Vissza a listához

VEZETÉST SEGÍTŐ BERENDEZÉSEK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gépjárműtől függően a következőket tartalmazhatja:

- ABS (blokkolásgátló rendszer);

- dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESC) alulkormányzás ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel;

- vészfékezést segítő rendszer;

- emelkedőn való elindulást segítő rendszer.

ABS (blokkolásgátló rendszer)

Intenzív fékezés esetén az ABS rendszer elkerülhetővé teszi a kerekek blokkolódását, ezáltal csökken a féktávolság és Ön megőrizheti uralmát a gépjármű felett.

Ezekben az esetekben lehetőség van fékezés közben is kikerülő manővert megvalósítani. Ezenfelül a féktávolság optimális, különösen csúszós útfelületen (szennyezett útfelület stb.).

Ha a berendezés működésbe lép, a fékpedálon rezgés tapasztalható. A gumiabroncs és az útfelület tapadásának fizikai korlátai az ABS rendszer alkalmazása esetén sem léphetők át. Feltétlenül tartsa be az óvatossági szabályokat (megfelelő követési távolság, stb.).

Működési rendellenességek

- ha menet közben a x visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen, a fékrendszer továbbra is működőképes marad;

- ha a x és D visszajelzőlámpák kigyulladnak a kijelzőegységen, ez a fékrendszer meghibásodását jelzi.

Ezekben az esetekben a(z) ABS, a(z) ESC és a vészfékezést segítő rendszer egyaránt kikapcsolt állapotban van, és gépkocsitól függően a kijelzőegységen megjelenik a(z) „Ellenőrizze az ABS-t”, a(z) „BRAKES TO BE CHECKED” és a(z) „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet.

Forduljon a márkaképviselethez.

Veszélyhelyzetben teljes erővel és folyamatosan fékezzen. Szükségtelen a fékpedál pumpálása. Az ABS szabályozza a rendszer által alkalmazott fékezési erőt.

Ez kiegészítő segítség szélsőséges vezetési körülmények között, hogy az autó jobban alkalmazkodjon a vezető elvárásaihoz.

Természetesen a funkció nem helyettesíti a vezetőt. Nem tolja ki a gépkocsi lehetőségeinek korlátait, és nem szabad, hogy gyorsabb vezetésre sarkalljon. Semmilyen körülmények között sem helyettesítheti sem az éberséget, sem a felelősségteljes vezetést (a vezetőnek mindig fel kell készülnie a váratlan eseményekre, amik bármikor adódhatnak).

A fékrendszerek részlegesen működnek. Mindenesetre veszélyes hirtelen fékezni, de a forgalmi viszonyoknak megfelelően azonnal meg kell állnia. Forduljon márkaszervizhez.

Dinamikus menetstabilizáló rendszer ESC alulkormányzás ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel

ESC dinamikus menetstabilizáló rendszer

A rendszer segít megőrizni az uralmat a gépkocsi felett kritikus vezetési helyzetekben (valamilyen akadály kikerülése, tapadás megszűnése kanyarban stb.).

A berendezés működési elve

A kormánykeréken elhelyezett érzékelő lehetővé teszi a kívánt kanyarodási ív kiszámítását.

További, a gépkocsin elhelyezett érzékelők érzékelik a valódi ívet.

A rendszer összehasonlítja a gépkocsivezető szándékát a gépkocsi valós pályájával, és korrigálja azt, ha szükséges, működtetve a fékrendszert bizonyos kerekeken és/vagy módosítva a motor teljesítményét. A rendszer működésekor a visszajelzőlámpa villog a kijelzőegységen.

Alulkormányzás-védelem

Ez a rendszer optimalizálja az ESC rendszer működését alulkormányozottság esetén (az első futómű megcsúszása).

kipörgésgátló rendszer

A rendszer korlátozza a meghajtott kerekek kipörgését, és így segít a gépkocsi irányításában indítási, illetve gyorsulási vagy lassítási szituációkban.

A berendezés működési elve

A kerekeken elhelyezett érzékelők segítségével a rendszer méri és összehasonlítja a meghajtott kerekek sebességét minden pillanatban, és így érzékeli a kipörgést. Ha valamelyik kerék kipörög, a rendszer bekapcsolja a féket a keréken egészen addig, amíg a kerékre jutó nyomaték megfelel a kerék alatti tapadásnak.

A rendszer hat a motor fordulatszámára is, hozzáigazítva azt a kerekek tapadásához, függetlenül a gázpedál működtetésétől.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, a(z) „Ellenőriztesse az ESC-t” üzenet jelenik meg, és a © visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen. Ebben az esetben az ESC és a kipörgésgátló rendszer ki van kapcsolva.

Forduljon a márkaképviselethez.

Vészfékezést segítő rendszer

Ez az ABS kiegészítő rendszere, mely a gépkocsi féktávolságának csökkentését segíti elő.

A berendezés működési elve

A rendszer lehetővé teszi a vészfékezés érzékelését. Vészfékezés esetén a fékrásegítő azonnal maximális hatást fejt ki, és működteti az ABS-t.

Az ABS fékezés mindaddig fennmarad, amíg a pedált nem engedi fel.

A féklámpák kigyulladnak

A vészvillogók gépkocsitól függően erőteljes lassításkor kigyulladhatnak.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a kijelzőegységen a(z) „BRAKING FAULT” üzenet jelenik meg és a © visszajelzőlámpa világít. Forduljon márkaszervizhez.

Emelkedőn való elindulást segítő rendszer

Attól függően, hogy az emelkedő milyen meredek, a rendszer segíti a vezetőt egy emelkedőn való induláskor. A fékek automatikus behúzásával a lejtőnek megfelelően megakadályozza a gépjármű hátragurulását, amikor a vezető leveszi a lábát a fékpedálról a gázpedál működtetése érdekében.

A rendszer működése

Csak akkor működik, ha a sebességváltó nem üres állásban és a gépjármű álló helyzetben van (fékpedál lenyomva).

A rendszer kb. 2 másodpercig tartja meg a gépjárművet. Ezt követően a fék fokozatosan kienged (a gépjármű a lejtőtől függően gurul).

Az emelkedőn vagy lejtőn való elindulást segítő rendszer nem tudja minden esetben teljesen megakadályozni a gépjármű hátra- vagy előregurulását (nagyon meredek lejtő stb.).

A vezető minden esetben működtetheti a fékpedált, hogy ezzel megakadályozza a hátra- vagy előregurulást.

Az emelkedőn való elindulást segítő rendszert nem szabad hosszabb leállásra használni: erre használja a fékpedált.

Ez a funkció nem a gépjármű állandó rögzítésére való.

A gépjármű megállításához szükség esetén használja a fékpedált.

A vezetőnek különösen ébernek kell maradnia csúszós vagy rossz minőségű útfelületen és/vagy lejtőn.

Súlyos balesetveszély.