Vissza a listához

ELÜLSŐ ABLAKTÖRLŐ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Első ablaktörlő

Bekapcsolt gyújtással mozgassa a kormánykerékkel párhuzamos síkban a kombinált kapcsolókart 1:

A Kikapcsolt állás

B Szakaszos törlés

Két törlés között az ablaktörlő lapátok néhány másodpercre megállnak. A gyűrű forgatásával 2 változtathatja a törlések közötti időt.

C Folyamatos lassú törlés

D Folyamatos gyors törlés

Különlegesség

Menet közben, ha a jármű megáll, az ablaktörlő sebessége csökken. A folyamatos gyors törlésről folyamatos lassú törlésre vált. Amikor a gépkocsi elindul, a törlési sebesség visszaáll az eredetire.

A kombinált kapcsolókar 1 működtetése elsőbbséget élvez és megszünteti az automatika hatását.

Automata ablaktörlés

(típustól függően)

Beindított motornál használja a kart 1.

A Kikapcsolt állás

B Automata ablaktörlés

Ebben a helyzetben a rendszer érzékeli a szélvédőn levő vizet és ehhez igazítja az ablaktörlő törlési sebességét. A gyűrű 2 elforgatásával lehetséges a kioldódási határsebesség és a törlések közötti idő módosítása.

Megjegyzés: ködös időben vagy havazásban az automatikus törlés nem szisztematikus, a vezetőnek kell kezelnie.

C Folyamatos lassú törlés

D Folyamatos gyors törlés

Az ablaktörlők mechanikus blokkolódása (pl. odafagyás szélvédőhöz stb.) esetén a rendszer automatikusan kikapcsolja az ablaktörlő tápellátását.

Első ablakmosó

Bekapcsolt gyújtás mellett húzza a kart 1 maga felé.

Rövid idejű kapcsolás működteti az ablakmosót is és egyszeri törlést eredményez.

Hosszabb idejű kapcsolás működteti az ablakmosót, háromszori törlést eredményez, amit néhány másodperc múlva egy negyedik követ.

Havas vagy fagyos időben, tisztítsa meg a szélvédőt (a belső visszapillantó tükör mögötti részt is) az ablaktörlő működtetése előtt (motor felmelegedésének veszélye miatt).

A szélvédőn végzett minden beavatkozás előtt (gépjármű mosása, jégmentesítés, szélvédő tisztítása stb.) állítsa a kombinált kapcsolókart 1 A állásba (kikapcsolt állás).

Sérülés és rongálódás veszélye áll fenn.

Törlőlapát hatékonysága

Ügyeljen az ablaktörlő lapátok állapotára. Élettartama Öntől függ:

- tisztán kell maradjon: tisztítsa meg a pengéket és a szélvédőt rendszeresen szappanos vízzel;

- ne használja, ha a szélvédő száraz;

- emelje fel a szélvédőről, ha sokáig nem használta.

Cserélje ki a törlőlapátokat, amint csökken a teljesítményük: Nagyjából évente (tekintse meg az 5. fejezetet: „Ablaktörlő lapátok: csere”).

Az ablaktörlővel kapcsolatos óvintézkedések

- Fagypont alatti havas időben tisztítsa meg a szélvédőt az ablaktörlők használata előtt (túlmelegedhet a motor);

- győződjön meg róla, hogy semmi nem akadályozza a lapát szabad mozgását.