AZ AJTÓK NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Első ajtók

Az ajtók nyitása kívülről

Ha az ajtózárak nyitva vannak, vagy a gépkocsi típusától függően, a kártya Önnél van, húzza az 1 kilincset maga felé.

Biztonsági okból az ajtó nyitását és zárását kizárólag akkor végezze, ha a gépkocsi áll.

Nyitás belülről

Nyitott ajtózárak esetén húzza meg a fogantyút 2.

Figyelmeztető hangjelzés arra az esetre, ha az egyik nyílászáró nincs megfelelően bezárva

Amikor a jármű álló helyzetben van a 2 visszajelzőlámpa megjelenik a kijelzőegységen egy figyelmeztető lámpa kíséretében, amely azt jelzi, hogy melyik nyílászáró (ajtó(k), csomagtartó) van nyitva vagy rosszul zárva.

Amikor a gépkocsi eléri a körülbelül 10 km/óra sebességet, visszajelzőlámpa figyelmeztet, hogy az ajtó(k) vagy csomagtérajtó nyitva van(nak) vagy nincs(enek) megfelelően becsukva, ezt a „Csomagtér nyitva” vagy a „Ajtó nyitva” üzenet jelzi, vagy egy 40 másodpercig, vagy az ajtó(k)/csomagtérajtók becsukásáig hangjelzés kíséri.

Figyelmeztető hangjelzés arra az esetre, ha a világítás égve maradt

Bármelyik ajtó kinyitásakor hangjelzés figyelmeztet, ha a motor leállítása után bekapcsolva maradt a világítás.

Különlegesség

Gépkocsitól függően, a kiegészítő berendezések (pl. rádió) működése a motor leállításakor, az ajtók központi zárásakor vagy a vezetőoldali ajtó kinyitásakor leáll.

Oldalsó tolóajtó

Az ajtók nyitása kívülről

Nyissa ki az ajtót, majd húzza meg a fogantyút 3 és tolja hátra az ajtót a gépkocsi hátsó része felé a rögzüléséig. Az ajtók nyitása RÁDIÓFREKVENCIÁS TÁVIRÁNYÍTÓ: használata „SZABAD KÉZ” KÁRTYA: használat.

A gyermekek biztonságáért

(típustól függően)

Ha szeretné, hogy az oldalsó tolóajtókat belülről ne lehessen kinyitni, a kulcs használatával fordítsa el a zárat 4 (B állásba), majd csukja be az ajtót.

Ellenőrizze belülről, hogy az ajtók be vannak-e zárva. Az ajtó kinyitása csak a gépkocsin kívülről lehetséges.

Az oldalsó tolóajtók belülről történő kinyitásához fordítsa el a zárat 4 (a következő állásba A) a kulcs használatával.

Az oldalsó tolóajtó működtetésével kapcsolatos megjegyzések

Az ajtók zárása és nyitása során (ugyanúgy, mint a gépkocsi többi nyílászárója esetén) ügyeljen a következőkre:

- Ellenőrizze, hogy a művelet során semmi és senki ne kerüljön az ajtó útjába (személy, állat vagy tárgy).

- Az ajtó mozgatásához kizárólag a külső és belső fogantyúkat használja.

- Az ajtót mindig óvatosan nyissa vagy zárja.

- Figyelem: ha lejtőn parkolt a járművel, óvatosan nyissa ki az ajtót, amíg az eléri a rögzített helyzetet.

- Mindig ellenőrizze, hogy a tolóajtó teljesen zárva legyen, amikor a jármű mozgásban van.

- Az alsó tartóelemet ne használja fellépőnek.

Oldalsó tolóajtó

(folytatás)

Nyitás belülről

Kinyitott ajtónál húzza meg a fogantyút 6 vagy járműtől függően aktiválja a vezérlést 8, majd csúsztassa az ajtót a jármű hátulja felé, amíg az nyitott helyzetbe kattan.

Az ajtó bezárása belülről

Tolja a fogantyút 5 a gépkocsi első része felé, amíg az ajtó teljes becsukódik.

