Vissza a listához

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A gépkocsi típusától függően kétféle holttérfigyelő rendszer áll rendelkezésre:

- A típusú rendszer: a gépkocsi lökhárítóiba szerelt ultrahangos érzékelők információit használja. Ha aktiválva van, az A rendszert úgy lehet felismerni, hogy a motor minden indításakor villogni kezd az 1. visszajelző lámpa;

- B típusú rendszer: a hátsó lökhárító két oldalára szerelt radarok információit használja. Ha aktiválva van, a B rendszert úgy lehet felismerni, hogy a motor minden indításakor nem kezd villogni az 1. visszajelző lámpa.

A Rendszer

A lökhárítók oldalaira szerelt, nyíllal 2 jelzett ultrahangos érzékelők segítségével a rendszer figyelmezteti Önt, ha gépkocsi található a rendszer érzékelési zónájában C.

A rendszer akkor lép működésbe, ha a gépkocsi körülbelül 30 km/h és 130 km/h közötti sebességgel halad.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A Rendszer

(folytatás)

Sajátosság

Győződjön meg róla, hogy a gépkocsi lökhárítóiba szerelt ultrahangos érzékelőket semmi nem takarja el (kosz, sár, hó stb.).

Ha az egyik érzékelőt valami eltakarja, akkor a következő üzenet jelenik meg a kijelzőegységen: „Oldalsó radarok kitakarva”. Tisztítsa meg az ultrahangos érzékelő zónákat.

1 kijelző

Egy jelzőlámpa 1 található az egyes visszapillantó tükrökön 3.

Megjegyzés: tisztítsa a visszapillantó tükröket 3 rendszeresen, hogy a jelzőfények 1 láthatók legyenek.

Működés

A funkció figyelmezteti, ha a gépkocsi körülbelül 30 km/h és 130 km/h közötti sebességgel halad, és egy másik gépkocsi lép be a holttérbe C, amely az Ön gépkocsijával azonos irányba halad.

Ha egy másik gépkocsit előz, a 1 jelző csak akkor kapcsol be, ha az adott gépkocsi elég hosszú ideig marad saját gépkocsija C holtterében.

A Rendszer

(folytatás)

Kijelző D

Első figyelmeztetés: ha az irányjelzők nincsenek bekapcsolva, a 3 visszajelzőlámpa jelzi, hogy a gépkocsi holtteret érzékel.

Kijelző E

Irányjelző bekapcsolva, a 1 figyelmeztető lámpa villog, amikor a funkció járművet érzékel a holttérben és/vagy egy jármű gyorsan közeledik hátulról abból az irányból, amerre kormányozni szeretne. Ha kikapcsolja az irányjelzőt, a kijelző visszavált az előző figyelmeztetésre (D kijelzés).

A rendszer nem működik, ha:

- Ha éles kanyarokkal tarkított úton halad;

- hátramenetben;

- 30 km/h-nál kisebb sebesség esetén;

- 130 km/h-nál nagyobb sebesség esetén.

Ha a jármű fel van szerelve rendszer által felismert vonóhoroggal, a „Vontatás: oldal- radarok OFF” üzenet megjelenik a kijelzőegységen, amely tájékoztatja Önt, hogy a funkció nem működik. A járműnek megfelelő felszerelés kiválasztása érdekében forduljon márkaszervizhez.

B Rendszer

A hátsó lökhárítóra szerelt (G terület) érzékelők információja alapján a funkció az alábbiakra figyelmezteti a vezetőt:

- ha megjelenik egy másik jármű az C érzékelési zónában;

és/vagy

- ha fennáll a F területen gyorsabban haladó gépjárművel történő ütközés kockázata.

Ez a funkció figyelmezteti Önt, ha a gépkocsi sebessége körülbelül 15 km/h felett van.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Sajátosság

Ügyeljen arra, hogy a G terület a radarok körül a hátsó lökhárító mindkét oldalán akadálymentes legyen (szennyeződések, sár, hó stb.).

Ha egy radar zavarást észlel, akkor a „Oldalsó radarok kitakarva” üzenet jelenik meg a műszerfalon. Tisztítsa meg a radar területét.

B Rendszer

(folytatás)

1 kijelző

Egy jelzőlámpa 1 található az egyes visszapillantó tükrökön 3.

Megjegyzés: tisztítsa a visszapillantó tükröket 3 rendszeresen, hogy a jelzőfények 1 láthatók legyenek.

Működés

A funkció figyelmezteti, ha a jármű sebessége 15 km/h feletti:

- ha az C holttérben jármű található, amely a gépkocsival azonos irányban halad;

- ha egy gépkocsi gyorsan közeledik hátulról egy szomszédos sávban, a F érzékelési zóna tartományában.

Ha egy másik gépkocsit előz, a 1 jelző csak akkor kapcsol be, ha az adott gépkocsi elég hosszú ideig marad saját gépkocsija C holtterében.

A funkció nem értesíti a vezetőt, ha a többi gépkocsi nem mozog.

