Vissza a listához

ELEKTROMOS GÉPKOCSI: töltés

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A feltöltéshez szükséges felszerelésekkel kapcsolatos kérdésekkel forduljon márkaszervizhez.

A gépkocsi feltöltésével kapcsolatos fontos előírások

Olvassa el figyelmesen az előírásokat. Az előírások figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt, súlyos sérüléseket vagy halálos áramütést okozhat!

Feltöltés

Feltöltés közben ne nyúljon a gépkocsihoz (ne mossa le azt, ne matasson a motortérben, stb.).

Ha a töltőzsinór csatlakozójában vagy a gépkocsi töltőaljzatában vizet, rozsdásodást vagy idegen elemeket észlel, ne töltse fel a gépkocsit. Tűzveszély.

Ne nyúljon a zsinór, a háztartási konnektor vagy a töltőaljzat érintkezőihez, és ne tegyen semmit beléjük.

Sose dugja a töltőzsinórt adapterbe, elosztóba vagy hosszabbítóba.

Agregátor használata tilos!

Ne szerelje szét a gépkocsi töltőaljzatát vagy a töltőzsinórt és ne módosítson ezeken. Tűzveszély.

Töltés közben ne módosítson és ne végezzen semmilyen műveletet az elektromos berendezésen.

Ha a töltőaljzat fedelét vagy a csappantyút akármilyen kicsi ütés éri, minél előbb ellenőriztesse ezeket márkaszervizben.

Óvja a zsinór állapotát: ne taposson rá, ne tegye vízbe, ne húzza meg, ne érje ütés, stb.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a töltőkábel jó állapotban van-e.

A jármű elektromos töltőaljzatának vagy töltőkábelének károsodása (korrózió, barnulás, vágások stb.) esetén ne használja azokat. Forduljon márkaszervizhez a zsinór cseréje érdekében.

A töltőcsatlakozó fedele rögzítő mechanizmusának bármiféle bekapcsolási zavara és/vagy az elektromos töltőcsatlakozó aljzat járműről történő lekapcsolódása esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval.

Töltőkábel A

A csatlakozó speciális kialakítású, fali töltődobozhoz vagy nyilvános töltőcsatlakozó aljzathoz való csatlakozáshoz szolgál, segítségével a meghajtó akkumulátor normál töltése végezhető.

Elsősorban a vontató-akkumulátor hagyományos használat esetén történő feltöltésére szolgáló zsinór használata ajánlott.

Minden töltőkábel a jármű csomagtartójában található.

Töltőkábel B

A töltőzsinór lehetővé teszi a töltést:

- hagyományos használat esetén a kizárólag a jármű töltésére szolgáló (14A-es) aljzaton;

- alkalmanként háztartási aljzatról való töltés, például amikor Ön nem tartózkodik otthon (10 A-es töltés).

A használt aljzatokat minden esetben a töltőzsinórhoz B mellékelt használati útmutató előírásainak megfelelően kell felszerelni.

A működést illetően minden esetben figyelmesen olvassa el a töltőkábelhez B mellékelt használati útmutatót.

Sose hagyja a dobozt a zsinóron lógni. Rögzítse a kijelölt helyeken C.

Ha a feltöltés során rendellenességet észlel a töltőkábelen (kigyullad az egység D piros jelzőlámpája), azonnal hagyja abba a töltést! Tájékozódjon a zsinór használati útmutatójában.

A gépkocsi feltöltésével kapcsolatos fontos előírások

Olvassa el figyelmesen az előírásokat. Az előírások figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt, súlyos sérüléseket vagy halálos áramütést okozhat!

A töltőzsinór kiválasztása

A gépkocsihoz mellékelt normál töltőkábelek kifejezetten ehhez a gépkocsihoz való használatra készültek. Úgy alakították ki azokat, hogy megvédjék Önt az áramütés veszélyétől, amely halált vagy tűzveszélyt okozhat.