Kézi zárás

Az 7 gombot állítsa nyitott állásba, majd fordítsa a jármű eleje felé (mozdítás C).

Kézi nyitás

Az 7 gombot állítsa a zárt pozícióba, majd forgassa a jármű hátulja felé (mozdítás D).

Hátsó szárnyasajtó

A nagy méretű ajtó nyitása kívülről

Nyitott ajtózárak esetén húzza meg a fogantyút 9. Az ajtók nyitása RÁDIÓFREKVENCIÁS TÁVIRÁNYÍTÓ: használata „SZABAD KÉZ” KÁRTYA: használat.

A hátsó csuklós ajtók kinyitása előtt győződjék meg arról, hogy elegendő helye van azok kinyitásához.

A nagy méretű ajtó nyitása belülről

Járműtől függően aktiválja a vezérlést 10.

Erős szél esetén ne hagyja nyitva a hátsó ajtószárnyakat.

Sérülésveszély

Biztonsági okokból elindulás előtt ellenőrizze, hogy az összes ajtó megfelelően van becsukva.

Hátsó csomagtérajtó

(folytatás)

A kis ajtó nyitása

Mozgassa el a kart 11 az ajtó nyitásához.

Vezetés nyitott kis ajtóval

Amíg a kis ajtó nyitva van, csukja be a nagy ajtót.

Használat után nyissa ki a nagy ajtót a fogantyúval 9, és csukja be a kis ajtót, mielőtt becsukná a nagy ajtót.

Ha a jármű az útpadkán áll és a csomagtéri ajtó nyitva van, a hátsó lámpák takarásban lehetnek.

Ilyenkor a közlekedés többi résztvevőjét a vészjelző háromszög vagy más, az illető országban előírt eszköz segítségével figyelmeztesse, hogy a jármű ott áll.

Az ajtók teljes kinyitása

Minden ajtó estében húzza meg a kart 12 a ajtó nyitásszög-határoló kioldásához. Nyissa ki az ajtót, amenynyire lehet.

Kézi bezárás kívülről

Először a kis ajtót zárja be, majd a nagyot.

Mozgassa a ajtókat, amíg a nyitásszög-határoló teljesen bekapcsolódik az ajtó ütközőlemezén. A csuklópántos ajtók becsukása előtt ellenőrizze, hogy a nyitásszög-határoló rögzítése megfelelő-e.

Csomagtérajtó

Kinyitás

Nyissa ki az ajtózárat, nyomja meg a gombot 13, és emelje fel a csomagtartó ajtaját. Az ajtók nyitása, RÁDIÓFREKVENCIÁS TÁVIRÁNYÍTÓ: használata „SZABAD KÉZ” KÁRTYA: használat.

Bezárás

Engedje le a csomagtéri ajtót a zárószíj használatával 14.

Ha a csomagtérajtó vállmagasságba ér, a bezárásához óvatosan csapja le.

Az ajtók kézi kinyitása belülről

Ha a csomagtérajtó nem nyitható, lehetőség van a kézzel belülről történő nyitásra is.

Illesszen egy ceruzát vagy hasonló tárgyat a nyílásba 15, és csúsztassa el az egységet a rajzon látható módon, majd nyomja meg a csomagtérajtót a nyitáshoz.

A csomagtérajtó nyitása előtt győződjék meg arról, hogy elég hely áll rendelkezésre a csomagtéri najtónyitásához.

Biztonsági okokból elindulás előtt ellenőrizze, hogy az összes ajtó megfelelően van becsukva.

A gépjárművezető felelőssége a gépkocsi parkolása vagy leállítása esetén

Még rövid időre se hagyja soha a kártyát a járműben, ha ott gyermek, felügyeletet igénylő személy vagy állat marad.

Például a motor beindításával vagy egyéb kiegészítők (ablakemelő, ajtózár stb.) működtetésével veszélyhelyzet állhat elő.

Ne feledje, hogy meleg és/vagy napos időben az utastér nagyon gyorsan felmelegszik.

HALÁLOS VAGY SÚLYOS SÉRÜLÉS VESZÉLYE.