Vissza a listához

SEBESSÉGHATÁROLÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességhatároló funkció biztosítja, hogy a kiválasztott sebességhatárt menet közben ne tudja túllépni.

Kapcsolók

1 Központi be- és kikapcsoló.

2 A sebességhatár bekapcsolása, elmentése, illetve növelése (+).

3 A sebességhatár csökkentése (-).

4 A funkció készenléti állapota, a sebességhatár memorizálásával (O).

5 A memorizált sebességhatár bekapcsolása és előhívása (R).

Üzembe helyezés

Nyomja meg a kapcsoló 1 oldalát. A visszajelzőlámpa narancssárgán világít és a(z) „SPEED LIMITER” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen vonalak kíséretében annak jelzésére, hogy a sebességhatároló működik, és várja a sebességhatár memorizálását.

Az aktuális sebességérték memorizálásához nyomja meg a kapcsolót 2 (+): A vonalak helyett megjelenik a sebességhatár értéke.

A minimális memorizálható sebességérték 30 km/h.

Vezetés

Ha a határ sebességérték memorizálódott, amíg ezt a sebességértéket el nem éri, a vezetés azonos a sebességhatárolóval nem felszerelt gépkocsiéval.

Amint elérte a sebességhatárt, a gázpedál lenyomása nem teszi lehetővé a beprogramozott sebesség túllépését, sürgős esetet kivéve (tájékozódjon a „Sebességhatár túllépése” című részben).

A sebesség változtatása

Megváltoztathatja a sebességhatárt egymás után megnyomva a következőket:

- az 2 (+) kapcsolót a sebesség növeléséhez;

- a 3 (-) kapcsolót a sebesség csökkentéséhez.

A sebességhatár átlépése

Bármikor lehetőség van a sebességhatár átlépésére: nyomja be határozottan és teljesen a gázpedált (az „ellenállási ponton” túlhaladva a pedállal).

Amíg a beállított sebességnél gyorsabban halad, a kijelzőegységen a beállított sebesség villog.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: a sebességhatároló funkció ismét működésbe lép, amint a gépkocsi sebessége a memorizált érték alá csökken.

Ha a sebesség betartása nem lehetséges

Meredek lejtő esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem képes tartani a sebességhatár értékét: tájékoztatásul a beállított sebesség villog a kijelzőegységen.

A funkció készenléti állapota

A kapcsoló 4 (O) megnyomása esetén a sebességhatároló funkció készenléti állapotba kerül. Ebben az esetben a sebességhatár értéke memorizált marad, és a kijelző-egységen megjelenik a(z) „SPEED MEMORY” üzenet a memorizált sebességérték kíséretében.

Az elmentett sebességérték lehívása

Ha egy sebességérték el van mentve, a kapcsoló 5 (R) segítségével elő lehet hívni.

A funkció kikapcsolása

A sebességhatároló funkció kikapcsolódik, ha megnyomja a 1-gyel jelölt kapcsolót. Ebben az esetben nincs memorizált sebességérték. A kijelzőegységen a narancssárga visszajelző-lámpa kialvása a funkció kikapcsolódását jelzi.

A sebességhatároló automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A sebességhatároló rendszer készenléti állapotában a kapcsoló 2 (+) egyszeri megnyomása bekapcsolja a funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi sebességét veszi figyelembe.