Vissza a listához

SÁVELHAGYÁSRA VALÓ FIGYELMEZTETÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A kamera 1 információi alapján a funkció figyelmezteti a vezetőt egy (folyamatos vagy szaggatott) terelővonal irányjelző nélküli átlépésekor.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A sávelhagyásra figyelmeztető funkció nem módosítja a gépkocsi pályáját.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A funkció bekapcsolásához nyomja meg a 2 gombot többször, hogy kiválassza a „Sávelhagyásra való figyelmeztetés” lehetőséget a kijelzőegységen. A kijelzőegységen megjelenik az „Sávelhagyás fi- gyelő aktív” üzenet és kigyullad a „” figyelmeztető lámpa.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg a 2 gombot többször az „Sávelhagyás fi- gyelő nem aktív” (vagy a gépkocsi típusától függően a „Sávelhagyásgátló kikapcsolva”) lehetőség kiválasztásához a kijelzőegységen. A figyelmeztető lámpa kialszik a kijelzőegységen.

Működés

Amikor a funkció be van kapcsolva, a figyelmeztető lámpa, és a bal- és jobboldali vonalak 3 megjelennek szürkével a kijelzőegységen.

A funkció figyelmeztetésre készen áll, ha:

- a sebessége körülbelül 70 km/h és 180 km/h közötti;

és

- a figyelmeztető lámpa, és bal/jobb oldali vonaljelzők 3 fehérek.

A funkció figyelmeztet, ha anélkül halad át a terelővonalon, hogy az irányjelző be lenne kapcsolva.

A funkció figyelmezteti a vezetőt:

- a kormánykerék rezgésével;

és

- a figyelmeztető lámpa és az átlépett vonal 3 jelzője pirosra vált.

A jármű minden egyes indításakor a funkció a motor legutóbbi leállításkor alkalmazott üzemmódtól folytatja működését.

Átmenetileg nem elérhető

- terelő- vagy záróvonalon történő nagyon gyors áthaladáskor;

- ha a gépkocsi folytonosan a vonalon halad;

- a sávváltás után körülbelül négy másodpercig;

- éles kanyaroknál;

- rossz látási viszonyok közt;

- az irányjelző lámpák bekapcsolása;

- erős gyorsítással;

- az útszélesség megváltozása;

- az aktív vészfékező rendszer működtetése;

-...

Ha a funkció nem érhető el, a figyelmeztető lámpa és a bal/jobb oldali jelzők szürkévé változnak a kijelzőegységen.

A rendszer nem kapcsol be:

A rendszer nem kapcsolódhat be, ha:

- a motor hátramenetbe lett kapcsolva;

- a kamera látótere takarva van;

- a û figyelmeztető lámpa megjelenik.

A figyelmeztető lámpa és a bal/jobb oldali vonaljelzők szürkére váltanak a kijelzőegységen.

Beállítások

Multimédia képernyővel felszerelt gépkocsik.

A funkció beállításainak elérésével kapcsolatban a 4 multimédia képernyőn, tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában:

- „vibráció”: beállítja a kormánykerék rezgési szintjét;

- „Figyelmeztetés”: állítsa be a terelő- és záróvonalak észlelésének érzékenységi szintjét. Ehhez válassza ki:

- „később”: áthaladáskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „normál”: közeledéskor észlelt terelő- vagy záróvonal;

- „korábban”: a gépkocsi közelében észlelt terelő- vagy záróvonal.

További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

Beállítások (folytatás)

Multimédia képernyővel nem felszerelt gépkocsik

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg az 5 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször az VEZETÉSI SEGÉDEK menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK;

- görgessen a 6 vagy a 7 vezérlőelem ismételt megnyomásával, hogy elérje a Sávelhagyásra való figyelmeztetés érzékenysége vagy a Sávelhagyásra való figyelmeztetés rezgése menüt. Nyomja meg a kapcsolót 8 OK ;

- nyomja meg a 6 vagy 7 gombot többször a beállítások testreszabásához. Nyomja meg a 8 OK gombot.

Működési rendellenességek

Hibás működés esetén a bal és jobb vonaljelzések, (és a kijelző stílusától függően a figyelmeztető lámpa) eltűnik, vagy szürke marad a műszerfalon.

Bizonyos esetekben az „Első kamera ellenőrizendő” üzenet vagy a © a műszerfali figyelmeztető lámpa felvillanása kíséri.

Forduljon márkaszervizhez

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- szélvédő homályos (szennyeződés, jég, hó, pára stb. következtében);

- összetett környezeti feltételek (alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, eső, jégeső, fekete jég stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- az útburkolati jelek szabálytalanok vagy nehezen megkülönböztethetőek (pl. részlegesen törölt, túl nagy távolságban felfestett, torz útfelületre festett);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- ha az út keskeny vagy kanyargós (éles kanyarok stb.);

- a gépkocsit hátulról szorosan követő jármű.

A téves vagy elmaradó riasztások esélye megnő

SÁVELHAGYÁSJELZŐ RENDSZER