Vissza a listához

HÁTSÓ ÉS OLDALSÓ LÁMPÁK: izzócsere

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Irányjelzők visszajelzőlámpája, tolatólámpák, ködlámpák és féklámpák

Az izzó kivételéhez csavarja ki a csavarokat 1.

Az izzók nyomás alatt vannak, ezért a csere robbanásveszéllyel jár.

Sérülésveszély

Kívülről hátrafelé húzva vegye ki a lámpaegységet.

Szerelje le az izzótartót 3, kiakasztva a rögzítőkapcsokat 2.

Visszaszerelés

A visszaszereléshez végezze el a műveleteket fordított sorrendben, ügyelve arra, hogy a vezeték ne sérüljön meg, és az izzótartó 3 rögzítőkapcsai 2 rögzített állapotban legyenek.

4 Féklámpa

4-es típusú izzó: P21W vagy a gépkocsi típusától függően PR21W.

5 Tolatólámpa

Izzótípus 5: W16W.

6 Visszajelzőlámpa

Izzótípus 6: PY21W.

7 Ködlámpa.

Izzótípus 7: P21W.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően ill. elővigyázatosságból: vásároljon márkaszervizben tartalék izzókészletet és biztosítékkészletet.

LED helyzetjelző lámpa 8

Forduljon a márkaképviselethez.

Kiegészítő LED-es féklámpa 9

Forduljon a márkaképviselethez.

LED rendszámtábla világítása 10

(típustól függően)

Forduljon a márkaképviselethez.

Rendszámtábla megvilágítás

Csavarja ki a csavart 11.

Távolítsa el a lámpa burkolatát 12, hogy hozzáférjen az izzóhoz.

Izzótípus: W5W.

LED oldalsó irányjelző lámpák 13

Forduljon a márkaképviselethez.

Az izzók nyomás alatt vannak, ezért a csere robbanásveszélylyel jár.

Sérülésveszély

Oldalsó irányjelzők 14

Mivel a visszapillantó tükör burkolatát el kell távolítani, azt javasoljuk, hogy márkaszervizben cseréltesse ki az izzót.

Hozzáférés az izzóhoz:

- óvatosan pattintsa ki a visszapillantó tükör burkolatát 15 a foglalatából 16 (A mozdulat);

- oldja ki az izzófoglalatot 17 egy lapos végű csavarhúzó vagy hasonló szerszám segítségével, amelyet támasszon a C ponthoz (B mozdulat);

- oldja ki és távolítsa el az izzófoglalatot, 17 majd cserélje ki az izzót 18.

Izzótípus: WY5W.

Visszaszereléskor ezeket a lépéseket fordított sorrendben végezze.

Győződjön meg a következőkről:

- hogy az izzótartó 17 helyesen van-e beállítva, mielőtt behelyezné a burkolatába;

- hogy a visszapillantó tükör burkolata 15 megfelelően rögzül-e a foglalathoz 16.

A le- és visszaszerelés során ellenőrizze, hogy a kábelezés és a környező alkatrészek nem sérültek-e meg.