Ne használja korábbi járműve töltőzsinórját, mivel az nem alkalmas erre. Az Ön biztonsága érdekében szigorúan tilos a gyártó által nem előírt töltőzsinór használata. Ennek az előírásnak a be nem tartása tűzveszélyt vagy halálos áramütést okozhat. Az Ön gépkocsijához megfelelő töltőzsinór kiválasztása érdekében forduljon márkaszervizhez.

A töltőkábel használatával B

Olvassa el figyelmesen a töltőzsinórhoz mellékelt útmutatót, hogy megismerje a zsinór használatára vonatkozó előírásokat és az aljzat felszereléséhez előírt műszaki feltételeket.

Berendezések

Áramellátó rendszerek

Kizárólag az IEC 61851-1 szabványnak megfelelő töltőcsatlakozásokat, és a következő védelemmel ellátott csatlakozási pontokat használja:

- a használt konnektoron a megfelelő típusú 30 mA-es maradékáram-működtetésű megszakítóval;

- túláram-védőeszközt;

- túlfeszültség elleni védelemmel a villámcsapás által veszélyeztetett területeken (IEC 62305-4).

Fali csatlakozó

Speciális fali töltődobozt szakemberrel szereltessen fel!

Háztartási töltés esetén

Képzett szakemberrel ellenőriztesse, hogy minden aljzat, amelyhez a töltőkábelt csatlakoztatja, megfelel az Ön országában hatályos szabványoknak és előírásoknak, és az „Áramellátó rendszerek” című részben korábban leírt előírásoknak.

Az európai szabványoknak megfelelő töltési típusok

Váltóáram (AC)

Ha az információ megjelenik a jármű töltőaljzatán, kövesse az alábbi utasításokat.

A töltőkábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy:

- a töltőállomás bemeneti csatlakozójának színe és egyik betűje 1 megfelel-e a kábel végén lévő színnek és 4 egyik betűnek;

- a bemeneti csatlakozó színe és egyik betűje 3 megfelel-e a kábel végén lévő színnek és 5 egyik betűnek.

Töltés típusa

Váltóáram (AC)

Csatlakoztatás

Töltőállomás 1/töltőkábel 4

Jármű 3/töltővezeték 5

Az európai szabványoknak megfelelő típusú töltések (minden egyéb esetben forduljon márkaszervizhez).

Az európai szabványoknak megfelelő töltési típusok (folytatás)

Egyenáram (DC)

Ha az információ megjelenik a jármű töltőaljzatán, kövesse az alábbi utasításokat.

A töltőkábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a bemeneti csatlakozó színe és az egyik betűje 3 megfelel-e a töltőkábel színének és a végén lévő betűk 5 egyikének.

Töltés típusa

Egyenáram (DC)

Csatlakoztatás

Jármű 3/töltővezeték 5

Az európai szabványoknak megfelelő típusú töltések (minden egyéb esetben forduljon márkaszervizhez).

Töltőaljzat 3

A gépkocsi elülső részén töltőaljzat található.

Előírások

Ne töltse fel és ne parkoljon a gépkocsival szélsőséges hőmérsékleti körülmények között (forróság vagy hideg).

Ha a gépkocsi körülbelül -25°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb ideig parkol, előfordulhat, hogy az akkumulátort lehetetlen feltölteni.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ne hagyja magas töltöttségi szinten állni a gépkocsit három hónapnál tovább, különösen meleg időben.

Hideg időben történő vezetés után fel kell tölteni a meghajtó akkumulátort. Ellenkező esetben a feltöltés hosszabb ideig tarthat, de az is előfordulhat, hogy nem lehetséges.

Tanácsok

- Nagy melegben árnyékos/fedett helyen parkolja le és töltse fel a gépkocsit.

- A feltöltés lehetséges esőben és hóban.

Megjegyzés: Ha a gépkocsit hó takarja, takarítsa el a havat a töltőaljzat körüli területről, mielőtt bedugná vagy kihúzná a töltőzsinórt. Ha hó kerül az aljzatba, előfordulhat, hogy a töltőzsinór csatlakozóját nem lehet ahhoz csatlakoztatni.

