Vissza a listához

AUTOMATA PARKOLÁS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ez a funkció a parkolási manőverek során nyújt segítséget.

Vegye le a kezét a kormánykerékről; Ön csak a pedálokat és a sebességváltókart irányítja.

Az irányítást a kormánykerék elfordításával bármikor átveheti.

Üzembe helyezés

Ha a gépkocsi áll vagy kb. 30 km/óránál kisebb sebességgel halad, nyomja meg a(z) 1 kapcsolót. A kapcsolóba 1 épített visszajelzőlámpa kigyullad és a képernyő 2 megjelenik a többfunkciós képernyőn.

Különlegességek

Ügyeljen arra, hogy a nyíllal 3 jelölt ultrahangos érzékelőket semmi ne takarja (piszok, sár, hó stb.).

A manőver kiválasztása

A rendszer négyféle manővert képes végrehajtani:

4 a gépkocsi leparkolása az úttal párhuzamosan;

5 a gépkocsi leparkolása két jármű közé 90°-os szögben;

6 a gépkocsi leparkolása srégen kialakított parkolóhelyre;

7 kiállás a gépkocsival az úttal párhuzamos parkolóhelyről.

A többfunkciós képernyőn válassza ki a végrehajtandó manővert.

És aktiválja az irányjelzőt (index) azon az oldalon, amelyikre parkolni szeretne.

Megjegyzés: A gépkocsi indításakor vagy a rendszer segítségével sikeresen végrehajtott úttal párhuzamos parkolási manőver után a rendszer által alapértelmezetten felajánlott manőver az úttal párhuzamos parkolóhelyről történő kiállás. A többi esetben az alapértelmezett manőver a 8 segítségével állítható be a többfunkciós képernyőn.

Működés

Parkolás

Amíg a gépkocsi sebessége kb. 30 km/h kisebb, a rendszer keresi a szabad parkolóhelyeket a gépkocsi két oldalán.

Ha talált egy parkolóhelyet, az megjelenik a többfunkciós képernyőn. Kis „P” betű jelöli. Így a gépkocsi képes felismerni egy helyet, lassan vezetni, a szabad terület felőli oldalon aktiválni az irányjelzőt, amíg a „Stop” üzenet, hangjelzés kíséretében meg nem jelenik.

A parkolóhelyet ekkor már a többfunkciós képernyőn nagy „P” betű jelöli.

- Állítsa meg a gépkocsit;

- kapcsoljon hátramenetbe.

A kijelzőegységen hangjelzés kíséretében megjelenik a visszajelzőlámpa .

- engedje el a kormánykereket;

- kövesse a rendszer többfunkciós képernyőn megjelenő utasításait.

A gépkocsi sebessége nem lehet több kb. 7 km/óránál. Egy sáv 9 jelzi a folyamat előrehaladását.

A visszajelzőlámpa hangjelzés kíséretében eltűnik a kijelzőegységről, ezzel figyelmeztetve Önt a manőver befejezésére.

Különlegesség

- Vezessen lassan, és mindig álljon készen a fékhasználatára;

- A rendszer a járművek kivételével nem ismeri fel a tárgyak (pl. oszlopok, motorkerékpárok, akadályok) közötti parkolóhelyeket;

- A rendszer nem ismeri fel, az észlelést követően vagy az azt megelőzően létrejött parkolóhelyeket;

- Tartson körülbelül 50-150 cm távolságot a parkoló járművektől, amikor parkolóhelyet keres. Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a helyeket, ha a távolság kevesebb mint 50 cm vagy meghaladja a 150 cm-t;

- A sebességváltó kart R-ből D helyzetbe vagy D-ből R helyzetbe mozgathatja parkolás közben. A rendszer még mindig elérhető;

- A vezetőnek ellenőriznie kell, hogy lehet-e parkolni az észlelt területen (akadály a területen);

- Ha eltérő gumiabroncs vagy a kereket szerel fel a rendszer teljesítménye megváltozhat. A legjobb teljesítmény érdekében az eredetivel azonos méretűt szereljen fel;

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem működik, ha a kerekek nincsenek megfelelően beállítva. Ha cserélni kell, ügyeljen arra, hogy az eredetivel megegyező típust válassza! Forduljon márkaszervizhez.

Kiállás az úttal párhuzamos parkolóhelyről

- Válassza a „kiállás úttal párhuzamos parkolóhelyről” üzemmódot;

- működtesse az irányjelzőt azon az oldalon, amerre ki szeretne állni a gépkocsival;

- nyomja meg hosszan a kapcsolót 1 (körülbelül 2 másodpercig).

A kijelzőegységen hangjelzés kíséretében megjelenik a visszajelzőlámpa .

- engedje el a kormánykereket;

- végezzen manővereket előre és hátra irányban a parkolást segítő rendszer figyelmeztetései segítségével.

A gépkocsi sebessége nem lehet több kb. 7 km/óránál.

Amikor a gépkocsi elérte azt a helyzetet, hogy ki tud állni a parkolóhelyről, a rendszer figyelmezteti Önt a manőver befejezésére.

A visszajelzőlámpa hangjelzés kíséretében eltűnik a kijelzőegységről, ezzel figyelmeztetve Önt a manőver befejezésére.

Különlegesség

- A parkolóhelyről történő kilépéskor a biztonsági okokból a rendszer működése megszakad, ha ütközésveszély alakul ki akadályok miatt;

- A rendszert nem szabad működtetni kis terület esetén;

- Parkoláskor vagy a parkolóhely elhagyásakor vezessen előre- vagy hátrafelé a kormánykerék elforgatását követően.

- Abban az esetben, ha az érzékelő jeges vagy valami takarja azt, a környezetben nagyon magas vagy nagyon kicsi oszlopok vagy tárgyak találhatók, a rendszer működésében zavar léphet fel, annak ellenére, hogy a parkolóhely létezik.

A manőver megszakítása

A manőver a következő esetekben szakítódik meg:

- Ön megfogja a kormánykereket;

- egy ajtó vagy a csomagtér kinyílik;

- a gépkocsi túl hosszú ideje áll;

- a gépkocsi pályáján valamilyen tárgy akadályozza a manőver befejezését;

- a motor leáll.

A visszajelzőlámpa hangjelzés kíséretében eltűnik a kijelzőegységről, ezzel figyelmeztetve Önt a manőver megszakítására. A manőver folytatásához nyomja meg hosszan a rendszer bekapcsoló kapcsolóját.

Ebben az esetben a megszakítás okát kijelzi a többfunkciós képernyő.

Győződjön meg a következőkről:

- elengedte a kormánykereket, és;

- minden ajtó és a csomagtér zárva van, és;

- a gépkocsi pályáján nincs akadály, és;

- a motor be van indítva.

A manőver visszavonása

A manőver abbamarad a következő esetekben:

- a rendszer bekapcsoló kapcsolójának megnyomásakor;

- a gépkocsi sebessége átlépte a 7 km/ órát;

- A gépkocsi a manőver során több mint tíz előre-hátra mozdulatot tett;

- a parkolást segítő rendszer érzékelőit takarja valami (pl. piszok);

- a gépkocsi kerekei kipörögtek.

A visszajelzőlámpa hangjelzés kíséretében eltűnik a kijelzőegységről, ezzel figyelmeztetve Önt a manőver végére.

Különlegesség

A rendszer működésében a következő körülmények között jelentkezhet zavar. Ezekben az esetekben Önnek kell a parkolás elvégeznie az ütközés kockázata miatt;

- ha akadályok vannak oszlopok körül;

- Ha a parkolóhelyen akadályok találhatók, pl. kerékpár, motorkerékpárok, keskeny oszlopok stb.;

- ha a parkolóhely kanyargós, csúszós vagy egyenetlen;

- ha a gumiabroncs nyomása alacsonyabb vagy magasabb, mint a standard;

- nagyon rossz időben (szakadó eső, hó vagy erős szél);

- eltérő kerekek felszerelése esetén (hólánc, pótkerék, különböző méretű kerék).

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

Ügyeljen arra, hogy a manőver az adott sávban megfeleljen a hatályos közlekedési szabályoknak.

- A vezetőnek mindig figyelnie kell vezetés közben az esetlegesen hirtelen bekövetkező kockázatokra: ügyeljen arra, hogy nincsenek-e kicsi, keskeny mozgó objektumok (gyermek, állat, kerekes székes személy, kerékpáros, kövek, padka stb.) a manőverezés során az autó holtterében.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli az érzékelők holtterében található objektumokat.

- Manőverezés közben a kormánykerék gyorsan foroghat: ne tegye a kezét a belső oldalára, és győződjön meg róla, hogy semmi sincs beakadva a szerkezetbe.

- Mindig végezzen szemmel ellenőrzést, hogy a rendszer által javasolt parkolóhely biztosan szabad-e és a parkolást nem akadályozza-e semmi.

- A rendszert csak szabad utánfutó vontatásakor szabad használni, vagy amikor vontatási vagy teherszállítási rendszer van a gépkocsiban.

DINAMIKUS JELLEMZŐK : PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER