Vissza a listához

KÜLSŐ VILÁGÍTÁS ÉS KÜLSŐ JELZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Helyzetjelző lámpa

Forgassa a gyűrűt 2 úgy, hogy a szimbólum a jellel 3 szemben legyen:

Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

Nappali világítás bekapcsolás funkció

A nappali világítás a kapcsolókar 1 működtetése nélkül is automatikusan bekapcsol a motor beindításakor (kizárólag elöl), a motor leállításakor pedig kikapcsol.

k Tompított fényszórók

Kézi működtetés

Forgassa a gyűrűt 2 úgy, hogy a szimbólum a jellel 3 szemben legyen: Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

Automatikus működés

(típustól függően)

Forgassa a gyűrűt 2, hogy az AUTO szimbólum a jellel 3 szembe kerüljön: járó motor esetén a tompított fényszórók a külső fényviszonyok függvényében automatikusan be- vagy kikapcsolódnak, a kapcsolókar 1 működtetése nélkül.

A gépkocsitól függően a tompított fényszórók automatikusan bekapcsolnak az ablaktörlő lapátok néhány törlési ciklusa után.

Éjszakai vezetés előtt ellenőrizze az elektromos berendezések állapotát, és állítsa be a fényszórókat (ha a jármű terhelése eltér a megszokottól).FÉNYSZÓRÓK BEÁLLÍTÁSA. Ellenőrizze, hogy a fényszórókat semmi sem takarja (piszok, sár, hó, szállított tárgy stb.).

á Fényszóró

Járó motor és bekapcsolt tompított fényszórók mellett nyomja meg a kombinált kapcsolókart 1. Ez a visszajelző-lámpa világít a kijelzőegységen.

Ha ismét a tompított fényszórókat akarja bekapcsolni, húzza újra maga felé a kombinált kapcsolókart 1.

„Lámpák emelése vezetés közben” funkció

(típustól függően)

A távolsági fényszórók bekapcsolásakor a „Lámpák emelése vezetés közben” funkció javítja a látási viszonyokat a gépkocsivezető számára a tompított és távolsági fényszórók automatikus emelésével.

A távolsági fényszórók kikapcsolásakor a tompított fényszórók visszatérnek eredeti pozíciójukba.

Automata távolsági fényszóró:

Gépjárműtől függően, a rendszer automatikusan be- és kikapcsolja a távolsági fényszórókat. A belső visszapillantó tükör mögött elhelyezett kamera segítségével felismeri a gépkocsi előtt és az ellentétes irányú sávban haladó járműveket.

A távolsági fényszórók automatikusan kigyulladnak, ha:

- - gyengék a külső fényviszonyok;

- - más jármű vagy külső világítás nem észlelhető;

- a gépkocsi sebessége nagyobb mint kb. 40 km/h.

Ha a fenti feltételek közül egy sem teljesül, a rendszer a tompított fényszórókat kapcsolja be.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

Az automata távolsági fényszórók bekapcsolásához:

- forgassa el a gyűrűt 2 úgy, hogy az AUTO szimbólum a 3 jellel szembe kerüljön;

- nyomja meg a kapcsolókart 1.

A kijelzőegységen megjelenik a visszajelzőlámpa.

A rendszert bizonyos körülmények megzavarhatják :

- szélsőséges időjárási viszonyok (eső, hó, köd stb.);

- a szélvédőn vagy kamerán szennyeződés, eléjük helyezett tárgyak, stb;

- a gépkocsi mögött vagy ellentétes irányban haladó jármű gyenge vagy rosszul észlelhető világítása;

- az első fényszórók hibás beállítása;

- fényvisszaverő felületek;

- ...

Automata távolsági fényszóró (folytatás)

Az automata távolsági fényszórók kikapcsolásához:

- forgassa a 2 gyűrűt az AUTO pozíciótól eltérő helyzetbe;

vagy

- húzza meg a kapcsolókart 1.

A visszajelzőlámpa kialszik a kijelzőegységen.

Megjegyzés: a távolsági fényszórók működésbe lépnek fel az automata távolsági fényszóró funkció kikapcsolásakor.

Működési rendellenességek

Amikor a kijelzőegységen az „Ellenőrizze az auto fényszórót” üzenet megjelenik, a rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon a márkaképviselethez.

A szélvédő közelében a kamera alatt elhelyezett hordozható navigációs berendezés éjszakai használata megzavarhatja a távolsági fényszórók automatikus ki- és bekapcsolásáért felelős rendszer működését (fényvisszaverődés a szélvédőn).

A távolsági fényszórók automatikus ki- és bekapcsolásáért felelős rendszer nem helyettesíti a vezetőt, aki a gépkocsi külső világítását az aktuális fény- és útviszonyoknak megfelelően kell, hogy alakítsa.

A lámpák kikapcsolása

A lámpák automatikusan kialszanak a motor leállítása után, a vezetőoldali ajtó kinyitásakor vagy a jármű bezárásakor. Ebben az esetben a motor indításakor a lámpák újra felgyulladnak, ha a gyűrű 2 a megfelelő helyzetben van.

