GYÚJTÁSKAPCSOLÓ: kulccsal rendelkező gépkocsi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gyújtáskapcsoló

„Stop, kormányzár bekapcsolva” állás - LOCK 0

A kormányzár bekapcsolásához húzza ki a gyújtáskapcsoló kulcsot és fordítsa el a kormányt, amíg a kormányzár bezáródik.

A kormányzár oldásához a kormánykerék egyidejű enyhe mozgatásával fordítsa el a gyújtáskapcsoló kulcsot az óramutató járásával megegyező irányban.

„Gyújtás bekapcsolva” állás ON 2

A gyújtás bekapcsolását követően: a kiegészítő berendezések (rádió stb.) használhatók.

„Indítás” állás - START 3

Ha az indítás nem sikerült, újraindítás előtt a gyújtáskulcsot fordítsa teljesen vissza a kiindulási helyzetig. A motor elindulása után a gyújtáskulcsot azonnal engedje el.

Megjegyzés: dízel változat esetén a kulcs elforgatása és a motor elindulása között eltelhet néhány másodperc, az előizzítás érdekében.