Vissza a listához

FÁRADTSÁG-FELISMERÉSI FIGYELMEZTETŐ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A kifáradásészlelési funkció monoton utakon hasznos (autópályák, nagysebességű utak stb.).

Figyeli a vezető viselkedését és az olyan eseményeket figyelve tájékoztat a kifáradásról, mint:

- a kormánykerék mozgása;

- a vezető által az egyéb eszközökön végzett műveletek (jelzők, ablaktörlő stb.);

- az utolsó megállás óta eltelt vezetési idő;

-...

Ez a funkció egy további vezetési segítség elfáradás veszélye esetére. Ez a funkció nem avatkozik be a vezető helyett.

Semmiképpen nem helyettesíti tehát az éberséget vagy a vezető felelős magatartását vezetés közben.

Bekapcsolás/kikapcsolás

Multimédia képernyővel felszerelt gépkocsik 1

A funkció be- vagy kikapcsolásához lásd a multimédia rendszer útmutatóját.

Válassza az ON vagy OFF opciót.

A funkció alapértelmezettként bekapcsol a jármű minden indításakor.

Multimédia képernyővel nem felszerelt gépkocsik

- A beállítások menüjének eléréséhez a gépkocsi álló helyzetében nyomja meg hosszan a kapcsolót 2 OK;

- nyomja meg többször egymás után a 3 kapcsolót felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetést segítő rendszerek” menüpont eléréséig. Nyomja meg a kapcsolót 2 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 3 felfelé vagy lefelé a Fáradtságérzékelő figyelmeztetés menüpont eléréséig, majd nyomja meg a kapcsolót 2 OK.

- nyomja meg újra a(z) 2 OK kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához.

Működés

A funkció figyelmeztetésre készen áll, ha:

- a gépkocsit minden egyes leállítás, majd újraindítás után legalább öt percig vezetik

- a jármű sebessége megközelítőleg nagyobb mint 65 km/h;

és

- Körülbelül 10 perc telt el az előző figyelmeztetés törlése óta.

A funkció elindít egy figyelmeztetést, ha a rendszer ismétlődően az elfáradás jeleit érzékeli a vezetőn a kormánykeréknél.

Ha a rendszer elfáradásveszélyt érzékel, megjelenik az „Fáradtságjelző Tartson pihenőt” üzenet a kijelzőegységen hangjelzés kíséretében.

Nyomja meg a kapcsolót 2 OK a figyelmeztetés törléséhez.

Ajánlott minél előbb megállni, és pihenőt tartani.

Különlegesség:

- ha a figyelmeztetést nem törlik a kapcsoló 2 OK megnyomásával, a hangjelzés ismétlődik;

- előfordulhat, hogy a funkció a kifáradás jeleként értelmez bizonyos vezetési stílusokat (sportos vezetés, helytelen vezetés stb.) vagy egy rossz minőségű úton végzett vezetést.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer rendellenességet észlel, a „Fáradtságjelző ellenőrizendő” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Forduljon márkaszervizhez.