MOZGATHATÓ VÁLASZFAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Az elválasztórács elfordítása

- Kapcsolja ki az elülső utasoldali airbag GYERMEKEK BIZTONSÁGA: első utasoldali airbag kikapcsolása, bekapcsolása;

- Helyezze az ülést lapos helyzetbe ELSŐ ÜLÉSEK;

- oldja ki a válaszfal mozgó részét a retesz felemelésével 1 és 2;

- mielőtt elforgatja a mozgatható részt, ellenőrizze, hogy az 1 és 2 reteszek nyitott helyzetben vannak;

- fordítsa el a mozgó részt 90 fokkal, rögzítse ott 3 a retesz leeresztésével 2. Győződjék meg arról, hogy a zárszerkezet megfelelően van rögzítve 2.

Kezeléskor ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv ne sérüljön meg.

Ügyeljen arra, hogy a rács mozgó része menet közben mindig rögzítve legyen.

Sérülésveszély.

A biztonság kedvéért rögzítse a lehajtott üléssel padlón szállított tárgyakat.

Mielőtt visszaállítaná a válaszfalat eredeti helyzetébe, állítsa be a reteszeket 1 és 2 nyitott helyzetbe.

Állítsa vissza az elforgatható részt a kiindulási helyzetbe, és rögzítse a 2 reteszt, majd az 1 reteszt is. Győződjön meg róla, hogy az 1 és a 2 retesz rögzítése megfelelő.

Jegyezze meg: mielőtt az elforgatható részt visszahelyezné a kiinduló helyzetbe, ellenőrizze, hogy a rögzítési pontok 5 tiszták.

Az elfordított válaszfal használata esetén a védőhálót 4 még részlegesen sem szabad eltávolítani vagy szétszerelni.

Sérülésveszély a tárgyaknak a hátsó rakodóterületről való előrezuhanása miatt fékezés közben.