Vissza a listához

PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A berendezés működési elve

A nyilakkal jelölt ultrahangos érzékelők 1 a hátsó lökhárítóba vannak szerelve, (és járműtől függően az elülső lökhárítóba is) a jármű és valamilyen akadály közötti távolság méréséhez.

Ez olyan ismétlődő hangjelzést ad, amelynek gyakorisága a jármű mögötti tárgy közelségével arányosan nő, és ha ez a távolság eléri a 30 centimétert, a hang folyamatossá válik.

A gépkocsi típusától függően a rendszer a gépkocsi előtt, mögött és oldalán észleli az akadályokat.

Ha a gépkocsi kb. 10 km/h-nál kisebb sebességgel halad, a parkolást segítő rendszer aktív marad.

A funkció nem veszi figyelembe a vontató- vagy hordozórendszereket, amelyeket a rendszer nem ismer fel.

Az 1 ultrahangos érzékelők helye

Győződjön meg arról, hogy az 1 nyilakkal jelölt ultrahangos értékelőket semmi sem takarja (piszok, sár, hó vagy rosszul felszerelt rendszámtábla), nem érte ütés, nem módosították (beleértve a fényezést is) és a gépkocsi elején és/vagy hátulján (gépkocsitól függően az oldalán) nincs felszerelt tartozék.

Ez egy kisegítő funkció, amely hangjelzések segítségével jelzi a jármű és a mögötte levő tárgy távolságát a tolatás során.

Semmiképpen nem helyettesíti az éberséget vagy a vezető felelősségét a hátramenet során.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie azokra az esetleges hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

Megjegyzés:2 kijelző hangjelzésekkel kiegészítve megjeleníti a gépkocsi környezetét.

Az oldalsó érzékelés bekapcsolódásához a gépkocsival meg kell tenni néhány métert.

Ha az összes zóna szürke hátterű, a gépkocsi körüli összes területet figyeli a rendszer:

- A:a gépkocsi környezetének elemzése folyamatban;

- B: a gépkocsi környezetének elemzése befejeződött.

Működés

A rendszer érzékeli a gépkocsi elejéhez, hátuljához és oldalaihoz közel elhelyezkedő tárgyak többségét.

A gépkocsi és az akadály közötti távolságtól függően a hangjelzés gyakorisága egyre nő egészen körülbelül 20 cm-ig (akadály a gépkocsi oldalánál) és körülbelül 30 cm-ig (akadály a gépkocsi elejénél vagy hátuljánál), ezután folyamatossá válik. A zöld, narancs (vagy a gépkocsi típusától függően sárga) és piros zónák a kijelzőn C jelennek meg.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rendszer későn figyelmeztet az akadállyal való ütközés veszélyére, ha művelet közben változik a gépkocsi által leírt pálya.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Akadályok észlelése oldalt

A kerekek irányából következtetve a rendszer meghatározza a gépkocsi által leírt pályát, és tájékoztat, hogy fennáll-e a gépkocsi oldalánál elhelyezkedő akadállyal 3 történő ütközés veszélye.

Ha a rendszer oldalsó akadályt észlel:

- az akadály közelebb kerülésével egyre gyakoribbá, majd folyamatossá válnak a hangjelzések. A zöld, narancssárga és piros területek megjelennek a kijelzőn D;

- ha nincs ütközésveszély, az akadály közelebb kerülése nem vált ki hangjelzést. A zöld, narancssárga és piros területek csíkozva jelennek meg a kijelzőn D.

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rendszer későn figyelmeztet az akadállyal való ütközés veszélyére, ha művelet közben változik a gépkocsi által leírt pálya.

Multimédia képernyővel felszerelt gépkocsik

Bekapcsolás/kikapcsolás

Az ultrahang-érzékelőkkel lefedett különböző zónák be- vagy kikapcsolásához a 4 multimédia képernyőn tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

Válassza az „ON ” vagy az „OFF” opciót.

Beállítások

Gépkocsitól függően, járó motor esetén bizonyos beállítások beállíthatóak a 4 multimédia képernyőn. További információkért tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

A parkolást segítő rendszer hangereje

Állítsa be a parkolást segítő rendszer hangerejét a(z) + vagy a(z) - pont megérintésével.

A rendszer hangja

Lehetővé teszi a rendszerhang kiválasztását.

A rendszer hangjának kikapcsolása

Kapcsolja be vagy ki a parkolást segítő rendszer hangját.

Megjegyzés: ha kikapcsolja a hangot, a rendszer nem fog hangjelzéssel figyelmeztetni az akadályok közeledésére.

A motor beindításakor a rendszer előhívja a gyújtás kikapcsolása előtt legutóbb tárolt állapotot.

Ha a gépkocsi 10 km/h-nál kisebb sebességgel halad, bizonyos zajforrások (motorkerékpár, tehergépkocsi, légkalapács stb.) előidézhetik a parkolást segítő rendszer hangjelzéseit.