A túlfeszültség elleni védelem hiányakor nem ajánlott viharos időben (villámlás, stb.) tölteni a gépkocsit.

A meghajtó akkumulátor töltési ideje függ a hátralévő energiamennyiségtől, a töltőállomás töltési áramerősségétől és a hőmérséklettől (meleg vagy hideg). Feltöltés közben a kijelzőegység mutatja. Tájékozódjon az 1. fejezet „Kijelzők és mutatók” című részében.

Probléma esetén javasoljuk, hogy a hibás zsinórt a gyárival megegyező zsinórral cserélje ki. Forduljon márkaszervizhez.

A vontató-akkumulátor feltöltése

Kikapcsolt gyújtásnál, a választókar 6 P helyzetében és nyitott ajtózárak mellett:

- vegye elő a gépkocsi csomagtartójában található töltőzsinórt;

- vegye ki a zacskójából ;

- csatlakoztassa a zsinór végét az áramforráshoz (töltőaljzat, háztartási konnektor, stb.);

- nyissa ki a töltőaljzat fedelét 7;

- nyissa ki a csappantyút 9;

- fogja meg a fogantyút 10;

- csatlakoztassa a zsinórt a gépkocsihoz;

- győződjék meg arról, hogy a töltőkábel megfelelően belepattant-e az aljzatba. A figyelmeztető lámpa kigyullad a műszerfalon, és a Z.E. 8 kék színű fény kigyullad, majd gyorsan villog.

A töltőzsinórt sem bedugni, sem kihúzni nem lehet, ha az ajtózárak zárva vannak.

A töltőzsinórt feltétlenül jól le kell tekerni, hogy ne melegedjen fel túlságosan.

Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert.

Tűzveszély.

A töltőzsinór automatikusan rögzül a gépkocsihoz. Zárt ajtózárak mellett lehetetlen kihúzni a zsinórt a gépkocsiból.

A feltöltés kezdetét az irányjelzők öt felvillanása jelzi. Üzenet jelzi a műszerfalon a hátralévő töltési időt, és a Z.E. 8 figyelmeztető lámpa lassan villog.

A teljes feltöltés végén a Z.E. 8 figyelmeztető lámpa továbbra is kéken világít, majd néhány perc után kialszik.

A gépkocsi feltöltéséhez nem szükséges megvárni, hogy az teljesen lemerüljön.

Ha a Z.E. 8 figyelmeztető lámpa piros fénnyel világít, akkor a jármű töltése nem kezdődött meg; kezdje elölről a töltési műveletet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor váltson tápforrást (pl. másik töltőállomás stb.), vagy kérje egy hivatalos márkakereskedő segítségét.

Címke 11

A címke 11 a töltőaljzat fedelén emlékezteti Önt a fedél nyitási és zárási utasításaira:

- a gépkocsi álló helyzetében a szelep és a töltőaljzat fedele nyitva lehet;

- ha a jármű halad, a szelepnek és a töltőaljzat fedelének zárva kell lennie.

A töltést felügyelő rendszer zavartalan működése érdekében ne helyezzen a gépkocsira antisztatikus szalagot.

A zsinór kihúzásakor a következőkre figyeljen

- Nyomja meg a rádiófrekvenciás távirányító gombját 12 vagy a kapcsolót 13 a jármű töltőkábelének kioldásához;

- fogja meg a fogantyút 10;

- húzza ki a töltőkábelt a járműből. A visszajelző-lámpa kialszik a kijelző-egységen;

- zárja be a csappantyút 9;

- zárja be a töltőaljzat fedelét 7;

- húzza ki a zsinórt az áramforrásból;

- tegye el a zsinórt a zacskójába, majd a csomagtartóba.

Megjegyzés: a meghajtó akkumulátor hosszú töltése után közvetlenül, a kábel forró lehet. Használja a fogantyúkat.

A töltőzsinórt kioldó gomb megnyomását követően körülbelül 30 másodperce van arra, hogy kihúzza a zsinórt, mielőtt az ismét rögzülne.

A leválasztás lépéseinek sorrendjét feltétlenül tartsa be.