Vissza a listához

KÜLSŐ VILÁGÍTÓ- ÉS JELZŐBERENDEZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

u Helyzetjelző lámpa

Forgassa el a kombinált kapcsolókar végét 1, hogy a megfelelő szimbólum a jelzéssel szembe kerüljön 2.

A kijelzőegységen a visszajelzőlámpa kigyullad.

k Tompított fényszórók

Kézi működtetés

Forgassa el a kombinált kapcsolókar végét 1, hogy a megfelelő szimbólum a jelzéssel szembe kerüljön 2. Ez a visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen.

Automatikus működés

(típustól függően)

Beindított motor esetén a tompított fényszórók a külső fényviszonyok függvényében automatikusan be-vagy kikapcsolódnak, a kapcsolókar 1 működtetése nélkül.

Ez a funkció kikapcsolható és visszakapcsolható.

- Aktiválás: a gépkocsi álló helyzetében, bekapcsolt gyújtásnál tartsa lenyomva a gombot 3 legalább négy másodpercen keresztül. Gépkocsitól függően, a kijelzőegységen megjelenik az „Automatikus világítás bekapcsolva” üzenet.

- A funkció kikapcsolása: a gépkocsi álló helyzetében, bekapcsolt gyújtásnál tartsa lenyomva a gombot 3 legalább négy másodpercen keresztül. Gépkocsitól függően, a kijelzőegységen megjelenik az „Automatikus világítás kikapcsolva” üzenet.

á Távolsági fényszórók

A tompított fényszóró állásban lévő kapcsolókart 1 húzza maga felé. Ez a visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen.

Ha ismét a tompított fényszórókat akarja bekapcsolni, húzza újra maga felé a kombinált kapcsolókart.

Éjszakai közlekedés előtt: ellenőrizze az elektromos berendezések állapotát és állítsa be a fényszórókat (ha a jármű terhelése eltér a megszokottól). Ellenőrizze, hogy a fényszórókat semmi sem takarja (piszok, sár, hó, szállított tárgy stb.).

„Külső tájékozódó világítás”

(típustól függően)

Ez a funkció (hasznos lehet például kapu vagy garázsajtó kinyitásakor stb.) lehetővé teszi a tompított fényszóró kis ideig tartó felkapcsolását.

Kikapcsolt gyújtás és kikapcsolt világítás mellett húzza maga felé a kapcsolókart 1: a tompított fényszórók körülbelül hatvan másodpercre kigyulladnak.

Ezt a műveletet legfeljebb négyszer lehet elvégezni, ezzel négy perc világítást biztosítva.

Ha az automatikus kikapcsolás előtti szeretné kikapcsolni a világítást, forgassa el a kar 1 végét, majd állítsa 0 állásba, vagy kapcsolja be a gyújtást.

e A világítás kikapcsolása

Két lehetőség van:

- kézileg: állítsa a kapcsolókart 1 alaphelyzetbe;

- automatikusan: a lámpák kialszanak a motor leállítása után, a vezetőoldali ajtó kinyitásakor vagy a jármű bezárásakor (járműtől függően). Ebben az esetben a motor indításakor a lámpák újra felgyulladnak, ha a gyűrű 2 a megfelelő helyzetben van.

Figyelmeztető hangjelzés arra az esetre, ha a világítás égve maradt

A vezetőoldali első ajtó kinyitásakor hangjelzés figyelmeztet, ha a lámpák égve maradtak.

g Első ködlámpák

(típustól függően)

A helyzetjelző világításnak vagy a tompított fényszóróknak bekapcsolt helyzetben kell lenniük.

Forgassa a kombinált kapcsolókar 5 gyűrűjét 1, hogy a szimbólum a jelzéssel 4 szembe kerüljön, majd engedje el. Ez a visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen.

Hátsó ködlámpa

A ködfényszóróknak és a helyzetjelző világításnak vagy a tompított fényszóróknak bekapcsolt helyzetben kell lenniük.

Forgassa a kombinált kapcsolókar 5 gyűrűjét 1, hogy a szimbólum a jelzéssel 4 szembe kerüljön, majd engedje el. Ez a visszajelzőlámpa világít a kijelzőegységen.

Ne felejtse kikapcsolni a ködlámpákat, ha már nincs rájuk szükség, mert zavarhatják a közlekedésben résztvevőket.

A ködlámpák kikapcsolása

Forgassa újra el a gyűrűt 5, hogy a jelzés 4 a kikapcsolni kívánt lámpa szimbólumával szembe kerüljön.

A külső világítás lekapcsolása vagy a gyújtás kikapcsolása az első és hátsó ködlámpák lekapcsolását is eredményezi.