B Rendszer

(folytatás)

Kijelző D

Első figyelmeztetés: az irányjelzők nincsenek bekapcsolva, a 1 figyelmeztető lámpa jelzi, ha a funkció járművet észlel a holttérben és/vagy egy jármű gyorsan közelít hátulról, a szomszédos sávban.

Kijelző E

Irányjelző bekapcsolva, a 1 figyelmeztető lámpa villog, amikor a funkció járművet érzékel a holttérben és/vagy egy jármű gyorsan közeledik hátulról abból az irányból, amerre kormányozni szeretne. Ha kikapcsolja az irányjelzőt, a kijelző visszavált az előző figyelmeztetésre (D kijelzés).

A rendszer nem működik, ha:

- Ha éles kanyarokkal tarkított úton halad;

- hátramenetben.

Ha a jármű fel van szerelve rendszer által felismert vonóhoroggal, a „Vontatás: oldal- radarok OFF” üzenet megjelenik a kijelzőegységen, amely tájékoztatja Önt, hogy a funkció nem működik. A járműnek megfelelő felszerelés kiválasztása érdekében forduljon márkaszervizhez.

A és B típusú rendszerek

Bekapcsolás/kikapcsolás

Multimédia képernyővel felszerelt gépkocsik 4

A funkció be- vagy kikapcsolásához lásd a multimédia rendszer útmutatóját.

Válassza az ON vagy OFF opciót.

Multimédia képernyővel nem felszerelt gépkocsik

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg az 5 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször az „VEZETÉSI SEGÉDEK” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször az „Holttérfigyelő” menüben, és nyomja meg 8 az OK gombot;

- nyomja meg újra az 8 OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= funkció aktivált

< funkció kikapcsolva

A motor beindításakor a rendszer előhívja a gyújtás kikapcsolása előtt legutóbb tárolt állapotot.

A rendszer észlelési távolsága átlagos útszélességhez igazodik. Ha keskeny sávú úton halad, a funkció figyelmeztetheti Önt, ha a legközelebbi sávban gépkocsi közeledik.

A és B típusú rendszerek

(folytatás)

Működési rendellenességek

Ha a rendszer rendellenességet észlel, a „Oldalsó kamera ellenőrizendő” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen. Forduljon márkaszervizhez

A lökhárító mögött elhelyezkedő radarok vagy ultrahangos érzékelők (a gépkocsi típusától függően) miatt ajánlott a lökhárítón végzett minden műveletet (javítás, csere, festés stb.) képzett szakemberre bízni.

- A rendszer észlelési távolsága átlagos útszélességhez igazodik. Ha széles úton vezet, előfordulhat, hogy nem észleli a holttérben haladó járművet.

- Az erős elektromágneses hullámoknak való kitettség (nagyfeszültségű vezetékek alatt tartózkodás stb.) vagy a nagyon rossz időjárási körülmények (zuhogó eső, hó stb.) ideiglenesen megzavarhatják a rendszert. Figyeljen a közlekedési körülményekre.

Balesetveszély.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A vezetőnek mindig a közlekedési viszonyokhoz kell igazítania a sebességet, a rendszer utasításaitól függetlenül.

A rendszer semmilyen esetben sem szolgál akadályérzékelő vagy ütközéselkerülő rendszerként.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Ütközés esetén megváltozhat a radarok vagy ultrahangos érzékelők (a gépkocsi típusától függően) helyzete és teljesítménye, amely a működésüket is befolyásolhatja. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A radarok vagy ultrahangos érzékelők (a gépkocsi típusától függően) helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezet (fémhidak, alagutak, korláttal ellátott utak stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.).

A téves vagy elmaradó riasztások esélye megnő.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A rendszer működésének korlátai

- A rendszer megfelelő működése érdekében a radarok vagy ultrahangos érzékelők (a gépkocsi típusától függően) környékét tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a gépkocsi közelében haladó kisebb tárgyakat (motorkerékpárok, kerékpárok, gyalogosok stb.) nem ismeri fel a rendszer.

- A kanyarok bejáratában előfordulhat, hogy a radarok vagy ultrahangos érzékelők (a gépkocsi típusától függően) átmenetileg nem érzékelik a szomszédos sávokban közlekedő gépkocsikat.

- Előfordulhat, hogy a funkció később figyelmezteti Önt, ha két gépkocsi közeledik hátulról, egymás mellett a szomszédos sávokban (3-sávos úton haladva), és a gépkocsik sebessége sokkal nagyobb, mint saját gépkocsijának sebessége.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem figyelmezteti, ha a többi gépkocsi jelentősen különböző sebességgel halad.

- Ha a gépkocsit egy hosszú jármű előzi (pl. nehéz tehergépjármű előzi meg hasonló sebességgel a gépkocsit), előfordulhat, hogy a rendszer még a manőver előtt megszakítja a figyelmeztetést.

- A gépkocsi kanyargós úton halad.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- A radarok vagy ultrahangos érzékelők (a gépkocsi típusától függően) elhelyezkedési területén károsodás történt;

- a gépkocsi olyan vonóhoroggal van felszerelve, amit nem ismer fel a rendszer.

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER