Vissza a listához

AKTÍV VÉSZFÉKEZÉS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aktív vészfékezés

A rendszernek két típusa van. Az alkalmazott rendszer a gépkocsitól függ.

- Rendszer A

- Rendszer B

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A rendszer A elemei: a radar érzékelője 1 és az első kamera 2.

Az első kamera alakjából látható, hogy a jármű rendelkezik-e az A rendszerrel.

Ha a gépkocsi rendelkezik az A rendszerrel, olvassa el az „A rendszerre” vonatkozó információkat a következő oldalakon.

Megjegyzés: A radar érzékelője 1 az első lökhárító mögött helyezkedik el. Nehéz megállapítani a radarérzékelő jelenlétét.

B rendszer a radarkamera-érzékelőt 3. használja

A radarkamera-érzékelő alakjából látható, hogy a jármű rendelkezik-e az B rendszerrel.

Ha a gépkocsi rendelkezik az B rendszerrel, olvassa el az „B rendszerre” vonatkozó információkat a következő oldalakon.

A rendszer

Működési elv

A radar segítségével a rendszer meghatározza a gépkocsi és az előtte haladó jármű közötti távolságot, és ráfutásos ütközés kockázatának fennállása esetén figyelmezteti a vezetőt. Előfordulhat, hogy a rendszer szándékosan fékez a gépkocsin az ütközés okozta kár minimalizálása érdekében.

Megjegyzés: gondoskodjon arról, hogy a radar érzékelője 1 ne legyen eltakarva (piszok, sár, hó stb. vagy egyéb felszerelt tartozékok, például gallytörő rács által).

Művelet

Menet közben (30 és 140 km/óra közötti sebesség esetén), ha fennáll a gépkocsi előtt haladó járművel történő ütközés kockázata, hangjelzés kíséretében a mutató 4 pirosan jelenik meg a kijelzőegységen.

Ha a vezető rálép a fékpedálra és a rendszer még mindig ütközésveszélyt észlel, a rendszer növeli a fékezés erejét. Ha a figyelmeztetést követően a vezető nem reagál és az ütközés be fog következni, a rendszer fékez.

A rendszer be- és kikapcsolása

Navigációs rendszerrel felszerelt gépkocsik

A többfunkciós képernyőn 5 válassza a „Jármű”, „Vezetési segéd”, „Aktív fékrendszer” menüpontokat, majd a „ON” vagy a „OFF” lehetőségek egyikét.

A „Vezetési segéd” menü a 6 gomb megnyomásával közvetlenül is elérhető.

A rendszer (folytatás)

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

- a beállítások menüjének eléréséhez a gépkocsi álló helyzetében nyomja meg hosszan a kapcsolót 7 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 8 felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig. Nyomja meg a kapcsolót 7 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 8 felfelé vagy lefelé a(z) „Aktív fékrendszer” menüpont eléréséig és nyomja meg a kapcsolót 7 OK.

Nyomja meg újra a(z) 7 OK kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= funkció aktivált

< funkció kikapcsolva

A rendszer kikapcsolásakor a(z) visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen. A rendszer a gyújtás minden egyes bekapcsolása után bekapcsol.

A rendszer nem kapcsol be:

A rendszer nem kapcsolódhat be:

- ha a sebességváltókar semleges vagy üres állásban van;

- ha a parkolófék be van kapcsolva;

- kanyarban;

- Négykerék-meghajtású járművek esetén, amikor az alulkormányzást ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel felszerelt ESC dinamikus menetstabilizáló rendszer ki van kapcsolva (tájékozódjon az „ESC dinamikus menetstabilizáló rendszer alulkormányzást ellenőrző rendszerrel és kipörgésgátló rendszerrel” című részekben az előző oldalakon). A visszajelzőlámpa világít.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a műszerfalon felgyullad a lámpa, továbbá megjelenik a(z) „Aktívfék kikapcsolva” üzenet.

Két lehetőség van:

- a rendszer működése átmenetileg akadályozott (például: piszok, sár, hó stb. takarja a radart). Ebben az esetben parkolja le a gépjárművet és állítsa le a motort. Tisztítsa meg a sebességmérő kamera érzékelési zónáját. A motor következő indításakor a visszajelző lámpa és az üzenet elalszik

- Ellenkező esetben a problémának más oka van; forduljon a márkaképviselethez.

Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válasszon! Forduljon márkaszervizhez

Az A rendszer csak a gépkocsi haladási irányával megegyező irányban haladó járműveket észleli. Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a motorkerékpárokat, mivel az ezek által leírt pályát nehéz előre meghatározni.

Aktív vészfékezés

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát. A funkció bekapcsolása késik vagy elmarad, ha a rendszer azt érzékeli, hogy a sofőr uralja a járművet (művelet a kormánykeréken, pedálokon stb.).

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a radarkamera vagy a radar helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A radarkamera vagy a radar helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

- Tilos olyan tartozékok (gallytörőrács stb.) felszerelése, amelyek eltakarhatják a radart.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (fémhíd, alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

Túl erős lehet a fékezés.

A rendszer működésének korlátai

- A rendszer csak a mozgó vagy a mozgónak észlelt járműveket veszi figyelembe.

- A rendszer megfelelő működése érdekében a radart és környékét tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a rendszer a kisebb járművekre (pl. motorkerékpár, kerékpár) vagy a gyalogosokra nem olyan hatékonyan reagál, mint a többi járműre.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem működik megfelelően csúszós úton (eső, hó, jegesedés stb.).

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a féklámpák nem működnek;

- ha a gépkocsi elejét behatás érte vagy megsérült;

- a gépkocsit vontatják (autómentés);

A funkció megszakítása

Az aktív fékezés bármikor megszakítható a gázpedál gyors benyomásával vagy a kormánykerék kikerülő mozdulatként tett elrántásával.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

B rendszer

Működési elv

A radarkamera információinak segítségével a rendszer kiszámítja a jármű előtt lévő másik jármű, valamint a környező gyalogosok távolságát.

A rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha frontális ütközés kockázata áll fenn. Előfordulhat, hogy a rendszer szándékosan fékez a gépkocsin az ütközés okozta kár minimalizálása érdekében.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Gyalogosok felismerése

Művelet

Menet közben (körülbelül 7-60 km/h közötti sebesség esetén), ha fennáll a gyalogossal való ütközés veszélye, a 9 visszajelző piros színben jelenik meg a kijelzőegységen, amit hangjelzés is kísér.

Ha az ütközés hamarosan bekövetkezik, a rendszer aktiválja a fékezést.

A rendszer maximális fékerővel képes fékezni.

A rendszer a gépkocsi leghatékonyabb fékezését biztosítja

Biztonsági okokból mindig kapcsolja be a biztonsági övét, és úgy helyezze el a csomagokat, hogy azok ne tudjanak előre repülve sérülést okozni.

B rendszer (folytatás)

Járművek felismerése

Művelet

Menet közben (körülbelül 7 és 160 km/h közötti sebességnél), ha fennáll az elöl haladó gépjárművel történő ütközés kockázata, a rendszer:

- figyelmezteti az ütközés kockázatára:

A visszajelző lámpa 4 piros színben jelenik meg a kijelzőegységen, hangjelzés kíséretében.

Ha a vezető rálép a fékpedálra és a rendszer még mindig ütközésveszélyt észlel, a rendszer növeli a fékezés erejét.

- elkezd fékezni:

ha a vezető nem reagál a figyelmeztetésekre, és az ütközés hamarosan bekövetkezik.

Bármikor megszakíthatja a fékezést:

- a gázpedál lenyomásával;

vagy

- a kormány kikerülő mozdulatként tett elrántásával.

Különlegességek

Ha a jármű sebessége:

- körülbelül 45 km/h alatti, a figyelmeztetés és a fékezés megkezdése egyidőben történik;

- körülbelül 45 km/h és 80 km/h közötti, a figyelmeztetés aktiválódik. A fékezés csak akkor aktiválódik, ha az ön előtt lévő jármű mozog. A fékezés nem aktiválódik álló járművekre;

- körülbelül 80 km/h és 160 km/h közötti sebességnél a figyelmeztetés és a fékezés csak akkor kapcsol be, ha az ön előtt lévő jármű mozgásban van. A figyelmeztetés és a fékezés nem aktiválódik álló járművekre;

- 160 km/h felett a rendszer nem aktív.

B rendszer (folytatás)

A rendszer be- és kikapcsolása

Navigációs rendszerrel felszerelt gépkocsik

A többfunkciós képernyőn 5 válassza a „Jármű”, „Vezetési segéd”, „Aktív fékrendszer” menüpontokat, majd a „ON” vagy a „OFF” lehetőségek egyikét.

A „Vezetési segéd” menü a 6 gomb megnyomásával közvetlenül is elérhető.

Navigációs rendszerrel fel nem szerelt gépkocsik

- a beállítások menüjének eléréséhez a gépkocsi álló helyzetében nyomja meg hosszan a kapcsolót 7 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 8 felfelé vagy lefelé a(z) „Vezetési segéd” menüpont eléréséig. Nyomja meg a kapcsolót 7 OK;

- nyomja meg többször egymás után a kapcsolót 7 felfelé vagy lefelé a(z) „Aktív fékrendszer” menüpont eléréséig és nyomja meg a kapcsolót 7 OK.

Nyomja meg újra a(z) 8 OK kapcsolót a funkció be- vagy kikapcsolásához:

= funkció aktivált

< funkció kikapcsolva

A rendszer kikapcsolásakor a(z) visszajelzőlámpa kigyullad a kijelzőegységen. A rendszer a gyújtás minden egyes bekapcsolása után bekapcsol.

B rendszer (folytatás)

A rendszer letiltásának feltételei

A rendszer nem kapcsolódhat be:

- ha a sebességváltókar semleges vagy üres állásban van;

- ha a parkolófék be van kapcsolva;

- kanyarban.

Általában, ha a vezető a figyelem jeleit mutatja (művelet a kormánykeréken, pedálokon stb.) a rendszer késlelteti a működését vagy nem aktiválódik.

Átmenetileg nem elérhető

Ha a rendszer átmenetileg nem elérhető, a figyelmeztető jelzés villan fel a műszerfalon az „Aktív fékezés: szenzor nem érzékel”, vagy a jármű típusától függően a „Sebességmérő kamera: nem érzékel” üzenet kíséretében.

A lehetséges okok a következők:

- a rendszert átmenetileg elvakította valami (fényvisszaverődés, tompított fényszóró, rossz időjárási viszonyok stb.). A rendszer újra működni fog, ha a látási viszonyok jobbak.

- A rendszer működése átmenetileg akadályozott (például: piszok, sár, jég stb. takarja a szélvédőt). Ebben az esetben parkolja le a gépjárművet és állítsa le a motort. Tisztítsa meg a szélvédőt. A motor következő indításakor a visszajelző lámpa kialszik és az üzenet eltűnik.

- Ellenkező esetben a problémának más oka van; forduljon a márkaképviselethez.

Működési rendellenesség

Ha a rendszer működési rendellenességet észlel, a műszerfalon felgyullad a lámpa, továbbá megjelenik a(z) „Aktívfék kikapcsolva” üzenet.

Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válasszon! Forduljon márkaszervizhez

Aktív vészfékezés

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát. A funkció bekapcsolása késik vagy elmarad, ha a rendszer azt érzékeli, hogy a sofőr uralja a járművet (művelet a kormánykeréken, pedálokon stb.).

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a radarkamera vagy a radar helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A radarkamera vagy a radar helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (fémhíd, alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- gyenge kontraszt az objektum (jármű, gyalogos stb.) és a körülötte lévő terület között (pl.: fehér ruhában lévő gyalogos havas környéken stb.);

- vakító körülmények ( vakító napsütés, szembejövő járművek fényszórói stb.) esetén;

- a szélvédő el van takarva (sár, jég, hó, pára stb. által).

Túl erős lehet a fékezés.

A rendszer működésének korlátai

- Az ellenkező irányban haladó járművek nem váltanak ki figyelmeztetéseket és nem befolyásolják a rendszer működését.

- A rendszer megfelelő működése érdekében a sebességmérő kamera környékét a szélvédőn tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a rendszer a kisebb járműveket (pl. motorkerékpár, kerékpár) nem veszi ugyanúgy figyelembe, mint a többi járművet.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem működik megfelelően csúszós úton (eső, hó, jegesedés stb.).

- A megfelelő működés biztosításához a B rendszernek meg kell határoznia a gyalogos teljes körvonalát. Így a rendszer nem ismeri fel:

- A gyalogosokat sötétben vagy gyenge fényviszonyok között;

- A csak részlegesen látható gyalogosokat;

- A 80 cm-nél alacsonyabb gyalogosokat;

- A nagy tárgyakat szállító gyalogosokat;

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a féklámpák nem működnek;

- a sebességmérő kamera területe megrongálódott (a szélvédő felől vagy a belső visszapillantó tükör felől);

- a gépkocsit vontatják (autómentés);

- a szélvédő berepedt vagy torz (ne próbálja megjavítani a szélvédőnek ezt a részét, cseréltesse ki egy márkakereskedésben).

A funkció megszakítása

Az aktív fékezés bármikor megszakítható a gázpedál gyors benyomásával vagy a kormánykerék kikerülő mozdulatként tett elrántásával.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

DINAMIKUS JELLEMZŐK : AKTÍV VÉSZFÉKEZŐ RENDSZER