Vissza a listához

PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A berendezés működési elve

Az 1 nyilakkal jelölt ultrahangos érzékelők a lökhárítókba vannak szerelve, a jármű és egy akadály közötti távolság méréséhez.

A gépkocsi típusától függően a rendszer a gépkocsi előtt, mögött és oldalán észleli az akadályokat.

Ha a gépkocsi kb. 10 km/h-nál kisebb sebességgel halad, a parkolást segítő rendszer aktív marad.

A Parkolást segítő rendszer nem veszi figyelembe a vontató- vagy hordozórendszereket, amelyeket a rendszer nem ismer fel.

Ez olyan ismétlődő hangjelzést ad, amelynek gyakorisága a jármű mögötti akadály közelségével arányosan nő, és ha ez a távolság eléri a kb. 20-30 centimétert, a hangjelzés folyamatossá válik.

Különlegességek

Ügyeljen arra, hogy a nyíllal 1 jelölt ultrahangos érzékelőket semmi ne takarja (piszok, sár, hó stb.).

Ez egy kisegítő funkció, amely hangjelzés segítségével jelzi a jármű és a mögötte levő tárgy távolságát tolatáskor.

Semmiképpen nem helyettesíti az éberséget vagy a vezető felelősségét a hátramenet során.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie azokra az esetleges hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

Megjegyzés:2 kijelző hangjelzésekkel kiegészítve megjeleníti a gépkocsi környezetét.

Az oldalsó érzékelés bekapcsolódásához a gépkocsival meg kell tenni néhány métert.

Ha az összes zóna szürke hátterű, a gépkocsi körüli összes területet figyeli a rendszer:

- A:a gépkocsi környezetének elemzése folyamatban;

- B: a gépkocsi környezetének elemzése befejeződött.

Működés

A rendszer érzékeli a gépkocsi elejéhez, hátuljához és oldalaihoz közel elhelyezkedő tárgyak többségét.

A gépkocsi és az akadály közötti távolságtól függően a hangjelzés gyakorisága egyre nő egészen körülbelül 20 cm-ig (akadály a gépkocsi oldalánál) és körülbelül 30 cm-ig (akadály a gépkocsi elejénél vagy hátuljánál), ezután folyamatossá válik. A zöld, narancs (vagy a gépkocsi típusától függően sárga) és piros zónák a kijelzőn C jelennek meg.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Akadályok észlelése oldalt

A kerekek irányából következtetve a rendszer meghatározza a gépkocsi által leírt pályát, és tájékoztat, hogy fennáll-e a gépkocsi oldalánál elhelyezkedő akadállyal 3 történő ütközés veszélye.

Ha a rendszer oldalsó akadályt észlel:

- az akadály közelebb kerülésével egyre gyakoribbá, majd folyamatossá válnak a hangjelzések. A zöld, narancssárga és piros területek megjelennek a kijelzőn D;

- ha nincs ütközésveszély, az akadály közelebb kerülése nem vált ki hangjelzést. A zöld, narancssárga és piros területek csíkozva jelennek meg a kijelzőn D.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rendszer későn figyelmeztet az akadállyal való ütközés veszélyére, ha művelet közben változik a gépkocsi által leírt pálya.

Multimédia képernyővel felszerelt gépkocsik

Bekapcsolás/kikapcsolás

Az ultrahang-érzékelőkkel lefedett különböző zónák be- vagy kikapcsolásához a 4 multimédia képernyőn tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

Válassza az „ON ” vagy az „OFF” opciót.

Beállítások

Gépkocsitól függően, járó motor esetén bizonyos beállítások beállíthatóak a 4 multimédia képernyőn. További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

A parkolást segítő rendszer hangereje

Állítsa be a parkolást segítő rendszer hangerejét a(z) + vagy a(z) - pont megérintésével.

A rendszer hangja

Lehetővé teszi a rendszerhang kiválasztását.

A rendszer hangjának kikapcsolása

Kapcsolja be vagy ki a parkolást segítő rendszer hangját.

Megjegyzés: ha kikapcsolja a hangot, a rendszer nem fog hangjelzéssel figyelmeztetni az akadályok közeledésére.

A motor beindításakor a rendszer előhívja a gyújtás kikapcsolása előtt legutóbb tárolt állapotot.

Ha a gépkocsi 10 km/h-nál kisebb sebességgel halad, bizonyos zajforrások (motorkerékpár, tehergépkocsi, légkalapács stb.) előidézhetik a parkolást segítő rendszer hangjelzéseit.

Multimédia képernyővel nem felszerelt gépkocsik

Bekapcsolás/kikapcsolás

Álló gépkocsi esetén nyomja meg a 6 gombot a parkolást segítő rendszer kikapcsolásához. A kapcsolóba épített visszajelzőlámpa 5 kigyullad. A funkció bekapcsolásához nyomja meg ismét a 6 gombot. Az 5 kapcsolóba épített visszajelzőlámpa kialszik.

A motor beindításakor a rendszer előhívja a gyújtás kikapcsolása előtt legutóbb tárolt állapotot.

Az első, hátsó és oldalsó parkolást segítő rendszerrel felszerelt járművek különleges funkciója

A funkciót a kijelzőegységen is be- vagy kikapcsolhatja:

- álló gépkocsi esetén nyomja meg a 7 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 8 vagy 9 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 10 OK ;

- nyomja meg a 8 vagy 9 gombot többször az „PARKOLÓ SEGÉD” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 10 OK;

- a funkció be- vagy kikapcsolásához válassza az „ON” vagy az „OFF” lehetőséget.

Ha a 6 gombbal nem lehet visszakapcsolni a parkolást segítő funkciót, ellenőrizze, hogy a funkció nincs-e kikapcsolva a kijelzőegységen. A visszakapcsoláshoz olvassa el „Az első, hátsó és oldalsó parkolást segítő rendszerrel felszerelt járművek különleges funkciója” című bekezdést.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Beállítások

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg a 7 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 8 vagy 9 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 10 OK;

- nyomja meg a 8 vagy 9 gombot többször az „PARKOLÓ SEGÉD” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 10 OK;

- válassza ki a „Hangjelzés hangereje” lehetőséget a parkolást segítő rendszer hangerejének beállításához a 8 vagy a 9 vezérlőelemmel.

A parkolást segítő rendszer automatikus kikapcsolása

A rendszer kikapcsol:

- ha a gépkocsi sebessége nagyobb kb. 10 km/h-nál;

- gépkocsitól függően, ha a gépkocsi körülbelül három másodpercnél hosszabb ideig áll, és a rendszer akadályt érzékel (például közlekedési dugóban stb.);

- ha a kézi sebességváltó üres állásban vagy az automata sebességváltó N vagy P állásban van;

- ha a rendszer üzemzavart észlel.

Jegyzet: ha a járművet a rendszer által felismert vonóhoroggal látták el, csak a hátsó parkolást segítő rendszer kapcsol ki.

Parkolást segítő rendszer kikapcsolása kézzel

Ha a rendszer által fel nem ismert vonóhorog, tartófelszerelés vagy utánfutó van az ultrahangos érzékelők előtt, kapcsolja ki a rendszert.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, minden hátramenetbe kapcsoláskor körülbelül három másodpercen keresztül hangjelzés hallatszik, és a(z) „Ellenőriztesse a parkolóradart” üzenet jelenik meg a kijelző-egységen. Forduljon márkaszervizhez

PARKOLÓRADAROK

EASY PARK ASSIST FÉLAUTOMATA PARKOLÓASSZISZTENS