Vissza a listához

SEBESSÉGTARTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

A sebességtartó lehetővé teszi, hogy folyamatosan egy előre kiválasztott állandó sebességgel haladjon, ennek a sebességnek a neve szabályozott sebesség.

Ez a tartott sebesség folyamatosan állítható 30 km/h értéktől kezdődően.

Kapcsolók

1 Központi be- és kikapcsoló.

2 A szabályozott sebesség bekapcsolása, elmentése, illetve növelése (+).

3 A szabályozott sebességérték csökkentése (-).

4 A funkció készenléti állapota (a szabályozott sebességérték memorizálásával) (O).

5 Bekapcsolás a memorizált szabályozott sebességérték visszahívásával (R).

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. A funkció nem avatkozik be a vezető helyett.

Soha nem teszi szükségtelenné a sebességkorlátozások betartását, nem teszi feleslegessé az éberséget (minden pillanatban legyen fékezésre kész) és a vezető felelősségét.

A sebességtartó automatika nem használható sűrű forgalomban, kanyargós vagy csúszós úton (jegesedés, vízhártya, kavics) és kedvezőtlen időjárási körülmények között (köd, eső, oldalszél stb.).

Balesetveszély.

Üzembe helyezés

Nyomja meg a 1-gyel jelölt kapcsoló oldalát.

A visszajelzőlámpa 6 zölden világít, és a „CRUISE CONTROL” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen vonalak kíséretében annak jelzésére, hogy a sebességszabályozó működik, és várja a szabályozott sebesség bejegyzését.

A sebességszabályozás indítása

Állandó sebesség (kb. 30 km/h) mellett nyomja meg a 2 kapcsolót (+): a funkció aktiválódik, és a pillanatnyi sebesség tárolódik.

A szabályozott sebességérték a vonások helyébe lép, a sebességtartó funkció működését a kijelzőegységen megjelenő üzenet és a visszajelzőlámpa 7 zöld színben történő kigyulladása jelzi, a visszajelzőlámpa 6 kigyulladásán felül.

Vezetés

Ha van elmentett sebességérték és a szabályozás be van kapcsolva, leveheti a lábát a gázpedálról.

A sebességtartó funkció készenléti üzemmódba kerül az ECO (takarékos) üzemmód minden egyes be- és kikapcsolásakor. Tájékozódjon a 2. fejezet „ECO (takarékos) üzemmód funkció” című részében.

Figyelem: mindenképpen tartsa a lábait a pedálok közelében, hogy vészhelyzet esetén be tudjon avatkozni.

A szabályozott sebesség megváltoztatása

A szabályozott sebesség változtatása lehetséges egymás utáni gombnyomással:

- kapcsoló 2 (+) a sebesség növeléséhez,

- kapcsoló 3 (-) a sebesség csökkentéséhez.

A szabályozott sebesség túllépése

Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség átlépésére a gázpedál megnyomásával. Amíg a sebesség meghaladja a szabályozott sebesség értékét, a sebességérték villog a kijelzőegységen.

Ezt követően engedje fel a gázpedált: néhány másodperc után a gépkocsi automatikusan felveszi az eredeti szabályozott sebességértéket.

Ha a sebesség tartása nem lehetséges

Meredek lejtő esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem képes tartani a szabályozott sebesség értékét: tájékoztatásul a beállított sebesség villog a kijelzőegységen.

A sebességtartó-automatika funkció nem befolyásolja a fékrendszer működését.

A funkció készenléti állapota

A funkció készenléti állapotba kerül, ha:

- a fékpedált;

- semleges helyzetbe kapcsol;

- megnyomja a kapcsolót 4 (O).

A szabályozott sebességérték mindhárom esetben memorizált marad.

A készenléti állapotot a zöld visszajelzőlámpa kialvása és a kijelző-egységen a „memorizálva” üzenet megjelenése igazolja vissza

A szabályozott sebesség alkalmazása

A memorizált sebességérték a gomb 5 (R) megnyomásával előhívható, ha 30 km/h sebességnél gyorsabban halad, és meggyőződött arról, hogy a forgalmi viszonyok megfelelőek (forgalom sűrűsége, úttest állapota, időjárási viszonyok, stb.).

Megjegyzés: ha a korábban elmentett sebességérték jelentősen magasabb az aktuálisnál, a gépjármű erőteljes gyorsításba kezd egészen annak az eléréséig.

A sebességtartó készenléti állapotában a kapcsoló 2 (+) egyszeri megnyomása bekapcsolja a funkciót, a memorizált sebességérték figyelembe-vétele nélkül: a rendszer a gépkocsi sebességét veszi figyelembe.

A funkció kikapcsolása

A sebességtartó funkció kikapcsol, ha megnyomja a kapcsolót 1. Ekkor nem marad elmentett sebességérték.

A kijelzőegységen a két zöld visszajelzőlámpa és kialvása a funkció kikapcsolódását jelzi.

A sebességtartó funkció készenléti állapotba kapcsolása vagy kikapcsolása nem eredményezi a sebesség gyors csökkenését: ehhez fékeznie kell a fékpedál megnyomásával.