Vissza a listához

ELSŐ ÜLÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hosszirányú ülésállítás

Az üléstől függően emelje meg a rudat 1 vagy a fogantyút 4 az ülés kioldásához. A kívánt helyzetben engedje vissza a fogantyút és győződjön meg arról, hogy rendesen van-e rögzítve.

A vezetőülés-ülőrész magasságának beállítása

Húzza meg a kart 3 ahányszor szükséges:

- felfelé az ülőrész emeléséhez;

- lefelé az ülőrész süllyesztéséhez.

Az üléstámla dőlésszögének beállítása

Az üléstől függően emelje meg a kart, 2 és billentse a háttámlát a kívánt helyzetbe.

A sérülések elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy senki ne legyen a mozgó részek közelében. Az ülés mozgatásakor ügyeljen arra, hogy semmi ne zavarja a mozgó elemeket és azok rögzülését.

Ezeket a beállításokat biztonsági okokból a gépkocsi álló helyzetében végezze el.

Nem tanácsos az üléstámlákat túlságosan hátradönteni, mert ez rontja a biztonsági öv hatékonyságát.

A vezető előtt a padlón semmiféle tárgy nem lehet: ezek hirtelen fékezéskor a pedálok alá csúszhatnak és akadályozhatják azok működését.

Középső könyöktámasz 5

(típustól függően)

Az ülés deréktámaszának beállítása

Süllyessze le a kart 6 a támasz növeléséhez, és emelje fel a csökkentéséhez.

Kétüléses első paddal felszerelt változat

A jármű típusától függően a középső háttámlák lehajthatóak.

A háttámla előrehajtása

Húzza a 7 fület a háttámla kioldásához és az A háttámla leengedéséhez.

Leengedéskor döntse meg a fejtámlát úgy, hogy az a középső konzol alatt legyen.

A háttámla visszaállítása

Emelje fel a háttámlát és rögzítse a helyén. Mindig ellenőrizze, hogy jól becsukódott-e.

Estate változat sík padlólemez helyzetben

Bizonyos járműveken az utasülés háttámlája az ülőrészre hajtható, ezáltal sík padlólemez érhető el.

- Kapcsolja ki az elülső utasoldali airbag GYERMEKEK BIZTONSÁGA: első utasoldali airbag kikapcsolása, bekapcsolása;

- tartsa a 4 kilincset és tolja teljesen hátra az ülést;

- tartsa meg a háttámlát felül a leengedés előkészítéséhez;

- húzza meg a 2 kart, és hajtsa lefelé, majd előre a háttámlát. Leengedés közben döntse meg a 8 fejtámlát úgy, hogy az a műszerfal alatt helyezkedjen el. Az ülés ülőlapja a padlóra kerül;

- ügyeljen rá, hogy semmilyen tárgy ne akadályozza az ülés mozgását;

- az ülés automatikusan rögzül. Mindig ellenőrizze, hogy jól becsukódott-e.

B címke az üléstámlán emlékezteti ezekre az utasításokra.

Ügyeljen arra, hogy megfelelően tartsa a háttámlát a sík padlólemez helyzet beállításakor.

Sérülésveszély.

A sík padlólemez helyzetű ülés maximális terhelése 80 kg, egységesen elosztva.

B címke az üléstámlán emlékezteti ezekre az utasításokra.

Az ülés visszaállítása

Ügyeljen rá, hogy semmilyen tárgy ne akadályozza az ülés mozgását.

- húzza meg a kart 2, és emelje fel a háttámlát, ellenőrizze, hogy jól rögzítődött-e;

- állítsa vissza az ülőrészt, a kezét az ülőrész első részére helyezve;

- szerelje vissza a fejtámlát.

A hátsó ülés visszahajtott helyzetében óvatosan mozgassa az első üléseket.

Ne felejtse el újra aktiválni az elülső utasoldali airbag mielőtt egy utas elfoglalná az ülést GYERMEKEK BIZTONSÁGA: első utasoldali airbag kikapcsolása, bekapcsolása.