Megjegyzés: ha a ködlámpa be van kapcsolva, a világítás automatikus kikapcsolása nem működik.

Üdvözlő és elköszönő funkció

(típustól függően)

A funkció bekapcsolt állapotában a nappali világítás és a hátsó helyzetjelző lámpák automatikusan kigyulladnak a kártya észlelésekor vagy a gépkocsi központi nyitásakor.

Automatikusan kikapcsolódnak:

- a bekapcsolásuk után körülbelül egy perccel;

- a motor beindításakor, a világítás kapcsolókarjának helyzetétől függően;

vagy

- a gépkocsi zárásakor.

A funkció be/kikapcsolása

A külső vétel be- és kikapcsolásával kapcsolatban tájékozódjon a multimédia rendszer útmutatójában.

Válassza az „ON” vagy az „OFF” opciót.

Hangjelzés arra az esetre, ha a világítás égve maradt

A vezetőoldali első ajtó kinyitásakor, ha a gyújtás ki van kapcsolva, hangjelzés figyelmeztet, ha a lámpák égve maradtak.

Működési rendellenességek

Ha a(z) „Ellenőriztesse a világítást” üzenet jelenik meg a visszajelzőlámpa © kíséretében, és a visszajelző lámpa k villog a kijelzőegységen, ez a világítás meghibásodására utal.

Forduljon a márkaképviselethez.

„Külső tájékozódó világítás”

Ez a funkció lehetővé teszi a helyzetjelző lámpa és a tompított fényszóró rövid idejű bekapcsolását (pl. kapu nyitásához).

Kikapcsolt gyújtás és világítás, valamint a 2 gyűrű AUTO állása mellett húzza maga felé az 1 kapcsolókart: a helyzetjelző lámpák és a tompított fényszóró körülbelül 30 másodpercre bekapcsol a kijelzőegység š és k visszajelzőlámpái mellett.

Az idő meghosszabbításához a kart négy alkalommal húzhatja meg (legfeljebb körülbelül két perc időtartam).

A művelet visszajelzéseképpen a(z) „Megvilágítás _ _ _” üzenet és a világítás időtartama lesz látható a kijelzőegységen. Ekkor bezárhatja a gépkocsit.

A világításnak az automatikus kikapcsolódása előtt történő kikapcsolásához forgassa el a 2 gyűrűt bármelyik irányba, majd állítsa vissza AUTO helyzetbe.

g Első ködlámpák

(típustól függően)

Forgassa a kombinált kapcsolókar 4 középső gyűrűjét 1, hogy a szimbólum a jelzéssel 3 szembe kerüljön, majd engedje el.

A ködlámpák működése a kombinált világításkapcsoló kar állásától függ, a működését a kijelzőegységen a megfelelő visszajelzőlámpa jelzi.

Hátsó ködlámpa

Forgassa a kombinált kapcsolókar középső gyűrűjét 4, hogy a szimbólum a jelzéssel 3 szembe kerüljön, majd engedje el.

A ködlámpák működése a kombinált világításkapcsoló kar állásától függ, a működését a kijelzőegységen a megfelelő visszajelzőlámpa jelzi.

Ne felejtse kikapcsolni a ködlámpát, ha már nincs rá szükség, hogy ne zavarja a közlekedésben résztvevőket.

A világítás kikapcsolása

Forgassa el a középső gyűrűt 4újra, amíg a(z) 3 szimbólum a ködlámpa szimbólumával átellenes helyzetbe nem kerül. A megfelelő visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen.

A külső világítás lekapcsolása a hátsó ködlámpák lekapcsolását is eredményezi.

Kanyarfényszórók

(Gépjárműtől függően)

Ha előremenetben vezet, és a gépkocsi sebessége kb. 40 km/h alatti, a tompított fényszórók pedig be vannak kapcsolva: bizonyos vezetési feltételek teljesülnek (kormány helyzete, irányjelző-lámpa használata stb.), kanyarodáskor bekapcsolódik az egyik első ködfényszóró a kanyar belső ívének megvilágítása érdekében.

Ha hátrameneti sebesség van kiválasztva, és a tompított fényszórók be vannak kapcsolva, a két első ködfényszóró automatikusan világítani kezd.

Megjegyzés: amikor hátrameneti fokozatból előremeneti fokozatba vált (például egy parkolási manőver során), a két ködlámpa bekapcsol, amíg a jármű meg nem haladja a 10 km/h sebességet.

Ködös, havas időjárás esetén vagy a tetőn túllógó tárgy szállításakor a fényszórók automatikus bekapcsolása módosulhat.

A ködlámpák működését a vezető irányítja: a kijelzőegység kijelzői adnak információt a lámpák bekapcsolt állapotáról (visszajelzőlámpa világít) vagy kikapcsolt állapotáról (visszajelzőlámpa nem világít).