meg a fogantyút 9;

- csatlakoztassa a zsinórt a gépkocsihoz. A 7 visszajelzőlámpa sárgán villog;

- a zár kattanó hangja után ellenőrizze, hogy a töltőzsinór megfelelően van-e csatlakoztatva. A zár ellenőrzéséhez óvatosan húzza meg a fogantyút 9.

Ne használja a 10 töltőfedelet a 2 töltőkábel felfüggesztésére töltés közben.

A töltőzsinór automatikusan rögzül a gépkocsihoz. Zárt ajtózárak mellett lehetetlen kihúzni a zsinórt a gépkocsiból.

Töltés közben a 7 visszajelzőlámpa kéken villog.

Egyenáramú (DC) gyorstöltés esetén a jármű és a töltőállomás közötti kábel hossza nem haladhatja meg a 30 métert.

Ha kétsége merülne fel a kábel hosszával kapcsolatban, forduljon a DC (egyenáramú) töltőállomás tulajdonosához.

A töltőzsinórt feltétlenül jól le kell tekerni, hogy ne melegedjen fel túlságosan.

Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert.

Tűzveszély.

A töltés kezdetén a kijelzőegységen a következő információk jelennek meg:

- az energiaszint az akkumulátort jelző visszajelzőlámpán 11;

- az akkumulátor feltöltésének százalékos aránya;

- a fennmaradó feltöltési idő becsült értéke (körülbelül 95% töltöttségi szint felett a fennmaradó feltöltési időt már nem jelzi ki a rendszer);

- a járműtől függően a 12 visszajelzőlámpa azt jelzi, hogy a gépkocsi áramforráshoz van-e csatlakoztatva;

- a gépkocsi által megtehető távolság a töltési szinttől függ.

A vontató-akkumulátor feltöltési ideje a maradék energia mennyiségétől és a töltőaljzat teljesítményétől függ. Töltés közben megjelenő információk a kijelzőegységen KIJELZŐK ÉS JELZÉSEK.

Megjegyzés: bizonyos körülmények között a tényleges töltési idő hosszabb lehet, mint a műszerfalon megjelenő töltési idő. Ez a következőktől függ:

- az elektromos hálózat minősége;

- a kezdeti töltési szint;

- a külső hőmérséklet túl alacsony;

- ...

A töltőkábellel kapcsolatos probléma esetén azt javasoljuk, hogy cserélje ki azt az eredeti kábellel megegyezőre. Forduljon márkaszervizhez.

A kijelzőegység kijelzője néhány másodperc után megjelenik. Újra megjelenik, amikor az ajtókat kinyitják.

A töltés befejeződésekor az 7 visszajelzőlámpa folyamatosan zölden világít.

A gépkocsi feltöltéséhez nem szükséges megvárni, hogy az teljesen lemerüljön.

Működési rendellenességek

Amikor a 7 visszajelzőlámpa pirosan villog:

- húzza ki a 2 kábelt a 3 aljzatból és a tápegységről a következő oldalon leírt eljárás szerint;

- csatlakoztassa újra a 2 kábelt ugyanahhoz vagy egy közeli tápellátáshoz.

Ha a 7 figyelmeztető lámpa továbbra is pirosan villog, forduljon a márkaszervizhez.

A zsinór kihúzásakor a következőkre figyeljen

- Nyomja meg a 6 kapcsolót vagy a járműtől függően nyomja meg az elektromos töltőcsatlakozó aljzatának a kártyán található nyitógombját KÁRTYA: általános információk, a töltőfedél kinyitásához és a 2 töltőkábel kioldásához a járműben;

- fogja meg a fogantyút 9;

- húzza ki a töltőkábelt 2 a gépkocsiból;

- a szelepet 8 be kell zárni;

- be kell zárnia a(z) 10 töltőaljzat fedelét, és be kell nyomnia annak rögzítéséhez;

- húzza ki a kábelt 2 az áramforrásból 1;

- helyezze a 2 kábelt a csomagtartóba.

A leválasztás lépéseinek sorrendjét feltétlenül tartsa be.

Megjegyzés: a meghajtó akkumulátor hosszú töltése után közvetlenül, a kábel forró lehet. Használja a fogantyúkat.

A töltés váratlan megszakadása (töltési hiba, hibás töltőpont stb.) esetén válassza le a kábelt 2, és ellenőrizze, hogy a töltőcsatlakozó fedele megfelelően lecsukódott és reteszelődött-e 10, mielőtt megkezdené a töltést vagy elindítaná a gépkocsit.

A töltőkábelt kioldó gomb megnyomását követően 30 másodperce van arra, hogy kihúzza a kábelt, mielőtt az ismét rögzül.

A töltést felügyelő rendszer zavartalan működése érdekében ne helyezzen a gépkocsira antisztatikus szalagot.

Címke 13

A címke 13 a töltőaljzat fedelén 10 azt mutatja be, hogy a visszajelző lámpa állapota miként jelzi a töltési műveletet 7:

- sárgán villog: a csatlakozó csatlakoztatva van a járműhöz és a rendszer ellenőrzést végez;

- kéken villog: töltés folyamatban;

- folyamatosan kéken világít: töltés programozása bekapcsolva;

- folyamatosan zölden világít: jármű teljesen feltöltve;

- pirosan villog: működési hiba.

A jobb oldalon található címke 13 emlékeztet a következő utasításokra:

- ne mossa meg a töltőaljzat fedelét nagynyomású vízsugárral;

- a gépkocsi álló helyzetében a szelep és a töltőaljzat fedele nyitva lehet;

- ha a jármű halad, a szelepnek és a töltőaljzat fedelének zárva kell lennie;

- nyissa ki a fedelet a töltőzsinór csatlakoztatásához;

- zárja vissza a fedelet a csatlakoztatás megszüntetése után;

- csatlakoztatás háztartási aljzathoz, váltóáramú töltőállomáshoz vagy egyenáramú töltőállomáshoz;

- a töltéssel kapcsolatos információkért kérjük, tanulmányozza a jármű felhasználói kézikönyvét.

Címke 14

A járműtől függően az egyik 14 címke a 10 töltőfedélen található.