Multimédia képernyővel nem felszerelt gépkocsik

Bekapcsolás/kikapcsolás

Álló gépkocsi esetén nyomja meg a 6 gombot a parkolást segítő rendszer kikapcsolásához. A kapcsolóba épített visszajelzőlámpa 5 kigyullad. A funkció bekapcsolásához nyomja meg ismét a 6 gombot. Az 5 kapcsolóba épített visszajelzőlámpa kialszik.

A motor beindításakor a rendszer előhívja a gyújtás kikapcsolása előtt legutóbb tárolt állapotot.

Az első, hátsó és oldalsó parkolást segítő rendszerrel felszerelt járművek különleges funkciója

A funkciót a kijelzőegységen is be- vagy kikapcsolhatja:

- álló gépkocsi esetén nyomja meg a 7 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 8 vagy 9 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 10 OK ;

- nyomja meg a 8 vagy 9 gombot többször az „PARKOLÓ SEGÉD” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 10 OK;

- a funkció be- vagy kikapcsolásához válassza az „ON” vagy az „OFF” lehetőséget.

Ha a 6 gombbal nem lehet visszakapcsolni a parkolást segítő funkciót, ellenőrizze, hogy a funkció nincs-e kikapcsolva a kijelzőegységen. A visszakapcsoláshoz olvassa el „Az első, hátsó és oldalsó parkolást segítő rendszerrel felszerelt járművek különleges funkciója” című bekezdést.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációja).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.

Beállítások

- Álló gépkocsi esetén nyomja meg a 7 gombot többször a „Jármű” lap megjelenítéséhez;

- nyomja meg a 8 vagy 9 gombot többször a „Beállítások” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 10 OK;

- nyomja meg a 8 vagy 9 gombot többször az „PARKOLÓ SEGÉD” menü eléréséhez. Nyomja meg a kapcsolót 10 OK;

- válassza ki a „Hangjelzés hangereje” lehetőséget a parkolást segítő rendszer hangerejének beállításához a 8 vagy a 9 vezérlőelemmel.

A parkolást segítő rendszer automatikus kikapcsolása

A rendszer kikapcsol:

- ha a gépkocsi sebessége nagyobb kb. 10 km/h-nál;

- gépkocsitól függően, ha a gépkocsi körülbelül három másodpercnél hosszabb ideig áll, és a rendszer akadályt érzékel (például közlekedési dugóban stb.);

- ha a kézi sebességváltó üres állásban vagy az automata sebességváltó N vagy P állásban van;

- ha a rendszer üzemzavart észlel.

Jegyzet: ha a járművet a rendszer által felismert vonóhoroggal látták el, csak a hátsó parkolást segítő rendszer kapcsol ki.

Parkolást segítő rendszer kikapcsolása kézzel

A funkció le kell tiltani, ha:

- ha olyan vonóhorog, tartófelszerelés vagy utánfutó van az ultrahangos érzékelők előtt, amelyeket a rendszer nem ismer fel;

- abban az esetben, ha az ultrahangos érzékelők sérültek.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, minden hátramenetbe kapcsoláskor körülbelül három másodpercen keresztül hangjelzés hallatszik, és a(z) „Ellenőriztesse a parkolóradart” üzenet jelenik meg a kijelző-egységen. Forduljon márkaszervizhez

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják az érzékelők helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- Az érzékelők helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megszakíthatják a rendszer működését, vagy károsíthatják, például:

- rossz időjárási viszonyok (eső, hó, jégeső, jegesedés stb.);

- erős elektromágneses hullámoknak való kitettség esetén (nagyfeszültségű vezetékek alatt stb.);

- bizonyos típusú zajok (motorkerékpár, teherautó, pneumatikus fúrógép stb.);

- nem kompatibilis vontatógolyó vagy horog felszerelése;

- ...

A téves vagy elmaradó riasztások esélye megnő.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A rendszer működésének korlátai

- A rendszer megfelelő működése érdekében az érzékelők környékét tisztán kell tartani, és ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a gépkocsi közelében haladó kisebb tárgyakat (motorkerékpárok, kerékpárok, gyalogosok stb.) nem ismeri fel a rendszer.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékel olyan tárgyakat, amelyek túl közel vannak a járműhöz.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem figyelmezteti, ha a többi gépkocsi vagy tárgy haladási sebessége jelentősen eltér.

- Ha a manőver során megváltozik a pálya, akkor előfordul, hogy a rendszer lassan tudja jelenteni az akadályokat.

- Amikor a jármű pótkocsit vontat, a hátsó parkolássegítő rendszert ki kell kapcsolni.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- az érzékelők környéke megsérült;

- a járművet olyan vontatószerkezettel látták el, amelyet a rendszer nem ismer fel (elektromos adapter, golyó, horog, stb.).

PARKOLÓRADAROK

EASY PARK ASSIST FÉLAUTOMATA PARKOLÓASSZISZTENS