Vissza a listához

PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A berendezés működési elve

Az ultrahangos érzékelők, amelyek a gépkocsi hátsó lökhárítójában helyezkednek el, „mérik” a gépkocsi és az akadály közötti távolságot.

Ez olyan ismétlődő hangjelzést ad, amelynek gyakorisága a jármű mögötti tárgy közelségével arányosan nő, és ha ez a távolság eléri a kb. 30 centimétert, a hangjelzés folyamatossá válik.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy az ultrahangos érzékelőket semmi nem takarja (piszok, sár, hó, kondenzáció stb.).

Megjegyzés: típustól függően, a képernyő 1 a hangjelzéseket kiegészítve megjeleníti a gépkocsi környezetét.

Működés

Hátramenetbe kapcsoláskor a rendszer érzékeli a gépkocsi hátsó részének környezetében a legfeljebb 1,20 m távolságban elhelyezkedő tárgyak nagy részét, hangjelzés hallható és, gépkocsitól függően, kigyullad a kijelző 1.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Semmiképpen nem helyettesíti az éberséget vagy a vezető felelősségét.

A vezetőnek mindig fel kell készülnie azokra az esetleges hirtelen eseményekre, amelyek bekövetkezhetnek vezetés közben: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

A rendszer pillanatnyi kikapcsolása

(típustól függően)

Nyomja meg a kapcsolót 2 a rendszer kikapcsolásához.

A kapcsolóba épített kijelző kigyullad, ezzel jelzi, hogy a rendszer kikapcsolódott.

A kapcsoló újabb megnyomása bekapcsolja a rendszert és a visszajelzőlámpa kialszik.

A rendszer automatikusan bekapcsolódik a gyújtás kikapcsolása és a motor újraindítása során.

A rendszer tartós kikapcsolása

A rendszert tartósan kikapcsolhatja a kapcsoló 2 hosszan tartó megnyomásával.

A kapcsolóba épített visszajelzőlámpa ilyenkor folyamatosan világít.

A kapcsoló újabb megnyomása bekapcsolja a rendszert és a visszajelzőlámpa kialszik.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer valamilyen működési rendellenességet észlel, 3 másodperces hangjelzés szólal meg figyelmeztetésül. Forduljon márkaszervizhez.

A manőverek során a gépkocsi alvázának felütközése (például útpadkának, járdaszegélynek stb.) a gépkocsi, az áramkör vagy a vontató akkumulátor sérüléséhez vezethet (például a féltengely deformációjához).

A baleset kockázatának elkerülése érdekében ellenőriztesse gépjárművét szakszervizzel.