ÜZEMANYAGTARTÁLY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A tartály hasznos térfogata: körülbelül 54 liter.

Nyitott ajtózárak mellett, a fedél 1 nyitásához nyomja meg, majd engedje el a(z) A területet. A fedél 1 kinyílik.

A betöltés alatt használja a zárósapka-tartót 2 a fedélen 1, a zárósapka 3 elhelyezésére.

Az üzemanyagtartály feltöltésével kapcsolatban tekintse meg a „Tankolás” részt.

A záráshoz nyomja vissza a fedelet kézzel, ütközésig.

Az üzemanyag minősége

Használjon jó minőségű üzemanyagot, amely az adott országban érvényben lévő előírások szerint készült, és feltétlenül megfelel az üzemanyagbetöltő-nyílás fedelén 1 elhelyezett címkén jelölteknek. A MOTOR MŰSZAKI JELLEMZŐI.

Dízelmotoros változat

Feltétlenül olyan gázolajat használjon, amely megfelel az üzemanyagbetöltő-nyílás fedelének 1 belső felén elhelyezett címkén jelölteknek.

Benzinmotoros változat

Kizárólag ólommentes benzint használjon. Az oktánszám (RON) az üzemanyagbetöltőnyílás fedelén 1 található címkén jelöltnek megfelelő legyen. A MOTOR MŰSZAKI JELLEMZŐI.

Tankolás

Kikapcsolt gyújtásnál illessze be a töltőpisztolyt és vezesse be ütközésig, mielőtt a betöltést elindítja (kifröccsenés veszélye).

Tankolás közben tartsa ebben az állásban.

A tankolás közben bekövetkező első automatikus leállás után maximum kétszer indítsa újra a töltést, hogy maradjon egy kis tágulási térfogat.

A betöltés során ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a tartályba. Az üzemanyagbetöltő-nyílás fedelének 1 és környezetének tisztának kell maradnia.

különleges eset

Ha a gépkocsi körülbelül három hónapig le volt állítva, üzemanyagot kell töltenie a gépkocsiba az üzemanyag-szivattyú károsodásának megelőzése érdekében.

Ehhez kikapcsolt gyújtásnál töltsön legalább 5 liter üzemanyagot a tartályba, majd indítsa be a motort a szivattyú működtetéséhez, és az üzemanyag megújításához az üzemanyag-körben.

Ha nem lehet legalább 5 liter üzemanyagot tölteni a tartályban lévő üzemanyagszint miatt, vezesse a járművet addig, amíg van üzemanyag a tartályban.

Benzinmotoros változat

Ólomtartalmú benzin használata a katalizátor meghibásodását okozhatja, és a garancia elvesztésével jár.

Az ólomtartalmú benzinnel történő tankolás elkerülése érdekében a benzintartály betöltőcsonkja olyan biztonsági rendszerrel van ellátva, amely csak az ólommentes benzin adagolópisztolyának használatát teszi lehetővé (benzinkútnál).

Az üzemanyag feltöltéséhez ki kell kapcsolnia a motort (nem elég készenléti állapotba helyezni, ha a jármű STOP and START funkcióval felszerelt): hanem a gyújtást is le kell kapcsolnia A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépjármű, A MOTOR INDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA: kártyás gépkocsi.

Tűzveszély.

A betöltőnyílás zárósapkája speciális kivitelű.

Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válassza. Forduljon márkaszervizhez.

Nyílt láng vagy hőforrás közelében ne nyissa ki a tanksapkát!

A betöltőnyílás környékét ne mossa nagynyomású mosóberendezéssel.

Ne keverjen benzint (ólommentes vagy E85) a gázolajhoz, még kis mennyiségben sem.

Ne használjon etanol bázisú üzemanyagot, ha a gépjárműje nem alkalmas erre.

Az üzemanyaghoz ne keverjen AdBlue folyadékot, mert ezzel kárt tehet a motorban. REAGENS TARTÁLYA.

Ha szeretne valamilyen adalékanyagot tölteni az üzemanyaghoz, használjon a műszaki osztály által jóváhagyott terméket. Forduljon márkaszervizhez.

A tankolást követően ellenőrizze a zárósapka és a fedél záródását.

Üzemanyagtípusok, amik megfelelnek az európai szabványoknak, ezekkel kompatibilisek az Európában forgalomba helyezett gépkocsik: tekintse meg a táblázatot A MOTOR MŰSZAKI JELLEMZŐI.

Dízel gépjármű kiürült üzemanyagtartálya

Kulccsal/távirányítóval rendelkező gépkocsik

- fordítsa a 4 gyújtáskulcsot „Be” ON 2 állásba, majd várjon néhány percet, hogy feltöltsön az üzemanyagkör;

- forgassa a kulcsot START 3 helyzetbe. Ha a motor nem indul be, ismételje meg a műveletet;

- Ha a motor többszöri próbálkozás után sem indul, forduljon a márkaszervizhez.

Kártyával rendelkező gépkocsik

Ha a kártya az utastérben van, nyomja meg az indítógombot 5 a pedálok lenyomása nélkül. Várjon néhány percet az indítás előtt.

Ez lehetővé teszi az üzemanyag-ellátó rendszer légtelenítését. Ha a motor nem indul be, ismételje meg a műveletet.

Ha a motor többszöri próbálkozás után sem indul, forduljon márkaszervizhez.

Bármilyen beavatkozás vagy változtatás az üzemanyagrendszeren (elektronikus egység, kábelek, üzemanyag-hálózat, befecskendező szelepek, védőlemezek stb.) biztonsági okokból szigorúan tilos és balesetveszélyes (kivéve a márkahálózat kiképzett szakembereit).

Tartós üzemanyagszag

Állandó üzemanyagszag észlelése esetén a teendők:

- a forgalmi viszonyoknak megfelelően álljon meg, és kapcsolja ki a gyújtást;

- kapcsolja be a vészvillogót, és szállítson ki mindenkit a járműből, távol tartva az utasokat a járműforgalomtól;

- forduljon márkaképviselethez.