Vissza a listához

AUTOMATA PARKOLÓFÉK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rásegítéses működés

Az automata parkolófék rögzíti a járművet a motor leállításakor (nem a motor készenléti üzemmódba kerülésekor - a Stop and Start funkcióval felszerelt gépkocsik esetén). A MOTOR BEINDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA: kulccsal rendelkező gépkocsi vagy MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA: RENAULT kártyával rendelkező gépjármű, és STOP ÉS START FUNKCIÓ

Más esetekben, például a motor lefulladása esetén a parkolófék nem működik automatikusan. Ilyenkor a parkolóféket kézzel kell behúzni.

Bizonyos országokban a rásegítéses fékbehúzás nem működik. Tájékozódjon a „Kézi működtetés” című fejezetben.

Az automata parkolófék behúzását a(z) „Parkolófék behúzva” üzenet és a kijelzőegységen elhelyezkedő visszajelző lámpa }, valamint a kapcsolón 1 lévő visszajelző lámpa 2 igazolja vissza.

A motor leállítását követően, a visszajelző-lámpa 2 az automata parkolófék behúzása után néhány perccel kialszik, és a gépkocsi zárásakor kialszik a visszajelző-lámpa }.

Megjegyzés

Az automata parkolófék kiengedett állapotának jelzése érdekében hangjelzés hallatszik és a kijelzőegységen megjelenik a(z) „Húzza be a kéziféket” üzenet:

- járó motornál: a vezetőoldali ajtó nyitásakor;

- álló motornál (például ha a gépjármű lefullad): az egyik első ajtó nyitásakor.

Ebben az esetben húzza meg, majd engedje el a kapcsolót 1 az automata parkolófék behúzásához.

A parkolófék rásegítéses kiengedése

A fék kioldódik, ha elinduláskor megnyomja a gázpedált.

Mielőtt elhagyja a járművet, ellenőrizze, hogy az automatikus parkolófék be van-e húzva. A parkolófék behúzását az ajtók bezárásáig a visszajelzőlámpa 2 kigyulladása jelzi a kapcsolón 1, a kijelzőegységen pedig a visszajelzőlámpa } kigyulladása.

Kézi működtetés

Az automata parkolóféket manuálisan működtetheti.

Parkolófék behúzása

Húzza meg a kapcsolót 1. A visszajelzőlámpa 2 és a visszajelzőlámpa } a kijelzőegységen világít.

Parkolófék kioldása

Bekapcsolt gyújtás mellett nyomja le a fékpedált, majd nyomja meg a 1 kapcsolót: a 2 és } visszajelző lámpák kialszanak.

Pillanatnyi megállás

Az elektronikus parkolófék kézi aktiválásához (amikor megáll egy piros lámpánál vagy ha járó motor mellett megáll a gépkocsival stb.): húzza meg, majd engedje el a 1 kapcsolót. A gépjármű újraindításakor a kioldás automatikus.

A Stop és Start rendszer különleges funkciója: ha kikapcsolják a vezetőülés biztonsági övét, mielőtt a Stop és Start funkció készenléti állapotba kapcsolja a motort, ellenőrizze, hogy a rögzítőfék be van-e húzva: ezt megerősíti, ha a kijelzőegységen található } visszajelző lámpa világít. A gépkocsi elgurulhat.

Különleges esetek

Lejtőn vagy vontatmánnyal történő parkoláskor húzza meg a kapcsolót 1 néhány másodpercre a maximális rögzítés elérésére.

Parkolás kiengedett parkolófékkel (például fagyveszély esetén):

- járó motornál, a fékpedált és a kapcsolót 1 egyszerre benyomva, állítsa le a motort (ne tegye készenléti üzemmódba - a Stop és Start funkcióval felszerelt gépkocsik esetén);

- amikor sebességfokozatba vagy P állásba kapcsolt, engedje fel a fékpedált és a kapcsolót 1.

A Stop és Start funkcióval felszerelt gépkocsik esetében, a motor készenléti üzemmódjában az automata parkolóféket automatikusan működteti a rendszer, ha a vezető kicsatolja a biztonsági övét és kinyitja a vezetőoldali ajtót vagy felemelkedik az üléséből.

Ha a „FIGYELEM: Elektromos rendszer”, „Elektromos meghibásodás, VESZÉLY”, „Ellenőrizze az akkumulátort” vagy „FIGYELEM: Fékrendszer” üzenet látható, akkor P fokozatba kapcsolva a váltót vagy a 1 kapcsoló kb. 10 másodpercig tartó meghúzásával le kell állítania a gépkocsit. Ha a lejtő és a körülmények megkövetelik, ékelje ki a jármű kerekeit.

A gépkocsi elgurulhat.

Forduljon márkaszervizhez.

A kijelzőegység hibáját jelzi a (hang)jelzés hiánya. Ez arra figyelmezteti, hogy feltétlenül álljon meg, amint azt a forgalmi viszonyok lehetővé teszik. Rögzítse megfelelően a gépjárművet, és forduljon márkaszervizhez.

Automata sebességváltóval rendelkező változatok

Ha a vezetőoldali ajtó nincs vagy rosszul van becsukva és a motor jár, biztonsági okokból, az automatikus kioldás kikapcsolt helyzetben van (nehogy a gépjármű elguruljon a vezető nélkül). Ha a gépkocsivezető lenyomja a gázpedált, a kijelzőegységen megjelenik az „Engedje ki kézzel” üzenet.

Mielőtt kiszáll a járműből, a kart mindig tegye P helyzetbe. Ha a motor jár, a sebességváltó sebességben van, a jármű álló helyzetében gázadással el tud indulni.

Balesetveszély.

Működési rendellenességek

- Hiba esetén a visszajelző lámpa © kigyullad a kijelzőegységen, a(z) „Ellenőriztesse a parkolóféket” üzenet és bizonyos esetekben a visszajelző lámpa } kíséretében.

Forduljon sürgősen márkaszervizhez.

- Az automata parkolófék meghibásodása esetén, a visszajelző-lámpa ® kigyullad a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet, hangjelzés és bizonyos esetekben a visszajelzőlámpa } kíséretében.

Azonnal álljon meg a forgalmi viszonyoknak megfelelően.

Ekkor feltétlenül rögzítse a gépjárművet az első sebességfokozat kapcsolásával (mechanikus sebességváltónál) vagy a P helyzet kiválasztásával (automata sebességváltónál). Ha a lejtő miatt szükséges, támassza meg a jármű kerekét.