ELEKTRONIKUS PARKOLÓFÉK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rásegítéses működés

Parkolófék behúzása

A gépkocsi legyen álló helyzetben, rögzíthető az elektromos parkolófékkel:

- megnyomva a motorindító/-leállító gombot 1 vagy a gyújtáskapcsolót 2 (aON 2” helyzetbe fordítva);

vagy

- ha a vezető biztonsági öve nincs bekapcsolva;

vagy

- ha a vezetőoldali ajtó nyitva van;

vagy

- automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik esetén, ha a(z) állást P kapcsolták.

Más esetekben, például a motor lefulladása esetén, vagy ha a Stop and Start funkció miatt készenléti állapotba kerülne STOP AND START FUNKCIÓ, az automata parkolófék ilyenkor nem húz be automatikusan. Ilyenkor a parkolóféket kézzel kell behúzni. Bizonyos országokban a rásegítéses fékbehúzás nem működik. Tájékozódjon a „Kézi működtetés” című fejezetben.

Az automata parkolófék behúzását a kijelzőegységen a „Parkolófék behúzva” üzenet és a } visszajelzőlámpa igazolja vissza, a 4 kapcsolón pedig a 3 visszajelzőlámpa.

A motor leállítását követően, a visszajelző-lámpa 3 az automata parkolófék behúzása után néhány perccel kialszik, és a gépkocsi zárásakor kialszik a visszajelző-lámpa }.

Mielőtt elhagyja a járművet, ellenőrizze, hogy az automatikus parkolófék be van-e húzva. A parkolófék behúzását az ajtók bezárásáig a figyelmeztető lámpa 3 kigyulladása jelzi a kapcsolón 4, a kijelzőegységen pedig a figyelmeztető lámpa } kigyulladása.

Rásegítéses művelet (folytatás)

Megjegyzés: bizonyos esetekben (elektronikus parkolófék meghibásodása, a rögzítőfék kézi kioldása, stb.), egy hangjelzés hallható és az „Húzza be a kéziféket” üzenet jelenik meg a műszerfalon, ami figyelmezteti a parkolófék kioldására.

- járó motornál: a vezetőoldali ajtó nyitásakor;

- álló motornál (például ha a gépjármű lefullad): az egyik első ajtó nyitásakor.

Ebben az esetben húzza meg, majd engedje el a kapcsolót 4 az automata parkolófék behúzásához.

A parkolófék rásegítéses kiengedése

A rögzítőfék a jármű beindításakor és a gyorsítás megkezdésekor, illetve a sebességváltókar P állásából való kikapcsolásakor oldódik.

Kézi működtetés

Az elektronikus parkolóféket manuálisan is vezérelheti.

Az elektromos parkolófék behúzása kézzel

Húzza meg a kapcsolót 4. A figyelmeztető lámpa 3 és a figyelmeztető lámpa } a kijelzőegységen világít.

Az elektromos parkolófék kioldása kézzel

Nyomja meg a gombot 1 anélkül, hogy a pedálokra lépne vagy a gyújtáskapcsolót 2 a gyújtás bekapcsolásához „ON 2” helyzetbe fordítaná. Nyomja le a fékpedált, majd a kapcsolót 4: a visszajelző lámpa 3 a kapcsolón és a } kijelzőegységen kialszik.

Mielőtt elhagyja a járművet, ellenőrizze, hogy az automatikus parkolófék be van-e húzva. A parkolófék behúzását az ajtók bezárásáig a figyelmeztető lámpa 4 kigyulladása jelzi a kapcsolón 4, a kijelzőegységen pedig a figyelmeztető lámpa } kigyulladása.

Pillanatnyi megállás

Az elektronikus parkolófék kézi aktiválásához (ha megáll egy piros lámpánál vagy ha a járművet megállítja járó motor mellett stb.): húzza meg és engedje el a 4 kapcsolót. A gépjármű újraindításakor a kioldás automatikus.

Különleges esetek

Lejtőn vagy vontatmánnyal történő parkoláskor húzza meg a kapcsolót 4 néhány másodpercre a maximális rögzítés elérésére.

Parkolás kiengedett parkolófékkel (például fagyveszély esetén):

- állítsa le a motort a stop/start gomb megnyomásával 1 vagy a gyújtáskapcsolóval 2;

- kapcsoljon bármely fokozatba vagy a P állásba: a meghajtott kerekek mechanikusan rögzítve vannak;

- oldja ki a vezető biztonsági övét;

- nyissa ki a vezetőoldali ajtót;

- oldja ki kézzel az elektronikus rögzítőféket (lásd az előző oldalon az „Elektronikus rögzítőfék kézi kioldása” című részt);

- a járműtől függően a rögzítőfék automatikusan bekapcsol. Manuálisan kell kioldania.

Ha az „Elektromos hiba”, az „Ellenőrizze az akkumulátort” vagy a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet jelenik meg, a járművet indításgátlás alá kell helyezni az első fokozat választásával (mechanikus sebességváltó esetén), vagy P helyzetbe állítással (automata sebességváltó esetében) vagy a 4 kapcsoló mintegy 10 másodpercig tartó meghúzásával.

Ha a lejtő és a körülmények megkövetelik, ékelje ki a jármű kerekeit.

A gépkocsi elgurulhat.

Forduljon márkaszervizhez.

A kijelzőegység hibáját jelzi a (hang)jelzés hiánya. Ez arra figyelmezteti, hogy feltétlenül álljon meg, amint azt a forgalmi viszonyok lehetővé teszik. Rögzítse megfelelően a gépjárművet, és forduljon márkaszervizhez.

Automata sebességváltóval rendelkező változatok

Ha a vezetőoldali ajtó nincs vagy rosszul van becsukva és a motor jár, biztonsági okokból, az automatikus kioldás kikapcsolt helyzetben van (nehogy a gépjármű elguruljon a vezető nélkül). Ha a gépkocsivezető lenyomja a gázpedált, a kijelzőegységen megjelenik az „Engedje ki kézzel” üzenet.

Sose hagyja el a gépkocsiját P fokozatba váltás és a motor kikapcsolása nélkül. Ha a motor jár, a sebességváltó sebességben van, a jármű álló helyzetében gázadással el tud indulni.

Balesetveszély.

Működési rendellenességek

- Hiba esetén a visszajelző lámpa © kigyullad a kijelzőegységen, a(z) „Ellenőriztesse a parkolóféket” üzenet és bizonyos esetekben a visszajelző lámpa } kíséretében.

Forduljon sürgősen márkaszervizhez.

- Az automata parkolófék meghibásodása esetén, a visszajelző-lámpa ® kigyullad a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet, hangjelzés és bizonyos esetekben a figyelmeztető lámpa } kíséretében.

Azonnal álljon meg a forgalmi viszonyoknak megfelelően.