Vissza a listához

VEZETÉST SEGÍTŐ BERENDEZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gépjárműtől függően a következőket tartalmazhatja:

- blokkolásgátló rendszer (ABS);

- az elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC) alulkormányzás-ellenőrző rendszerrel, oldalszeleket figyelő rendszerrel és kipörgésgátlóval;

- vészfékezést segítő rendszer;

- emelkedőn való elindulást segítő rendszer;

- az utánfutóval történő vezetést segítő berendezés;

- kipörgésgátló rendszer - Extended grip.

A következő oldalak egyéb vezetést segítő rendszerek leírását tartalmazzák.

Ezek a funkciók segítséget jelentenek szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

Ez a funkció nem helyettesíti a gépkocsivezetőt. Nem tolják ki a gépkocsi határait, ne vezessen miattuk gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

Blokkolásgátló rendszer (ABS)

Intenzív fékezés esetén az ABS rendszer elkerülhetővé teszi a kerekek blokkolódását, ezáltal csökken a féktávolság és Ön megőrizheti uralmát a gépjármű felett.

Ezekben az esetekben lehetőség van fékezés közben is kikerülő manővert megvalósítani. A rendszer lehetővé teszi a féktávolság optimalizálását is, különösen csúszós útfelületen (nedves útfelület stb.).

A rendszer minden egyes működésbe lépésekor rezgések érezhetők a fékpedálon. Az ABS semmilyen módon nem javítja a gépkocsi útfelülethez és az úttartáshoz kötődő gépkocsi fizikai teljesítményét. Feltétlenül tartsa be az óvatossági szabályokat (megfelelő követési távolság, stb.).

Veszélyhelyzetben teljes erővel és folyamatosan fékezzen. Szükségtelen a fékpedál pumpálása. Az ABS szabályozza a rendszer által alkalmazott fékezési erőt.

Működési rendellenességek

- A(z) © és a(z) x jelzés kigyullad a műszerfalon a(z) „Ellenőrizze az ABS-t”, a(z) „Ellenőriztesse a fékrendszert” és a(z) „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet kíséretében: ez azt jelenti, hogy a(z) ABS, a(z) ESC és a vészfékezést segítő rendszer ki van kapcsolva. A fékrendszer továbbra is működőképes;

- A(z) x, a(z) D, a(z) © és a(z) ® jelzés világít a kijelzőegységen a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet kíséretében: ez a fékrendszer meghibásodását jelzi.

Mindkét esetben vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

A fékrendszerek részlegesen működnek. Mindenesetre veszélyes hirtelen fékezni, de a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal meg kell állnia. Forduljon márkaszervizhez.

Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESC) alulkormányzás-ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel

ESC Dinamikus menetstabilizáló rendszer

A rendszer segít megőrizni az uralmat a gépkocsi felett kritikus vezetési helyzetekben (valamilyen akadály kikerülése, tapadás megszűnése kanyarban stb.).

A berendezés működési elve

A kormánykeréken elhelyezett érzékelő lehetővé teszi a kívánt kanyarodási ív kiszámítását.

A gépkocsin elhelyezett további érzékelők érzékelik a valódi ívet.

A rendszer összehasonlítja a vezető parancsait a gépkocsi által leírt ívvel, és ha szükséges, korrigál azáltal, hogy bizonyos fékeket működtet, és/vagy változtat a motor teljesítményén. Ha a rendszer működik, a figyelmeztető lámpa villog a kijelzőegységen.

Alulkormányzás-védelem

Ez a rendszer optimalizálja az ESC működését alulkormányozottság esetén (az első futómű megcsúszása).

Oldalszélfigyelő rendszer

Ez a rendszer optimalizálja a(z) ESC műveleteit és segít a jármű kormányzásában az oldalszél irányának megváltozása esetén. Ez segít megtartani a gépkocsi pályáját fékhasználat segítségével.

Ha a rendszer aktív, a visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen.

kipörgésgátló rendszer

A rendszer korlátozza a meghajtott kerekek kipörgését, és így segít a gépkocsi irányításában indítási, illetve gyorsulási vagy lassítási szituációkban.

A berendezés működési elve

A kerekeken elhelyezett érzékelők segítségével a rendszer méri és összehasonlítja a meghajtott kerekek sebességét minden pillanatban, és így érzékeli a kipörgést. Ha valamelyik kerék kipörög, a rendszer bekapcsolja a féket a keréken egészen addig, amíg a kerékre jutó nyomaték megfelel a kerék alatti tapadásnak.

A rendszer hat a motor fordulatszámára is, hozzáigazítva azt a kerekek tapadásához, függetlenül a gázpedál működtetésétől.

Bizonyos helyzetekben (nagyon puha talajon való közlekedéskor, hóban, sárban vagy hólánc használatakor) a rendszer csökkentheti a motor teljesítményét a kipörgés megakadályozása érdekében.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, az „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet jelenik meg és a © valamint a figyelmeztető lámpa világít a kijelzőegységen. Ebben az esetben az ESC és a kipörgésgátló rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon márkaszervizhez

A kipörgésgátló funkció kikapcsolása

Bizonyos helyzetekben (nagyon puha talajon való közlekedéskor, hóban, sárban vagy hólánc használatakor) a rendszer csökkentheti a motor teljesítményét a kipörgés megakadályozása érdekében. Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, kikapcsolhatja a kapcsoló 1 megnyomásával. Ebben az esetben a kijelzőegységben található visszajelző lámpa folyamatosan világít, és a következő üzenet is megjelenik: „ESC kikapcsolva”. Ez a művelet kikapcsolja a kipörgésgátlót, de nem kapcsolja ki az elektronikus menetstabilizálót.