A visszaállításkor a kezét helyezze az ülőrész első részére.

Becsípődés veszélye.

Ha az elülső ülés háttámláját lehajtott helyzetben használja, ki kell kapcsolnia az első utasoldali airbagfunkciót.

Súlyos sérülés veszélye áll fenn, ha a airbag akkor kerül bevetésre, amikor tárgyak vannak a lehajtott üléstámlán.

Furgon változat sík padlólemez helyzetben

Az utasülés háttámlája az ülőrészre hajtható, ezáltal sík padlólemez érhető el.

- Kapcsolja ki az elülső utasoldali airbag GYERMEKEK BIZTONSÁGA: első utasoldali airbag kikapcsolása, bekapcsolása;

- ellenőrizze, hogy a padlón ne legyen semmilyen tárgy;

- a 10 fogantyú megemelésével oldja ki az ülés ülőlapját, és tolja előre az ülést a padlóra (D mozdulat) a C hátsó résznél fogva;

- nyomja meg az ülés ülőlapját, hogy meggyőződjön róla, hogy megfelelő helyzetben van a padlón. Fennáll annak a veszélye, hogy a háttámla megkarcolódik, ha helytelenül van elhelyezve;

- szerelje le a fejtámlát 9 az ülésről;

- tárolja a fejtámlát 9 az ülés ülőlapja alatti házban;

- oldja ki a háttámla rögzítését a kar ismételt megemelésével 10, és hajtsa le a háttámlát vízszintes helyzetbe (mozgatás E);

A címke F az üléstámla oldalán emlékezteti ezekre az utasításokra.

Ne használja a fejtámla házát 9 bármilyen más tárgy tárolására.

Az ülés kábelezése sérülésének veszélye.

Az 11 elülső utasülés mindkét oldalán elhelyezett gyűrűk használhatók a lehajtott ülésre helyezett rakomány padlón való rögzítésére.

A biztonság kedvéért rögzítse a lehajtott üléssel padlón szállított tárgyakat.

A sík padlólemez helyzetű ülés maximális terhelése 80 kg, egységesen elosztva.

A lehajtott ülésen lévő tárgyak maximális megengedett magassága: 50 cm.

A címke G az üléstámla oldalán emlékezteti ezekre az utasításokra.

Az ülés kényelmes ülőhelyzetbe visszaállításához végezze el a műveleteket fordított sorrendben. Ellenőrizze, hogy a fejtámla elhelyezése pontos-e.

Ne felejtse el újra aktiválni az elülső utasoldali airbag mielőtt egy utas elfoglalná az ülést GYERMEKEK BIZTONSÁGA: első utasoldali airbag kikapcsolása, bekapcsolása.

Ha az elülső ülés háttámláját lehajtott helyzetben használja, ki kell kapcsolnia az első utasoldali airbagfunkciót.

Súlyos sérülés veszélye áll fenn, ha a airbag akkor kerül bevetésre, amikor tárgyak vannak a lehajtott üléstámlán.

A címke F az üléstámla oldalán emlékezteti ezekre az utasításokra.

Fűthető ülések

Bekapcsolt gyújtással

- a kívánt ülés kapcsolójának 12 először történő megnyomásával a fűtés magas fokozaton kapcsol be. Mindkét integrált kapcsoló figyelmeztető lámpa világít;

- a kapcsoló újbóli megnyomásával a fűtés alacsony fokozatra kapcsol. Egy integrált figyelmeztető lámpa kigyullad;

- harmadszori megnyomásra a fűtés kikapcsol.

Működési rendellenességek

Ha működési rendellenességet észlel, a(z) 12 kapcsoló figyelmeztető lámpája az érintett ülésen körülbelül 5 másodperc után kikapcsol.

Forduljon márkaszervizhez.

FŰTHETŐ ELSŐ ÜLÉSEK