Vissza a listához

MOTORHÁZTETŐ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A motorháztető kinyitásához nyissa ki az ajtót, és húzza meg a műszerfal bal oldalán lévő 1 fogantyút.

Bármely, motortérben végzett művelet előtt ki kell kapcsolnia a gyújtást. A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépjármű A MOTOR INDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA: kártyás gépkocsi.

Ne támaszkodjon rá a motorháztetőre, mert véletlenül becsukhatja azt.

A motorháztető kinyitása

A nyitáshoz kissé emelje fel a motorháztetőt, és nyomja a nyelvet 2 a nyíl irányába A a kampó elengedéséhez.

Emelje fel a motorháztetőt, és kézzel kísérje végig a mozgását; a két emelőszerkezet 3 megtartja.

A motorháztető kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy az ablaktörlő-kapcsolókar kikapcsolt állapotban van.

Sérülésveszély.

A beavatkozás során ügyeljen a forró motorra. A hűtőventilátor bármikor bekapcsolódhat. A figyelmeztetőlámpa a motortérben emlékezteti erre.

Sérülésveszély.

A motorháztető bezárása

A motorháztető lezárása előtt ellenőrizze, hogy semmit nem hagyott a motortérben.

A motorháztető ismételt zárásához fogja meg a motorháztetőt középen, és kísérje végig a mozgását, amíg az 25 cm távolságra kerül a zárt helyzetétől, majd engedje el. Győződjék meg a motorháztető megfelelő rögzüléséről. Ha nem rögzül a saját súlya alatt, óvatosan nyomja meg, amíg teljesen reteszelődik.

Ellenőrizze a motorháztető megfelelő rögzülését.

Győződjön meg arról, hogy semmi nem zavarja a rögzítőrendszer megfelelő rögzülését (kavics, rongy stb.).

A motortérben végzett minden művelet után ellenőrizze, hogy nem felejtett-e ott valamit (rongyot, szerszámot stb.).

Ezek károsíthatják a motort, vagy tüzet okozhatnak.

Ha a hűtőrácsot vagy a motorháztetőt akármilyen kis ütés is éri, ellenőriztesse a motorháztető zárszerkezetét márkaszervizben.