A kipörgésgátló rendszer kiegészítő biztonságot nyújt, így nem tanácsos kikapcsolni a vezetés során. Amint lehet, kapcsolja be újra, az 1 kapcsoló ismételt megnyomásával.

Megjegyzés: a funkció automatikusan működésbe lép a gépkocsi gyújtásának ismételt bekapcsolásakor.

Vészfékezést segítő rendszer

Ez az ABS kiegészítő rendszere, amely a gépkocsi féktávolságának csökkentését segíti elő.

A berendezés működési elve

A rendszer lehetővé teszi a vészfékezés érzékelését. Vészfékezés esetén a fékrendszer azonnal maximális hatást fejt ki, és működésbe lép az ABS.

Az ABS fékezés mindaddig fennmarad, amíg a pedált nem engedi fel.

A féklámpák kigyulladnak

A vészvillogók gépkocsitól függően erőteljes lassításkor kigyulladhatnak.

Fékezést elősegítő rendszer

Gépjárműtől függően, ha hirtelen felengedi a gázpedált, a rendszer előkészíti a fékezést a féktávolság csökkentése érdekében.

Különleges esetek

Sebességtartó használata során:

- ha használja a gázpedált, a gázpedál felengedésekor a rendszer bekapcsolódhat;

- ha nem használja a gázpedált, a rendszer nem lép működésbe.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a kijelzőegységen a „Ellenőriztesse a fékrendszert” üzenet jelenik meg és a © figyelmeztető lámpa világít.

Forduljon márkaszervizhez

Emelkedőn való elindulást segítő rendszer

Attól függően, hogy az emelkedő milyen meredek, a rendszer segíti a vezetőt egy emelkedőn való induláskor. A fékek automatikus behúzásával megakadályozza a gépjármű hátragurulását, amikor a vezető leveszi a lábát a fékpedálról a gázpedál működtetésének érdekében.

A rendszer működése

Csak akkor működik, ha a sebességváltó nem üres állásban van (nem N vagy P helyzet automata sebességváltó esetén), és ha a gépjármű álló helyzetben van (fékpedál lenyomva).

A rendszer kb. 2 másodpercig tartja meg a gépjárművet. Ezt követően a fék fokozatosan kienged (a gépjármű a lejtőtől függően gurul).

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszer nem tudja minden esetben teljesen megakadályozni a gépjármű hátragurulását (nagyon meredek lejtő stb.).

A vezető minden esetben működtetheti a fékpedált, hogy ezzel megakadályozza a hátragurulást.

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszert nem szabad hosszabb leállásra használni: használja a fékpedált.

Ez a funkció nem a gépjármű állandó rögzítésére való.

A gépjármű megállításához szükség esetén használja a fékpedált.

A vezetőnek különösen figyelmesnek kell lennie, ha csúszós, alacsony tapadású felületen vezet.

Súlyos balesetveszély.

Az utánfutóval történő vezetést segítő berendezés

Utánfutó használatakor a rendszer segít megtartani a gépkocsi feletti uralmat. Észleli az utánfutó vontatásából eredő, különleges vezetési körülmények között fellépő kilengést.

Működési feltételek

- A vontatószerkezetet minősített szerviznek kell jóváhagynia;

- a nyalábot márkaszerviznek kell jóváhagynia;

- a vonóhorgot a gépkocsihoz kell kapcsolni.

A berendezés működési elve

A funkció biztosítja a gépkocsi stabil helyzetét:

- az első kerekek aszimmetrikus fékezése által, az utánfutó kilengésének csökkentése érdekében;

- a négy kerék fékezése és a motornyomaték csökkentése által, a gépkocsi sebességének mérséklése érdekében, amíg a kilengés meg nem szűnik.

A visszajelzőlámpa tájékoztatásul villog a kijelzőegységen.

Kipörgésgátló rendszer - „Extended grip

Ha a gépkocsi rendelkezik tapadás ellenőrző rendszerrel, ez a rendszer lehetővé teszi korlátozott tapadású úton (puha talaj stb.) a gépkocsi feletti irányítás megőrzését.

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

A funkciók nem avatkoznak be a vezető helyett. A gépkocsi lehetőségeinek korlátain nem változtatnak, a vezető ezért ne vezessen gyorsabban. Semmilyen körülmények között sem helyettesíthetik sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

„Automatikus” üzemmód

Amikor a gépkocsi elindul, a kijelzőegységen megjelenik a következő üzenet: „Auto üzemmód aktív”.

Az alapértelmezett „Automatikus” üzemmód normál útviszonyok (száraz, nedves időjárás, enyhe havazás stb.) mellett optimális működést biztosít.

Az „Automatikus” üzemmód a kipörgésgátló rendszer funkcióit használja.

A motor leállítása után a gépkocsi mindig „Automatikus” üzemmódban indul újra.

„Laza útfelület” üzemmód

Nyomja meg a kapcsolót 2: a visszajelző lámpa a következő üzenet kíséretében megjelenik a kijelzőegységen: „Gyenge tapadás üzemmód aktív”, amelyet egy másik üzenet követ „ESC kikapcsolva”. Ez a helyzet laza útfelület esetén (sár, homok, avar stb.) optimális használatot tesz lehetővé. Ebben a pozícióban a motorfordulatszám a járművezető ellenőrzése alatt marad.

Gumiabroncsok

Ha a gumiabroncsok cseréje szükséges, csak azonos gumiabroncsok szerelhetők fel (azonos márka, méret, típus és mintázat).

Legyenek azonosak a gyári gumikkal, vagy a márkaszerviz által ajánlott típusúak legyenek.

EXTENDED GRIP TAPADÁSSEGÍTŐ RENDSZER

KIPÖRGÉSGÁTLÓ (ESC)